joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 11 клас

 Українська мова

11-А

1 тиждень

 1. Стилістичні особливості частин мови.Д\з. Параграф 51, вправа 5 с. 183-184
 1. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.Д\з. Параграф 52, вправа 5 с. 188

2 тиждень

 1. Контрольна робота – есе «Скарби, що визначають сенс життя».
 2. Аналіз контрольної роботи. Інформаційні жанри.Д\з. Параграф 53-54

3 тиждень

 1. Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення).Д\з. Вправа 5 с. 193 (2 години)

4 тиждень

 1. Стилістичні особливості частин мови.Д\з. Параграф 51, вправа 5 с. 183-184
 1. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.Д\з. Параграф 52, вправа 5 с. 188

5 тиждень

 1. Контрольна робота – есе «Скарби, що визначають сенс життя».
 2. Аналіз контрольної роботи. Інформаційні жанри.Д\з. Параграф 53-54

6 тиждень

 1. Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення). Д\з. Вправа 5 с. 193 (2 години)

11-Б

1. Написання ділових документів різних жанрів - доручення. Опрацювати теоретичний матеріал §15, виконати вправу 319.

2. Довіреність. Опрацювати теоретичний матеріал §15, виконати вправу 322.

3. Написання ділових документів різних жанрів - розписка, акт. Теоретичний  матеріал §15, виконати вправу 323, 325.

4. Написання ділових документів різних жанрів - індивідуальний звіт. Теоретичний матеріал §18, виконати вправу 334.

 1. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови. Теоретичний матеріал §21, табл. с.137, виконати вправу 345, 346
 2. Телефонна ділова розмова. Теоретичний матеріал §21, виконати впр. 347, 352.
 3. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта). Написання ділових документів – офіційно-ділового листа. Теоретичний матеріал §16, виконати впр. 325, 328.
 4. Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру. Діалог на професійну тему. Написання ділових документів – протокол (складний). Теоретичний матеріал §20, таблиця с.134-135, виконати впр. 343.
 5. Контрольна робота. Есе на тему «Концепт «сродної» праці у художній літературі».
 6. Фонетика, орфоепія, орфографія. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Теоретичній матеріал §49, виконати впр. 519, 523

11 Подовження, спрощення у групах приголосних. Теоретичний матеріал §50, виконати впр. 528, 525, 534.

 

Квітень

11-Б

6.04-22.04

1.Подовження, спрщення приголосних. вправа 529, 537; параграф 50.

7.04.Основні чергування звуків. Параграф 51 вправа543, 546.

8.04.Складні випадки наголошення слів. Параграф 52, вправа552, 555.

21.04.Складні випадки вживання знака м,якшення. Параграф 53, вправа 557, 559.

22.04.Складні випадки вживання апострофа. Параграф 53, вправа 564, 562.

27.04 по 30.04.

1.Написання слів іншомовного походження.Параграф 54, вправа 565.

2.Написання прізвищ та географічних назв.Параграф 54, вправа571, 573.

3.Написання слів разом, окремо, через дефіс.Параграф 55, вправа575, 577, 578.

4.Правила переносу та скорочення слів. Виконати тестові завдання на платформі ,,На урок,,.

5.  Лексиколгія.Вживання слів у переносному значенні,- синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів. Написати твір - есе на тему,,Карантин- це не канікули, а час для самоосвіти.,,

 

Травень

11-Б

4-15.05

1. Творення присвійних прикметників. Д/ з:  виконати тестові завдання зі збірника Авраменка.

2.Основні способи творення дієслів. Д/ з:  параграф 61, виконати вправу 650.  

3.Основні способи творення прислівників. Д/ з:  параграф 61, виконати вправу 651.

4.Складні, складноскорочені слова, способи їх творення. Д/ з: виконати тестові завдання зі збірника Авраменка.

5.Рід і число іменників. Відмінювання іменників. Д/ з: параграф 62, виконати вправу 656.

6.Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників. Д/ з: параграф 64, 65, виконати вправу 690.

7. Розряди сислівників за значенням. Паралельне використання відмінкових форм числівників.Д/ з: параграф 66, 67, виконати вправу 703, 704.

 Українська література

11-А

Тема . Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

Д/З. Опрацювати матеріал про Гр.Тютюнника в підручнику (с.203-205); виписати з новели «Три зозулі з поклоном» художні деталі; визначити сюжетні елементи новели (письмово).

Тема. Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Хай буде легко. Дотиком пера…» - ліричні роздуми про значення слова в житті людини , суть мистецтва, його роль у суспільстві.

Д/З. Законспектувати життєпис Л.Костенко (с.209-210); повторити з теорії літератури поняття «оксиморон», «персоніфікація»; вивчити напам’ять «Страшні слова, коли вони мовчать…».

Тема. «Недумано, негадано…» - інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. . «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної  краси. Зв’язок з античною міфологією.

Д/З. Прочитати роман у віршах «Маруся Чурай»; створити паспорт до твору «Недумано, негадано…».

Тема. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».  Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.

Д/З. Опрацювати матеріал до твору і виконати завдання (с.215-220, 221-222 (завдання 1-10)); повторити вивчене Вами про пісні Марусі Чурай.

Тема. Центральна проблема: митець і суспільство у творі Л.Костенко «Маруся Чурай».

Д/З. Виписати цитати з твору, що характеризують Марусю Чурай, Галю Вишняківну, Бобренчиху, Грицька Бобренка, Івана Іскру; вивчити уривок з роману «Маруся Чурай» (від слів: «Ця дівчина не просто так, Маруся» до «Вона пісні ці залишає нам» (за бажанням).

Тема. Проблема індивідуальної свободи людини в романі у віршах «Маруся Чурай».

Д/З. Напишіть анонс до вистави «Маруся Чурай» (за бажанням); підготувати твір на тему: «Чи винна Маруся у смерті Грицька Бобренка» (дібрати цитати з твору).

Тема. РМ. Письмовий твір-роздум за романом «Маруся Чурай».

Д/З. Переглянути документальний кінофільм «Просвітлої дороги свічка чорна»; прочитати роман Сергія Дзюби, Артемія Кірсанова «Заборонений» (за бажанням).

Тема. Робота над помилками, допущеними в письмовому творі-роздумі.  Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя і творчості.

Д/З. Опрацювати матеріал з підручника життєпис Василя Стуса; переглянути документальний фільм В.Кіпіані «Справа Василя Стуса».

11- А клас

Тема. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія  на здолання всіх перешкод. Приклад великої мужності й сили духу Д/З.  Вивчити напам’ять поезію «Господи, гніву пречистого…»,  створити паспорт до однієї з поезій В.Стуса .

К/Р №5 (тестові завдання за творчістю поетів-шістдесятників) Д/З.  Опрацювати статтю Євгена Сверстюка «Василь Стус – летюча зірка української літератури» (Є.Сверстюк. Правда полинова. -  К., 2009. – С.16-23).

Тема. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Сучасна українська література. Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку  ХХI ст. (на шляху до нового відродження). Постмодернізм як один із художніх напрямів мистицтва 1990-х років, його риси.  Юрій Андрухович. «Астролог», «Пісня мандрівного спудея» Д/З. Опрцювати матеріал й законспектувати матеріал на с.239-242.

Тема. Оксана Забужко. «Рядок з автобіографії, «Читаючи історію» Д/З. Виписати з поезії О.Забужко ознаки постмодернізму.

Тема. Проза. Есеїстика. Галина Пагутяк. «Потрапити в сад», «Корсар» Д/З. Дати відповіді на запитання на с.247-248.

 Тема. В.Діброва. «Андріївський узвіз» Д/З. Дочитати роман В.Діброви «Андріївський узвіз»; ознайомитися з творчістю Ярослава  Мельника.

Тема. Я.Мельник. «Далекий простір Д/З. Дібрати цитати для написання твору-есе (творчість сучасних українських письменників).

КР №6 (письмовий твір у формі есе). Сучасна українська література. Д/З. Опрацювати матеріал підручника на с.249-252.

Тема. Робота над помилками, допущеними в письмовому творі. Узагальнення та систематизація вивченого Д/З. Виконати тестові завдання на платформі Пробне ЗНО від ZNOUA.

Тема. Робота над помилками, допущеними в письмовому творі. Узагальнення та систематизація вивченого Д/З. Виконати тестові завдання на платформі Пробне ЗНО від ZNOUA.

 

11-Б

1. Василь Земляк "Лебедина зграя" як зразок "химерної прози". Проблематика громадянської війни крізь призму характерів і типів. Особливості жанру і стилістики письма. ТЛ: "химерний роман". Д/з: прочитати "Лебедина зграя", аналіз дійових героїв.

2. Павло Загребельний "Роксолана" - історичний роман про долю дівчини з Прикарпаття - Лісовську Анастасію, яка стала дружиною Сулеймана. Д/з: Усна характеристика образу Роксолани.

3. Роман Іванчук "Мальви" - історичний роман про зраду і яничарство. Історична основа твору. Особливості характотворення персонажів. ТЛ: "роман-балада". Д/з: прочитати роман, усні відповіді на тестові завдання до твору.

4 Валерій Шевчук «Дім на горі» - роман-балада про любов. Ідея формування особистості через пізнання її долі. Д/з: прочитати «Дім на горі», повторити т.л.: балада-роман.

5 Кримськотатарська література. Ервін Умеров «Самотність». Життєвий і творчий шлях письменника. Тема депортації кринських татар. Д/з: біографія Е.Умарова (оглядово), прочитати твір «Самотність»

6 «Самотність» - розповідь про останній день життя пса Сабирили, через відчуття якого подано драматичну сторінку в історії кримських татар. Символічність образу Сабирли. ТЛ: художня деталь (поглиблено); алегорія (поглиблено). Д/з: прочитати твір; усна характеристика образу Сабирли; повторити про алергію, художня деталь.

 1. Контрольна робота №7 (тестові завдання). Література епохи соціалістичного реалізму.
 2. Постмодернізм як продукт епохи. Визначальні риси постмодернізму. Стильове розмаїття, пошуки нових форм і тем. Д/з: конспект по темі в зошиті.
 3. Постпостмодернізм і література сьогодення. Естетика стилю. ТЛ: постмодернізм як художній напрям. Д/з: записати у зошиті риси стилю постмодернізму.
 Зарубіжна література

 11-а, б класи
    1.Виконати розгорнуту хронологічну таблицю «Е. Гемінгвей. Життя і творчість»
   2. Прочитати повість Гемінгвея « Старий і море». Уміти пояснити: притча, підтекст, індивідуальний стиль письменника, національний колорит, ліричний монолог
     3.Самостійно опрацювати біографію Г.Маркеса
      4.Прочитати оповідання Маркеса «Стариган з крилами». Письмово дати відповідь на запитання  «Як показана  в оповіданні моральна деградація людства?»
     5. Прочитати твір японського письменника Кавабата Ясунарі « Тисяча журавлів», виконати хронологічну таблицю « «Ясунарі Кавабата. Життя і творчість»
       6. Написати твір на одну  з тем : «Коли повернеться янгол?» за новелою Маркеса «Стариган з крилами» або « Чому повість Е. Гемінгвея « Старий і море» називають повістю- притчею?»
      7. На урок позакласного читання готуємо «Голуб» Патріка Зюскінда.

 

Пропоную вашій увазі завдання, які потрібно  виконати до  15 травня (про дату та час проведення підсумковоі контрольноі роботи повідомлю додатково):
   1.Милорад Павич «Скляний равлик». Читаємо оповідання  оповідання та відповідаємо письмово на запитання: «Яке значення має центральна метафора оповідання?»
      2.Хуліо Кортасар «Менади». Читаємо та пишемо і відсилаємо міні-твір( одна сторінка) на тему : «Фантасмагорична картина безумства натовпу в оповіданні Х.Кортасара «Менади»
       3.Читаємо про історію кохання двох невиліковно хворих юнака і дівчини Джона Майкла Гріна «Провина зірок»
        4. Пишемо і відправляємо твір- роздум « Зашифроване послання світу « здорових і дорослих» у романі Дж.М.Гріна «Провина зірок»
          5.Читаємо,пригадуємо роман Маркуса Зузака «Крадійка книжок». Дивимося фільм. Насолоджуємося глибоким змістом ( Леонова , Москалюк, Гаврюшенко,Семенчук, діти!!! ЗАБУЛА!!! хто ще приймав участь у проекті - отримують «12»
    Підсумкова контрольна робота буде по творчості  останніх п‘яти авторів «Сучасна література в юнацькому читанні»

Англійська мова

 1. WB Виконати впр. Unit11 до кінця

 2. SB Написати есе на одну з тем впр. 9 (с.143) або Review про фільм. Опрацювати текст "Worldwide Taxis" (с.144-145)

3. SB Виконати впр. 1-6 с.146., вивчити слова.  WB Виконати впр с.76-79

4. Підготувати розповідь за текстом "Worldwide Taxis" або іншу з теми "Transport"

 

Квітень

1.Опрацювати Language development с.147-148( sb)
2. Виконати впр.17-18 с.80(wb)
3. Повторити Modal verbs,підготуватись до тесту

 21.04

 1. Transport in the past . SB p.149.
 2. Виконання вправ WB p.81(Ex.19-22). (слухання https://knigavuhe.org/book/enterprise-coursebook-1-4/ )
Історія України

1. Прочитати §24, проаналізувати історичні джерела. Виконати письмово в робочому зошиті завдання №1-6 на с.206.

 2 Прочиати §25, 1 пункт плану. Проаналізувати Занок України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", відповісти на запитання (с.210)

3. Прочитати §25, 2-3 пункт плану. Підготувати презентацію на вибір учнів: "Президенство В.Ющенка", "Президенство В.Януковича"

Опрацювати §26. Письмово складіть речення використовуючи поняття і терміни: економічна інтеграція, Євромайден, Револція Гідності, "Кривавий четвер", "ленінопад".

Опрацювати §27. Проаналізувати таблицю на с.226. Усно дати відповіді на питання с.233

Опрацювати §28. Прочитайте фрагмент джерела на с.237. Сформулюйте тези про історичне значення ухвалення безвізового режиму для громадян України в країни ЄС. (письмово)

Опрацювати §29. Виконати завдання на с.252.

Повторити розділ V. Становлення України як незалежної держави (1992-2013рр.) §22-25.

Повторити розділ VI. Творення нової України (з 2014р.) §26-29.

 Вссвітня історія

 1. Прочитати §22, скласти таблицю "Холодна війна" за схемою: причини - період - події.

2. Прочитати §23, скласти історичний портрет Л.І.Брежнєва.

3. Прочитати §24, підготувати презентацію на тему "Проблема міжнародного тероризму"


Опрацювати §25. Зробити хронологічний ланцюжок етапів НТР. Написати есе "Вплив НТР на структурну зміну суспільства передових країн".

Опрацювати §26. Використовуючи текст підручника та додаткову літературу, дайте своє визначення поняття "віртуальна реальність". Визначте своє ставлення до віртуальної культури і суспільства (письмово)

Опрацювати §27. Написати есе на тему "Моє ставлення до паргнення частини української молоді навчатися за кордоном"

 Алгебра 

 11-А Сторінка 290 з підручника. Тести 4-11

 

11-Б

1. Вивчити параграф 15. Виконати завдання № 15.12; 15.22.

2. Вивчити теоретичний матеріал параграфу 16. Виконати завдання № 16.18; 16.24; 16.40.

3. Вивчити теоретичний матеріал параграфу 17 (ст 159-162). Виконати завдання № 17.13; 17.17; 17.21.

Квітень

 Вивчити теоретичний матеріал параграфу 17 (ст 163-164). Виконати завдання № 17.8; 17.10; 17.16. 

21.04

Повторити "Дійсні числа та дії з ними. Числові множини. Відношення та пропорції. Відсотки" https://drive.google.com/open?id=1aJDL2y3774v_aP0sqfgkdHQeQaTBZGrG
Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1uKrr5BH26TyYYjc69iIyuLY0kAFP6lW0

Травень

Повторити "Тригонометричні, показникові та логарифмічні рівняння та нерівності". Переглянути конспекти перейшовши за посиланнями нижче. Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1oYRj3W_q8vYyvVAr3j2NWe0yM1JQ_XYK  .
https://drive.google.com/file/d/0B2kijNuuNpZSMERhaDFtMzRjakE/view    

https://drive.google.com/file/d/0B2kijNuuNpZSV09pZHBuRkZEYlU/view  

https://drive.google.com/file/d/0B2kijNuuNpZSYTZBMWEtXzV0OVU/view

https://drive.google.com/file/d/0B2kijNuuNpZSVGNYNUI2cXF1d1k/view  

https://drive.google.com/file/d/0B2kijNuuNpZSdXNNM04xVlVsSnM/view   

https://drive.google.com/file/d/0B2kijNuuNpZSbjM2bVI3UUVxSFE/view 

 Повторити "Функції. Властивості функцій. Елеменьарні функції та їх графіки. Похідна функції її фізичний та геометричний зміст".
Переглянути конспекти перейшовши за посиланнями нижче. Виконати завдання з документу .

https://drive.google.com/file/d/0B2kijNuuNpZSenhTdTc4Nlc5Rms/view 
https://drive.google.com/file/d/0B2kijNuuNpZScHVhQ3l0S1Vqd1k/view 
https://drive.google.com/file/d/0B2kijNuuNpZSb2xhZDdGQXpmNVE/view

 Геометрія 

 11-А Тест3 сторінка155 з підручника. Вправи на повторення: 18.64-18.89стр. 166

11-Б

1. Повторення матеріалу. Виконання тестових завдань за посиланням : https://naurok.com.ua/test/geometriya/klas-11

2. Повторити теоретичний матеріал "Координати та вектори у просторі". Виконати завдання (опорний конспект та завдання)!

3. Повторити теоретичний матеріал «Прямі та площини у просторі» Виконати завдання (опорний конспект та завдання)

Квітень

Повторити матеріал:  "Прямі та площини у просторі"; "Координати та вектори у просторі" опорний конспект

21.04

Повторити параграфи 1,2,3,4.
Виконати завдання № 1.40; 2.31; 3.36; 4.16.

Травень

Повторити параграфи 8-9
Виконати завдання № 8.48; 9.34

8 ТИЖДЕНЬ
Повторити параграфи 10-11
Виконати завдання № 10.46; 11.48

 Хімія

1. Тема. Біологічне значення металічних елементів. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §32-36 (біологічне значення металів)

2. Тема. Розв'язування розрахункових задач і вправ. Д/з Виконати впр. 473-474 (письмово)

3 Тема. Солі, їх поширення у природі. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал, с.202-203 впр.541, 548 (письмово)

4 Тема, Середні та кислі солі. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал , с.202-203

5 Тема. Якісна реакція на деякі йони. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §37,  виконати впр. 531, 527 (письмово)

https://drive.google.com/open?id=16Q4Urj1fS_K7YiOyUJ9BZ4ebTDThWAlH

6 Тема. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал §34 (с.175-176), виконати впр. 484, 488 (письмово)

 

Синтетичні волокна

Генетичні звязки між класами неорганічних сполук. Вивчити теоретичний матеріал параграф 34.Підручник  Ярошенко О.Г. онлайн. Виконати  письмово впр. 1.4 ст.180

Практична робота №2. Генетичні звязки між класами неорганічних сполук

Сучасні силікатні матеріали. Вивчити теоретичний матеріал параграф 31.Підручник  Ярошенко О.Г. онлайн.

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні грунти. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 30. Підручник  Ярошенко О.Г. онлайн.

Розвязування розрахункових задач вивчених типів. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 29. Підручник Ярошенко О.Г. онлайн. Виконати письмово впр.1,2 ст.160

Захист проектів.Теми: 1)Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля. 2)Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. 3)Неорганічні речовини у фармації і харчовій промисловості

 Біологія

 1. Тема. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §39. Виконати творче завдання на с.136.

2. Тема. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §40, 41

 1. Тема. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 42, дати відповідь на питання на с.146
 2. Тема. Антропічний вплив на атмосферу . Наслідки забруднення повітря та його охорона. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 43, дати відповіді на питання на с.148
 3. Тема. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойми. Охорона водойм. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 44, дати відповідь на питання в кінці параграфу
 4. Тема. Основні джерела антропічного забруднення грунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони грунтів. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 45, дати відповіді на питання після параграфа. Виконати творче завдання на с.154

По одній із тем (на вибір) підготувати міні-проект.

Квітень

 1. Тема. Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери. Д/з ознайомитись із параграфом 46, 47.
 2. Тема. Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Д/з ознайомитись із параграфом  48, 49.
 3. Тема. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони  довкілля.   Д/з  ознайомитись із параграфом  Виконати практичну роботу №3. Повторити тему8.

(до 15 травня)

 1. Тема. Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.     Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §51,52. Виконати завдання після §.
 1. Тема. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §53, 55, 56. Виконати завдання після §
 2. Тема. Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §54. Виконати завдання після §.
 3. Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §57, 58, 59. Виконати завдання після §.
 4. Тема. Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §60. Виконати завдання після §.

 

 1. Тема. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології. Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §60,
 2. Тема. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації. Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §61.
 3. Проект (один на вибір; створення буктрейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо); «Клонування організмів», «Нанотехнології в біології», «Трансгенні організми: за і проти».
 4. Контрольна робота.

5 Тема. Узагальнення. Роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства. Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §62.

Фізика §33; 34, впр. 33; 34
 Географія

1.  Демократичні процеси у світосистемі. Практична робота 7. Обчислення показників народжуваності, смертості, природного приросту.  Дослідження: Екологічні та соціальні проблеми густонаселених регіонів світу. Вивчити §21-23

2. Виробництво парвинного сектору. Вивчити §23-25

3. Виробництво вторинного сектору. Вивчити §26

дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 Інформатика
 1. ПР №7. Створення логотипу власної фірми та її сувенірної продукції (ручка, пакет, значок, візитівка, блокнот, календарик) – все на одному листку в програмі Inkscape.
 2. Графічний дизайн в поліграфії.

 Квітень

Опрацювати теоретичний матеріал та виконати завдання у своєму профілі Moodle.

Травень

Графічний дизайн в поліграфії

 1. «Перенос слів. Шрифтові виділення. Колонцифри. Колонтитули. Виноски. Художні ефекти. «Коридори». Висячі рядки. Текстові - видільні - титульні шрифти. Акценти. Абзацний відступ. Буквиця. Відбиття лінійками»

Ознайомитись з теоретичним матеріалом за посиланням

https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-32

 1. Буклет. Призначення. Принципи композиції. Види буклетів. Способи складання буклетів. Види згинів буклету. Технологічні особливості виготовлення буклетів. Вибір конструкції буклету. Аналіз існуючих стилів і видів буклетів, їх конструктивних форм і матеріалів. Створення шпальт(смуг) набору буклету. Визначення текстового вмісту, вибір шрифту. Контактні відомості. Визначення ілюстративної частини буклета. Розробка оригіналу макета буклету. Верстка буклету.

Ознайомитись з теоретичним матеріалом за посиланням

https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-33

 1. Створення шпальт(смуг) набору багатосторінкового видання (ескіз). Обкладинка журналу. Розробка логотипу. Створення обкладинки журналу . Макетування багатосторінкового видання - журналу. Вибір теми. Формат видання. Концепція верстки. Рубрикація. Підбір шрифту (кегль, гарнітура).

Ознайомитись з теоретичним матеріалом за посиланням

https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-34

 

 1. Макет журнального розвороту. Підбір ілюстративного матеріалу, винесення, підписи, підзаголовки і заголовки, елементи графічного оформлення видання. Побудови композиції шпальт набору. Оформлення та макетування багатосторінкового видання - журналу. Верстка журналу.

Ознайомитись з теоретичним матеріалом за посиланням

https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-35

 1. Практична робота «Виконання дизайну та верстка випускного альбому свого класу»

В програмі редактора публікацій на основі пустого шаблону створити випускний альбом (оформлення титульної сторінки, на розвороті Ваша фотографія максимального розміру, решту сторінок (не менше 6) – фотографії однокласників, цікаві фони, підписи, побажання). Для обміну фотографіями створіть спільну папку на Google-диску.

 Пройти тест у власному профілі сервісу Moodle. В процесі

Комп’ютерна  верстка

https://vsimpptx.com/urokinf/design/u24

 

Листівка та композиційні прийоми створення листівки.

https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-30?authuser=0

 Завдання у програмі Publisher – створити двосторонню листівку-запрошення на випускний вечір.

Мистецтво

1. Оразотворче мистецтво. Український авангард. Архітектура і скульптура. Д/з. Визначити особливості авангарду, способи вираження. НАписати приклади мистецтва авангарду в архітектурі і скульптурі.

2. Образотворче мистетцво. Авангард у живописі і графіці. Основні центри художніх промилсів.Д/з. Розробити дизайн сучасного інтер'єру шкільного приміщення з використанням українських традицій.

 3 Музичне мистецтво. Хорова, вокально-симфонічна і симфонічна музика. Д/з. Ознайомитися із представниками (Л.Ревуцький, Б.Лятошинський, С.Людкевич, М.Скорик, Є.Станкевич та ін.)

 1. Камерний жанр вокальної та інструментальної музики. Напрями популярної музики. Д/з. Підготувати «Пісенний вернісаж» з творів сучасних українських композиторів

5 Театральна культура. Провідні актори та режисери українського театрую Д/з. Ознайомитись із постаттю Л.Курбаса та його діяльністю. Переглянути в онлайн-режимі виставу сучасного театру (на вибір)

6 Сучасний драматичний, музичний і ляльковий театр. Д/з дослідити сучасний драматургів та написати відгук на тему «Зародження сучасних драматичних творів, їх актуальність».

 

Квітень

1. Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О. Довженка.
2.  “Поетичне кіно”. Фольклор – основне джерело розвитку української анімації (“козацький”серіал та ін.)

Орієнтовні практичні завдання:
1.Упорядкування картотеки кіномистецтво” (робота в групах).
2.Висловлення думок щодо українського кінофільму (письмово).

20.04-24.04
Світове кіномистецтво. Батьківщина мистецтва кіно. Основні жанри.
27.04-30.04
Основні жанри американського кіно (пригодницький, мюзикл, бойовик, фантастика, фільми «жахів», фільми «катастроф» та ін.). Провести «кінопроби» на виконання ролей творів американської літератури.
04.05-08.05
Мистецтво - посередник між культурами. Смисл будь-якої культури - її провідність щодо інших культур. Сформувати «Закон культурного плюралізму».

Фізична культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru