joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 11 клас

 Українська мова

11-А

1. Контрольна робота - есе "Скарби, що визначають сенс життя" (за зразком ЗНО). Друкувати і відіслати на електронну пошту вчителя

2. Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів (2 год) Опрацювати теоретичний матеріал §44, 45, виконати впр.2 (с.150), впр. 4, 5 (с.151-152), впр. 5 (с.156-158)

3 Стилістичні особливості слів іншомовного походження. Опрацювати теоретичний матеріал §46, виконати впр. 2 (с.159-160), впр. 5 (с.160-162)

4 Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. §47, впр. 5 (с.166-167)

5 Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики. §48, впр. 2 (с.169), впр. 5 (с.170-172)

6 Стилістичні можливості фразеологізмів. §49, впр. 4 (с.174), впр. 5 (с.174-176)

7 Стилістичні особливості засобів словотвору та частин мови. §50, впр. 5 (с.179-180), 51, впр. 5 (с.183-184)

11-Б

1. Написання ділових документів різних жанрів - доручення. Опрацювати теоретичний матеріал §15, виконати вправу 319.

2. Довіреність. Опрацювати теоретичний матеріал §15, виконати вправу 322.

3. Написання ділових документів різних жанрів - розписка, акт. Теоретичний  матеріал §15, виконати вправу 323, 325.

4. Написання ділових документів різних жанрів - індивідуальний звіт. Теоретичний матеріал §18, виконати вправу 334.

 1. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови. Теоретичний матеріал §21, табл. с.137, виконати вправу 345, 346
 2. Телефонна ділова розмова. Теоретичний матеріал §21, виконати впр. 347, 352.
 3. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта). Написання ділових документів – офіційно-ділового листа. Теоретичний матеріал §16, виконати впр. 325, 328.
 4. Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру. Діалог на професійну тему. Написання ділових документів – протокол (складний). Теоретичний матеріал §20, таблиця с.134-135, виконати впр. 343.
 5. Контрольна робота. Есе на тему «Концепт «сродної» праці у художній літературі».
 6. Фонетика, орфоепія, орфографія. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Теоретичній матеріал §49, виконати впр. 519, 523

11 Подовження, спрощення у групах приголосних. Теоретичний матеріал §50, виконати впр. 528, 525, 534.

 

Квітень

11-Б

6.04, 6.04.Подовження, спрщення приголосних.7.04.Основні чергування звуків.8.04.Складні випадки наголошення слів.21.04.Складні випадки вживання знака м,якшення.22.04.Складні випадки вживання апострофа

Д/з:: 6.04 вправа529, 537   параграф50.7.04.  Параграф 51 вправа543, 546.8.04.Параграф 52, вправа552, 555.21.04
ПАраграф 53, вправа 557, 559. 22.04 Параграф 53, вправа 564, 562.

 Українська література

11-А

Тема . Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

Д/З. Опрацювати матеріал про Гр.Тютюнника в підручнику (с.203-205); виписати з новели «Три зозулі з поклоном» художні деталі; визначити сюжетні елементи новели (письмово).

Тема. Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Хай буде легко. Дотиком пера…» - ліричні роздуми про значення слова в житті людини , суть мистецтва, його роль у суспільстві.

Д/З. Законспектувати життєпис Л.Костенко (с.209-210); повторити з теорії літератури поняття «оксиморон», «персоніфікація»; вивчити напам’ять «Страшні слова, коли вони мовчать…».

Тема. «Недумано, негадано…» - інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. . «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної  краси. Зв’язок з античною міфологією.

Д/З. Прочитати роман у віршах «Маруся Чурай»; створити паспорт до твору «Недумано, негадано…».

Тема. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».  Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.

Д/З. Опрацювати матеріал до твору і виконати завдання (с.215-220, 221-222 (завдання 1-10)); повторити вивчене Вами про пісні Марусі Чурай.

Тема. Центральна проблема: митець і суспільство у творі Л.Костенко «Маруся Чурай».

Д/З. Виписати цитати з твору, що характеризують Марусю Чурай, Галю Вишняківну, Бобренчиху, Грицька Бобренка, Івана Іскру; вивчити уривок з роману «Маруся Чурай» (від слів: «Ця дівчина не просто так, Маруся» до «Вона пісні ці залишає нам» (за бажанням).

Тема. Проблема індивідуальної свободи людини в романі у віршах «Маруся Чурай».

Д/З. Напишіть анонс до вистави «Маруся Чурай» (за бажанням); підготувати твір на тему: «Чи винна Маруся у смерті Грицька Бобренка» (дібрати цитати з твору).

Тема. РМ. Письмовий твір-роздум за романом «Маруся Чурай».

Д/З. Переглянути документальний кінофільм «Просвітлої дороги свічка чорна»; прочитати роман Сергія Дзюби, Артемія Кірсанова «Заборонений» (за бажанням).

Тема. Робота над помилками, допущеними в письмовому творі-роздумі.  Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя і творчості.

Д/З. Опрацювати матеріал з підручника життєпис Василя Стуса; переглянути документальний фільм В.Кіпіані «Справа Василя Стуса».

11-Б

1. Василь Земляк "Лебедина зграя" як зразок "химерної прози". Проблематика громадянської війни крізь призму характерів і типів. Особливості жанру і стилістики письма. ТЛ: "химерний роман". Д/з: прочитати "Лебедина зграя", аналіз дійових героїв.

2. Павло Загребельний "Роксолана" - історичний роман про долю дівчини з Прикарпаття - Лісовську Анастасію, яка стала дружиною Сулеймана. Д/з: Усна характеристика образу Роксолани.

3. Роман Іванчук "Мальви" - історичний роман про зраду і яничарство. Історична основа твору. Особливості характотворення персонажів. ТЛ: "роман-балада". Д/з: прочитати роман, усні відповіді на тестові завдання до твору.

4 Валерій Шевчук «Дім на горі» - роман-балада про любов. Ідея формування особистості через пізнання її долі. Д/з: прочитати «Дім на горі», повторити т.л.: балада-роман.

5 Кримськотатарська література. Ервін Умеров «Самотність». Життєвий і творчий шлях письменника. Тема депортації кринських татар. Д/з: біографія Е.Умарова (оглядово), прочитати твір «Самотність»

6 «Самотність» - розповідь про останній день життя пса Сабирили, через відчуття якого подано драматичну сторінку в історії кримських татар. Символічність образу Сабирли. ТЛ: художня деталь (поглиблено); алегорія (поглиблено). Д/з: прочитати твір; усна характеристика образу Сабирли; повторити про алергію, художня деталь.

 1. Контрольна робота №7 (тестові завдання). Література епохи соціалістичного реалізму.
 2. Постмодернізм як продукт епохи. Визначальні риси постмодернізму. Стильове розмаїття, пошуки нових форм і тем. Д/з: конспект по темі в зошиті.
 3. Постпостмодернізм і література сьогодення. Естетика стилю. ТЛ: постмодернізм як художній напрям. Д/з: записати у зошиті риси стилю постмодернізму.
 Зарубіжна література  11-а, б класи
    1.Виконати розгорнуту хронологічну таблицю «Е. Гемінгвей. Життя і творчість»
   2. Прочитати повість Гемінгвея « Старий і море». Уміти пояснити: притча, підтекст, індивідуальний стиль письменника, національний колорит, ліричний монолог
     3.Самостійно опрацювати біографію Г.Маркеса
      4.Прочитати оповідання Маркеса «Стариган з крилами». Письмово дати відповідь на запитання  «Як показана  в оповіданні моральна деградація людства?»
     5. Прочитати твір японського письменника Кавабата Ясунарі « Тисяча журавлів», виконати хронологічну таблицю « «Ясунарі Кавабата. Життя і творчість»
       6. Написати твір на одну  з тем : «Коли повернеться янгол?» за новелою Маркеса «Стариган з крилами» або « Чому повість Е. Гемінгвея « Старий і море» називають повістю- притчею?»
      7. На урок позакласного читання готуємо «Голуб» Патріка Зюскінда.
Англійська мова

 1. WB Виконати впр. Unit11 до кінця

 2. SB Написати есе на одну з тем впр. 9 (с.143) або Review про фільм. Опрацювати текст "Worldwide Taxis" (с.144-145)

3. SB Виконати впр. 1-6 с.146., вивчити слова.  WB Виконати впр с.76-79

4. Підготувати розповідь за текстом "Worldwide Taxis" або іншу з теми "Transport"

 

Квітень

1.Опрацювати Language development с.147-148( sb)
2. Виконати впр.17-18 с.80(wb)
3. Повторити Modal verbs,підготуватись до тесту

 

Історія України

1. Прочитати §24, проаналізувати історичні джерела. Виконати письмово в робочому зошиті завдання №1-6 на с.206.

 2 Прочиати §25, 1 пункт плану. Проаналізувати Занок України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", відповісти на запитання (с.210)

3. Прочитати §25, 2-3 пункт плану. Підготувати презентацію на вибір учнів: "Президенство В.Ющенка", "Президенство В.Януковича"

 Вссвітня історія

 1. Прочитати §22, скласти таблицю "Холодна війна" за схемою: причини - період - події.

2. Прочитати §23, скласти історичний портрет Л.І.Брежнєва.

3. Прочитати §24, підготувати презентацію на тему "Проблема міжнародного тероризму"

 Алгебра 

 11-А Сторінка 290 з підручника. Тести 4-11

 

11-Б

1. Вивчити параграф 15. Виконати завдання № 15.12; 15.22.

2. Вивчити теоретичний матеріал параграфу 16. Виконати завдання № 16.18; 16.24; 16.40.

3. Вивчити теоретичний матеріал параграфу 17 (ст 159-162). Виконати завдання № 17.13; 17.17; 17.21.

Квітень

 Вивчити теоретичний матеріал параграфу 17 (ст 163-164). Виконати завдання № 17.8; 17.10; 17.16. 

 Геометрія 

 11-А Тест3 сторінка155 з підручника. Вправи на повторення: 18.64-18.89стр. 166

11-Б

1. Повторення матеріалу. Виконання тестових завдань за посиланням : https://naurok.com.ua/test/geometriya/klas-11

2. Повторити теоретичний матеріал "Координати та вектори у просторі". Виконати завдання (опорний конспект та завдання)!

3. Повторити теоретичний матеріал «Прямі та площини у просторі» Виконати завдання (опорний конспект та завдання)

Квітень

Повторити матеріал:  "Прямі та площини у просторі"; "Координати та вектори у просторі" опорний конспект

 Хімія

1. Тема. Біологічне значення металічних елементів. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §32-36 (біологічне значення металів)

2. Тема. Розв'язування розрахункових задач і вправ. Д/з Виконати впр. 473-474 (письмово)

3 Тема. Солі, їх поширення у природі. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал, с.202-203 впр.541, 548 (письмово)

4 Тема, Середні та кислі солі. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал , с.202-203

5 Тема. Якісна реакція на деякі йони. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §37,  виконати впр. 531, 527 (письмово)

https://drive.google.com/open?id=16Q4Urj1fS_K7YiOyUJ9BZ4ebTDThWAlH

6 Тема. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал §34 (с.175-176), виконати впр. 484, 488 (письмово)

 Біологія

 1. Тема. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §39. Виконати творче завдання на с.136.

2. Тема. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §40, 41

 1. Тема. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 42, дати відповідь на питання на с.146
 2. Тема. Антропічний вплив на атмосферу . Наслідки забруднення повітря та його охорона. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 43, дати відповіді на питання на с.148
 3. Тема. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойми. Охорона водойм. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 44, дати відповідь на питання в кінці параграфу
 4. Тема. Основні джерела антропічного забруднення грунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони грунтів. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 45, дати відповіді на питання після параграфа. Виконати творче завдання на с.154

По одній із тем (на вибір) підготувати міні-проект.

Квітень

 1. Тема. Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери. Д/з ознайомитись із параграфом 46, 47.
 2. Тема. Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Д/з ознайомитись із параграфом  48, 49.
 3. Тема. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони  довкілля.   Д/з  ознайомитись із параграфом  Виконати практичну роботу №3. Повторити тему8.
Фізика §33; 34, впр. 33; 34
 Географія

1.  Демократичні процеси у світосистемі. Практична робота 7. Обчислення показників народжуваності, смертості, природного приросту.  Дослідження: Екологічні та соціальні проблеми густонаселених регіонів світу. Вивчити §21-23

2. Виробництво парвинного сектору. Вивчити §23-25

3. Виробництво вторинного сектору. Вивчити §26

дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 Інформатика
 1. ПР №7. Створення логотипу власної фірми та її сувенірної продукції (ручка, пакет, значок, візитівка, блокнот, календарик) – все на одному листку в програмі Inkscape.
 2. Графічний дизайн в поліграфії.

 Квітень

Опрацювати теоретичний матеріал та виконати завдання у своєму профілі Moodle.

Мистецтво

1. Оразотворче мистецтво. Український авангард. Архітектура і скульптура. Д/з. Визначити особливості авангарду, способи вираження. НАписати приклади мистецтва авангарду в архітектурі і скульптурі.

2. Образотворче мистетцво. Авангард у живописі і графіці. Основні центри художніх промилсів.Д/з. Розробити дизайн сучасного інтер'єру шкільного приміщення з використанням українських традицій.

 3 Музичне мистецтво. Хорова, вокально-симфонічна і симфонічна музика. Д/з. Ознайомитися із представниками (Л.Ревуцький, Б.Лятошинський, С.Людкевич, М.Скорик, Є.Станкевич та ін.)

 1. Камерний жанр вокальної та інструментальної музики. Напрями популярної музики. Д/з. Підготувати «Пісенний вернісаж» з творів сучасних українських композиторів

5 Театральна культура. Провідні актори та режисери українського театрую Д/з. Ознайомитись із постаттю Л.Курбаса та його діяльністю. Переглянути в онлайн-режимі виставу сучасного театру (на вибір)

6 Сучасний драматичний, музичний і ляльковий театр. Д/з дослідити сучасний драматургів та написати відгук на тему «Зародження сучасних драматичних творів, їх актуальність».

 

Квітень

1. Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О. Довженка.
2.  “Поетичне кіно”. Фольклор – основне джерело розвитку української анімації (“козацький”серіал та ін.)

Орієнтовні практичні завдання:
1.Упорядкування картотеки кіномистецтво” (робота в групах).
2.Висловлення думок щодо українського кінофільму (письмово).

Фізична культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru