joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 10 клас

 Українська мова

10-А

1. Морфологія. Фменник. Рід іменників. Паралельні родові форми. Іменники спільного роду. Визначення роду невідмінюваних іменників. Повторити §48, впр.5 (с.154), впр. 7 (с.155), §49 впр. 2, 3 ,4, 5 (с.158).

2. Іменники, що мають лише форму однини або множини. Повторити §50-51, виконати впр.2 ,3 (с.162, 163), 5 (с.163).

  1. Контрольна робота-есе «Ще назва є, а річки вже немає» (Л.Костенко) (Для кращого розуміння теми, прочитайте поезію Л.Костенко «Ще назва є, а річки вже немає»). Надіслати на пошту вчителеві до 25 березня
  2. Складні випадки відмінювання іменників. Відміни іменника. §52-53, впр. 2, 3 (с.168), впр. 4 (с.169)

5 Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в Р.в. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним закінченням. Закінчення іменників ІІІ та IV відміни. §54, впр. 2, 3 (с.172), впр. 5 (с.173), впр. 7 (с.174)

10-Б

1. Повні й корткі форми прикметників, стягені й нестягнені форми прикметників, особилвості їх функціонування в сучасній українській мові. Стилістична роль повних і коротних прикметників. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §62, вконати вправу 447

2. Відмінювання прикметників. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §63, виконати вправу 453.

3. Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Д/з: вивчити теоретичний матуріал §164, виконати вправу 460.

4. Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Д/з: повторити теоретичний матеріал §64, виконати вправу 458.

5. Перехід займенників у інші частини мови. Стилістичні функції займенників. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §65, виконати вправу 470.

  1. Числівник як частина мови. Формування числівника як частини мови. Число й числівник. Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §66-67, виконати впр. 471
  2. Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §68, Виконати впр.486
  3. Групи числівників за будовою. Синтаксичні функції числівників. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §67, виконати впр.478
  4. Написання числівників і відчислівникових слів. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §69, виконати впр.494
  5. Повторення вивченого матеріалу. Д/з: повторити теоретичний матеріал §62-69
  6. Дієслова як частина мови. Форми дієслова. Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §70, виконати впр.500
  7. Особові, родові форми дієслів. Чергування приголосних у особових дієслів теперішнього та майбутнього часу. Зміни звуків у особових формах дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідмін. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §71, виконати впр.511
  8. УРМ. Написання доповідей. Редагування. Усна доповідь у науковому стилі. Д/з: підготуватися до усної доповіді в науковому стилі на тему «Повнозначні та службові частини мови. Вигуки й модальні слова»
  9. УРМ. Конспект прочитаної публіцистичної статті. Д/з: законспектувати публіцистичну статтю (на власний вибір)

 

Квітень

10-Б клас

Види дієслів, їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів, їх творення. Часові форми дієслів. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфів 72-73.Виконати вправу 518.
Способи дієслів, їх творення. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 74.Виконати вправу  530.

 Українська література

10-А

1. Контрольна робота. Твір-есе на тему "Шлях сильної особистості пролягає через терни до зірок?"  (За новелою Василя Стефаника "Камінний хрест" або новелою Володимира Винниченка "Момент"). Д/з: написати твір-есе

2. Позакласне читання. Прочитати роман В.Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля"

3. Образне слово поетичного модернізму. Альманах "З-над хмар і з долин", угруповання "Молода муза" - зв'язок із зарубіжною літературою, "нова" драма на межі століть". Д/з: прочитати теоретичний матеріал підручника (с.205-206)

4. Загальнолюдське, національне, особисте. Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти в формуванні світобачення письменниці. Д/з: прочитати теоретичний матеріал підручника (с.206-212). Опрацювати теорію літератури (таблиця с.212)

5. Збірка поезії "На крилах пісень", її висока оцінка І.Франком. Основні цикли поезії. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. "Contra spem spero" як світоглядна декларація сильної особистості. Призначення поета і поезії в суспільсьві. "Слово, чому ти не твердая криця". Д/з: опрацювати теоретичний матеріал підручника (с.212-217), вивчити напам'ять поезію "Contra spem spero" 

6. Відданість своїм мріям, наполегливе ставлення до мети ("Мріє, не зрадь"). Зображення повені людських почуттів у вірші "Стояла я і слухала весну..." Д/з: опрацювати теоретичний матеріал підручника (с.216-217). Виписати з поезії художні засоби.

7. Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-міфологічна основа. Д/з: прочитати "Лісову пісню".

 

10-Б (до 03 квітня)

  1. "Касандра": художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні. Творчість Лесі Українки в контенсті української та західноєвропейської літератури.Д/з: повторити визначення понять "оригінал" і "переклад". Підготувати виразне читання вірша Джорджа Гордона Байрона в прекладі ЛесіУкраїнки "Коли сниться мені, що ти любиш мене..."
  2. Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, прекладений українською Лесею Українкою.Д/з: написати відгук на вірш Байрона, перекладений Лесею Українкою "Коли сниться мені, що ти любиш мене...". Прочитати поему Лесі Українки "Одержима".
  3. Позакласне читання. Драматична поема "Одержима", її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам. Д/з: характеризувати образи Месії та Міріам.
  4. Твір. Д/з. збір матеріалу для написання твору.
    Орієнтовні теми.
     - Якби я зустріла (зустрів) Лесю Українку.
     - Ідея сильної оосбистості у творчості Лесі Українки.
     - Невмирущість духовної краси людини (за драмою-феєрією Лесі Українки "Лісова пісня").
     - Громадянські й національно-визвольні мотиви поезії Лесі Українки.
     - Підготувати виразне читання поезії Олександра Олеся "З журбою радість обнялась"
  5. Олександр Олесь (О.Кандиба. Життя й творчість митця. Збірка «З журбою радість обнялась…» як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя. Використання антитез в однойменному вірші зі збірки. Д/з: ідейно-художній аналіз вірша «З журбою радість обнялась» Олександра Олеся

  6.  

    Символізм як вихід за межі буденності, прагнення «не описати, а оспівати стан душі» (М.Вороний). Філософська основа (оглядова). Ж.Мореас «Маніфест символізму» (1886). Д/з: опрацювати теоретичний матеріал з теми

  7.  

    Угруповання «Молода муза», «Українська хата» (В.Вороний, Олександр Олесь, Д.Загул, П.Тичина та ін.) Піднесення конкретного образу до рівня символізму. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми. Д/з: дати коротку характеристику особливостей українського символізму

  8.  

    Біографія Володимира Винниченка. Д/з: опрацювати тему уроку, прочитати новелу «Момент»

  9.  

    Філософський зміст, проблематика новели «Момент». Імпресіоністична манера письма автора. Д/з: характеристика образу Панни

  10.  

    Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущого щастя. Особливості композиції. Д/з: композиційний аналіз новели В.Винниченка «Момент»

  11.  

    Поетичні спадщина П.Тичини – одна з вершин української поезії ХХ сторіччя. Трагізм життєвого та творчого шляху митця в тоталітарній системі. Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П.Тичина – найбільший модерність 20 років ХХ сторіччя. Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова та музики. Д/з: вивчити біографію П.Тичини, ознайомитися із загальною характеристикою творчості митця

  12.  

    Збірка «Сонячні кларнети» - подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу та дисонансів революційної дійсності в збірці. Д/з: визначити провідні мотиви віршів П.Тичини, що увійшли в збірку «Сонячні кларнети»

  13.  

    Єдність природи, почуттів людини й музики в поезії «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пастелі». Д/з: Ідейно-художній аналіз поезій П.Тичини «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пастелі»

 

Квітень

10-Б клас
 
Глибина почуттів ліричного героя в поезії "О панно Інно..."та художні засоби вираження. Домашнє завдання. Ідейно-художній аналіз вірша "О панно Інно...".

"Пам'яті тридцяти "-збірний образ ліричного героя. Історична основна поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору. Читацький практикум. Літературознавчий аналіз поетичного твору як одна з форм прочитання твору. Домашнє завдання. Письмова робота на тему "Відкриваю свого Тичину".

 

10- а  ( до 24 квітня )
Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення духовності і краси .
Д /з : прочитати теоретичний матеріал підручника ( с . 226- 227 ) . Письмово виконати в робочих зошитах тести на с . 227-228.

 Зарубіжна література

 10-А

Традиції та новаторські зміни поезії середини і другої половини ХІХ століття. Шарль Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. Опрацювати текст (с.190-231), дати відповіді на питання, вивчити на пам'ять вірш Ш.Бодлера "Альбатрос"

10-Б

 Англійська мова

Unit 5 аудіо

1. Переказ "The Festive Year" (3 з 5) с.57 SB

2. Вивчити лексику впр. 3 (с.58), впр.5, 8 (с.60), впр. 12 (с.61)

3. Виконати впр.11 (с.61)

4. Підготуватися до диктанту по вивченій ексиці

5. Повторити граматичний матеріал "Пасивний стан" (SB с.163-164)

6. Виконати впр на с.62-63 SB

7. Виконати впр. 11-20 с.35-37 WB

 

Квітень

Тема "Eating habits" Опрацювати текст "Junk food" Виконати впр.на ст.68-71 у SB, та впр. на ст.38-40 y WB.

 Аглебра

 10-А

1. п.37. Похідна складеної функції, опрацювати приклади роз‘язання з пункту. Виконати N37.8(1,4), 37.9, 37.13,37.15

2. п.38(пр.1,2,3).виконати N38.2,38.4,38.6,38.8

3. п.39,  записати опорний конспект; виконати N39.4,39.6,39.8,39.10.

    (06.04-10.04)

п.40,41. Виконати N 40.4,40.6;41.2,41.4.


10-Б 
1. Вивчити параграф 16(текст) . Виконати завдання № 16.10(1;7;8), 16.12, 16.14, 16.23(1), 16.28.

 2. повторити теоретичний матеріал п.17. Виконати N17.10,17.12,17.14,17.16,17.18

3. Вивчити параграф 17. Виконати завдання № 17.8; 17.16; 17.20
4. Вивчити параграф 18. Виконати завдання № 18.8; 18.14; 18.22

5. Вивчити параграф 19. Виконати завдання № 19.6; 19.12; 19.21
6. Вивчити параграф 20. Виконати завдання № 20.8; 20.20; 20.26

7. Повторити параграф 20. Виконати завдання № 20.30; 20.34; 20,46; 20,51;20.56

 Геометрія

10-А

1. Повтори п.16, виконати N 16.18,16.21,16.23,16.27

2. п.17. ВІДЕО

3. п.18.Кут між векторами.Скалярний добуток векторів. Виконати тест он-лайн.

(06.04-10.04)

повторити п.18, виконати завдання:N 18.6,18.10. Вивчити п.19. Виконати: N 19.5,19.7

 

10-Б
1. Вивчити параграф 15. Виконати завдання № 15.8; 15.14

2. Повторити параграф 11-12. Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1QFg7h0ZZYVDtSlEp4S9wlRKpLllBoNRq

 3. Повторити параграф 13-15. Виконати завдання

4. Повторити параграф 11-15. Виконати завдання № 11.25; 13,24; 14,21.

Історія України
  1. Масові репресії «Розстріляне відродження»
  2. Культурне життя УСРР. Митці «розстріляного відродження». Скласти таблицю
  3. Практична робота. Представити проект «Пропагандистський ідеал радянської людини» (в зошиті)
  4. Наш край у часи утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939рр.)
  5. Урок узагальнення. Тематична. (з підручника письмово)

 

Квітень

1. Українські землі у складі Польщі (1921-1939 рр.). Створення ОУН §28

2. Українські землі у складі Румунії.  §29

3. Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна. Августин Волошин

4. Практичне заняття. Срібна земля. Третя спроба утвердження незалежності України у ХХ ст.

5. Урок узагальнення знань по темі розділу "Західноукраїнькі землі в міжвоєнний період"

Всесвітня історія  
  1. Китай (зробити міні-конспект теми)
  2. Індія. Махатма Ганді.
  3. Туреччина. Арабські держави
  4. Латинська Америка
  5. Практичне заняття. Національні лідери країн Азії
  6. Узагальнення (тематична)

Квітень

1. Практичне заняття. Національні лідери країн Азії. (письмово)

2. Узагальнення по темі V

3. Міжнародні відносини 1930-х років. Назрівання Другої світової війни. §25, опрацювати документи

4. Пакт "Молотова-Ріббентропа". §26, аналізувати історичні документи

Громадянська освіта  
  1. Завдання економіки. Задоволення потреб людини. (Тема 1, розд. VI, с.126)
  2. Сталий економічний розвиток. (Тема 2, розд. VI, с.130). завдання 12 письмово
  3. Раціональне використання ресурсів. (Тема 2б, розд. VI, с.132). завдання 11 письмово
  4. Ринкова економіка (Тема 3а, розд. VI, с.135)
  5. Закони ринкової економіки (Тема 3б, розд. VI, с.137), аналізуємо таблиці до питання (с.136-140)
  6. Економіка домогосподарства (Тема 4, розд. VI, с.142), бюджет Великоднього кошика свят письмово

Квітень

1. Есе "Яким має бути бюджет домогосподарства"

2. Підприємницька діяльність с.145

3. Мета і соціальна підповідальність підприємця с.147.

4. Правовий захист бізнесу. Тема 5 с.148

5. Ринок праці (документальний аналіз). Тема 6 с.149

6. Професії, спеціальності кваліфікації (аналіз табл с.150). Тема 6 с.150

7. Підмусок теми 6. Відповіді на питання с.151

8. Лобіювання інтересів та корупція. Тема 7  з-ня 1

 Хімія

1. Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні та структурні формули, характеристичні групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §23, виконати впр. 3, 4, 5 (с.121)

2. Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій). Завдання: вивчити теоретичний матеріал §24, виконати впр 4, 5 (с.126)

https://drive.google.com/open?id=1OD87BxY3lyhqbdr6AcCKTN3VmnPkJl5N

  1. Захист проектів на теми: «Синтез білків», «Збалансоване харчування – запорука здорового життя»; «Виведення плям органічного походження». Підготувати проекти до захисту

Квітень

  1. Розв’язування розрахункових задач та вправ. Завдання: виконати впр. 8(с.127)
  2. Розвязування розрахункових задач та вправ. Завдання:виконати самостійну роботу письмово.Завдання у мудлі
 
Біологія

1. Тема. Сучасні завдання медичної генетики. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §39; підготувати повідомлення про одну спадкову хворобу (за власним вибором)

2. Тема. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людинизі спадковою схильністю, їх причини. Д/з Повторити §39, опрацювати §41; виконати завдання із рубрики "Перевір здобуті знання".

3. Тема. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §40, скласти словничок термінів.

  1. Тема. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 42
  2. Тема. Особливості процесів регенерації організму людини. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 43, створити міні-словник
  3. Тема. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічного етики. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 44-45. Написати невелике есе «Моє ставлення до трансплантації органів людини».
 Фізика §34, 35, впр. 34; 35, тести ст.215
 Географія

1.  Канада. Місце в світі і регуогі. Особливості сучасного розвитку країни. Виробництва в міжнародному поділі праці. Вивчити §37. Запитання ст.207 (1-6). Дослідження на вибір.

2. Бразилія. §38. Опрацювати завдання с.215

3. Особливості географічного положення Африки. Сучасна політична карта. Природні умови і ресурси. Населення Африки. Вивчити §39. Опрцювати питання с..227

 Інформатика  
  1. Практична робота – фільтри, малюнки, стилі - вчителям на пошту («Квіти»)
  2. Пояснення карти посилань та практична робота (папка) (посилання для теорії, заготовка ПР)
  3. Медіа + практична робота (посилання для теорії, заготовка ПР)
  4. Хостинг – теорія.

Квітень

Опрацювати теоретичний матеріал та виконати завдання у своєму профілі Moodle.

 Мистецтво
  1. Образотворче мистецтво Японії і Китаю. Практичне завдання: створити власні картини-символи за традицією китайського живопису.

2.Театральне мистецтво Китаю і Японії. Китайська опера, японський театр Но і Кабукі.

3.Ландшафтна культура Японії. Принцип побудови садового простору Японії. Казковий парк сад «Сансей – ен» у Йокогамі.

 

  1. Традицйійне чаювання у Китаї. https://www.youtube.com/watch?v=uoJJsNn4qig Чайна церемонія Японії. https://www.youtube.com/watch?v=8qJmzxX0DP8 (06.04 – 10.04)
  2. Характерні риси і особливості культури арабо- мусульманського регіону. Вплив ісламу на розвиток цієї культури. https://www.youtube.com/watch?v=doc7wmo52KE Поняття «каліграфія» і «орнамент» як основа художньої творчості мусульман. https://www.youtube.com/watch?v=e8tIIV_HZVA (21.04 – 25.04)
  3. Особливості культової архітектури арабо-мусульманського культурного регіону. Типи мечетей: арабська, іранська, турецька. Видатні пам’ятники арабо-мусульманської культової архітектури. https://www.youtube.com/watch?v=koG8944CCCc (27.04 – 30.04)
 
 Фізична культура  https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru