joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 10 клас

 Українська мова

10-А

1 тиждень

 1. Словозміна іменників IV відміни.Д\з. Параграфи 52-53, вправа 5 с. 169, вправа 5 с.173.
 1. Особливості кличного відмінка.Д\з. Параграфи 55-56, вправа 5 с. 177

2 тиждень

 1. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по-батькові.Д\з. Параграфи 57-58, вправа 5 с. 180-181
 1. Контрольна робота – есе «Мандрівки рідним краєм надихають і приносять насолоду й позитивні емоції».

3 тиждень

 1. Робота над помилками, допощеними у тестових завданнях. Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки.Д\з. Вправа 4 с. 188 (завдання а,б,в + скласти план до тексту)
 1. Аргументи й докази.Д\з. Параграф 61-62, вправа 3 с. 191-192 (завдання а,б)

4 тиждень

 1. Словозміна іменників IV відміни. Д\з. Параграфи 52-53, вправа 5 с. 169, вправа 5 с.173.
 1. Особливості кличного відмінка. Д\з. Параграфи 55-56, вправа 5 с. 177

5 тиждень

 1. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по-батькові. Д\з. Параграфи 57-58, вправа 5 с. 180-181
 1. Контрольна робота – есе «Мандрівки рідним краєм надихають і приносять насолоду й позитивні емоції».

6 тиждень

 1. Робота над помилками, допощеними у тестових завданнях. Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки. Д\з. Вправа 4 с. 188 (завдання а,б,в + скласти план до тексту)
 1. Аргументи й докази. Д\з. Параграф 61-62, вправа 3 с. 191-192 (завдання а,б)

 

10-Б

1. Повні й корткі форми прикметників, стягені й нестягнені форми прикметників, особилвості їх функціонування в сучасній українській мові. Стилістична роль повних і коротних прикметників. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §62, вконати вправу 447

2. Відмінювання прикметників. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §63, виконати вправу 453.

3. Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Д/з: вивчити теоретичний матуріал §164, виконати вправу 460.

4. Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Д/з: повторити теоретичний матеріал §64, виконати вправу 458.

5. Перехід займенників у інші частини мови. Стилістичні функції займенників. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §65, виконати вправу 470.

 1. Числівник як частина мови. Формування числівника як частини мови. Число й числівник. Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §66-67, виконати впр. 471
 2. Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §68, Виконати впр.486
 3. Групи числівників за будовою. Синтаксичні функції числівників. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §67, виконати впр.478
 4. Написання числівників і відчислівникових слів. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §69, виконати впр.494
 5. Повторення вивченого матеріалу. Д/з: повторити теоретичний матеріал §62-69
 6. Дієслова як частина мови. Форми дієслова. Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §70, виконати впр.500
 7. Особові, родові форми дієслів. Чергування приголосних у особових дієслів теперішнього та майбутнього часу. Зміни звуків у особових формах дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідмін. Д/з: вивчити теоретичний матеріал §71, виконати впр.511
 8. УРМ. Написання доповідей. Редагування. Усна доповідь у науковому стилі. Д/з: підготуватися до усної доповіді в науковому стилі на тему «Повнозначні та службові частини мови. Вигуки й модальні слова»
 9. УРМ. Конспект прочитаної публіцистичної статті. Д/з: законспектувати публіцистичну статтю (на власний вибір)

 

Квітень

10-Б клас

Види дієслів, їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів, їх творення. Часові форми дієслів. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфів 72-73.Виконати вправу 518.
Способи дієслів, їх творення. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 74.Виконати вправу  530.

21.04-08.05

Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 75,виконати вправу 534.

Дієприкметник. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення й правопис дієприкметників. Відмінювання та вживання дієприкметників. Перехід дієприкметників у прикметники. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 76,виконати вправу 541.

Дієприкметниковий зворот. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 76,виконати вправу 546.

Безособові форми на -но,-то. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 77,виконати вправу 551.

УРМ.Виступ на зборах, семінарах,конференції. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал теми 4,виконати вправу 642.

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням:обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Прислівники за походженням. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 79,виконати вправу 566.

Ступені порівняння означальних прислівників. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 80,виконати вправу 574.

Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Написання не з прислівниками. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 81,виконати вправу 581.

Службові частини мови, їх загальна характеристика. Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особистості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники. Повторення прийменників як засіб увиразнення мовлення. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 82,виконати вправу 592.

 

Травень

10-Б клас
Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники. Синонімія сполучникових конституцій.Повторення сполучників як засіб увиразнення мовлення. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 83,виконати вправу 600.
Контрольна робота(тестові завдання).Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови.  Домашнє завдання. Виконати тестові завдання (додаються).
Частка,її функції, групи за значенням. Функції моральних, заперечних часток. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 84.Виконати вправу 605.
УРМ.Контрольний письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. Домашнє завдання. Прочитайте текст вправи 720.Напишіть його докладний переказ, доповнивши висловленням власного ставлення до творчості Володимира Івасюка, роздумами про її значення для української культури, а також про вплив його музики на розвиток української естради. Назвіть зірок української естради, відкритих фестивалем "Червона рута "(обов'язково).
УРМ. Контрольний письмовий твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі. Домашнє завдання. Виконати вправу 743(обов'язково).
Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток. Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфа 84,виконати вправу 608.
Контрольна робота (тестові завдання).Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови. Домашнє завдання. Виконати тестові завдання (додаються).

Зв'язка.Вигуки,їх ознаки та розрядиПравопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях із вигуками. Стилістичні функції вигуків. Національні етикетні вигуки. Звуконаслідувальні слова. Естетична цінність звуконаслідувань.Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 85.Виписати з художньої літератури 10 речень із вигуками.

УРМ.Електронний лист. СМС-повідомлення. Домашнє завдання. Опрацювати теоретичний матеріал теми 22.Виконати вправу 734.

Стилістичні функції службових частин мови. Повторити теоретичний матеріал параграфів 82-84.Виконати вправу 596.

УРМ.Ділові папери:звіт про виконану роботу.

 Українська література

10-А

1. Контрольна робота. Твір-есе на тему "Шлях сильної особистості пролягає через терни до зірок?"  (За новелою Василя Стефаника "Камінний хрест" або новелою Володимира Винниченка "Момент"). Д/з: написати твір-есе

2. Позакласне читання. Прочитати роман В.Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля"

3. Образне слово поетичного модернізму. Альманах "З-над хмар і з долин", угруповання "Молода муза" - зв'язок із зарубіжною літературою, "нова" драма на межі століть". Д/з: прочитати теоретичний матеріал підручника (с.205-206)

4. Загальнолюдське, національне, особисте. Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти в формуванні світобачення письменниці. Д/з: прочитати теоретичний матеріал підручника (с.206-212). Опрацювати теорію літератури (таблиця с.212)

5. Збірка поезії "На крилах пісень", її висока оцінка І.Франком. Основні цикли поезії. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. "Contra spem spero" як світоглядна декларація сильної особистості. Призначення поета і поезії в суспільсьві. "Слово, чому ти не твердая криця". Д/з: опрацювати теоретичний матеріал підручника (с.212-217), вивчити напам'ять поезію "Contra spem spero" 

6. Відданість своїм мріям, наполегливе ставлення до мети ("Мріє, не зрадь"). Зображення повені людських почуттів у вірші "Стояла я і слухала весну..." Д/з: опрацювати теоретичний матеріал підручника (с.216-217). Виписати з поезії художні засоби.

7. Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-міфологічна основа. Д/з: прочитати "Лісову пісню".

 

10-Б (до 03 квітня)

 1. "Касандра": художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні. Творчість Лесі Українки в контенсті української та західноєвропейської літератури.Д/з: повторити визначення понять "оригінал" і "переклад". Підготувати виразне читання вірша Джорджа Гордона Байрона в прекладі ЛесіУкраїнки "Коли сниться мені, що ти любиш мене..."
 2. Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, прекладений українською Лесею Українкою.Д/з: написати відгук на вірш Байрона, перекладений Лесею Українкою "Коли сниться мені, що ти любиш мене...". Прочитати поему Лесі Українки "Одержима".
 3. Позакласне читання. Драматична поема "Одержима", її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам. Д/з: характеризувати образи Месії та Міріам.
 4. Твір. Д/з. збір матеріалу для написання твору.
  Орієнтовні теми.
   - Якби я зустріла (зустрів) Лесю Українку.
   - Ідея сильної оосбистості у творчості Лесі Українки.
   - Невмирущість духовної краси людини (за драмою-феєрією Лесі Українки "Лісова пісня").
   - Громадянські й національно-визвольні мотиви поезії Лесі Українки.
   - Підготувати виразне читання поезії Олександра Олеся "З журбою радість обнялась"
 5. Олександр Олесь (О.Кандиба. Життя й творчість митця. Збірка «З журбою радість обнялась…» як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя. Використання антитез в однойменному вірші зі збірки. Д/з: ідейно-художній аналіз вірша «З журбою радість обнялась» Олександра Олеся

 6.  Символізм як вихід за межі буденності, прагнення «не описати, а оспівати стан душі» (М.Вороний). Філософська основа (оглядова). Ж.Мореас «Маніфест символізму» (1886). Д/з: опрацювати теоретичний матеріал з теми

 7.  Угруповання «Молода муза», «Українська хата» (В.Вороний, Олександр Олесь, Д.Загул, П.Тичина та ін.) Піднесення конкретного образу до рівня символізму. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми. Д/з: дати коротку характеристику особливостей українського символізму

 8.  Біографія Володимира Винниченка. Д/з: опрацювати тему уроку, прочитати новелу «Момент»

 9.  Філософський зміст, проблематика новели «Момент». Імпресіоністична манера письма автора. Д/з: характеристика образу Панни

 10.  Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущого щастя. Особливості композиції. Д/з: композиційний аналіз новели В.Винниченка «Момент»

 11.  Поетичні спадщина П.Тичини – одна з вершин української поезії ХХ сторіччя. Трагізм життєвого та творчого шляху митця в тоталітарній системі. Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П.Тичина – найбільший модерність 20 років ХХ сторіччя. Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова та музики. Д/з: вивчити біографію П.Тичини, ознайомитися із загальною характеристикою творчості митця

 12.  Збірка «Сонячні кларнети» - подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу та дисонансів революційної дійсності в збірці. Д/з: визначити провідні мотиви віршів П.Тичини, що увійшли в збірку «Сонячні кларнети»

 13.  Єдність природи, почуттів людини й музики в поезії «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пастелі». Д/з: Ідейно-художній аналіз поезій П.Тичини «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пастелі»

 

Квітень

10-Б клас
 
Глибина почуттів ліричного героя в поезії "О панно Інно..."та художні засоби вираження. Домашнє завдання. Ідейно-художній аналіз вірша "О панно Інно...".

"Пам'яті тридцяти "-збірний образ ліричного героя. Історична основна поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору. Читацький практикум. Літературознавчий аналіз поетичного твору як одна з форм прочитання твору. Домашнє завдання. Письмова робота на тему "Відкриваю свого Тичину".

 21.04-8.05

Василь Стус про Павла Тичину:"Феномен доби (сходження на Голгофу слави)"(оглядово). Домашнє завдання. Прочитати поему "Сковорода "

Симфонія "Сковорода ".Історія написання твору. Сковородинівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора.  Домашнє завдання. Випишіть із твору рядки, які примусили вас задуматися, із яких ви зробили певні висновки.

Зв'язане мовлення. Усний твір на літературну тему. Домашнє завдання. Написати твір на одну з тем: "Оспівування почуття кохання у творах П.Тичини ","Образно-символічне вираження ідеї твору в поезії П.Тичини "Пам'яті тридцяти ".

Богдан Лепкий. Огляд життя та  творчості митця.  Домашнє завдання. Прочитати твори Б.Лепкого:"Мотря","Не вбивай ","Батурин ","Полтава ","З-під Полтави до Бендер ","Крутіж".

Трилогія про Івана Мазепу в 3-х томах і 5-ти книгах:"Мотря","Не вбивай ","Батурин ","Полтава ","З-під Полтави до Бендер "."Крутіж ".Іван Мазепа як "золота доба "Гетьманщини. Історичні факти й художній вимисел.  Домашнє завдання. Дати письмову відповідь на питання:"Чому роки правління Івана Мазепи вважають "золотою добою" Гетьманщини?"

Образ степу в романі й в українській літературній трдиції та фольклорі. Домашнє завдання. Виписати цитати до характеристики образу Мотрі.

 

10- а  ( до 24 квітня )
Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення духовності і краси .
Д /з : прочитати теоретичний матеріал підручника ( с . 226- 227 ) . Письмово виконати в робочих зошитах тести на с . 227-228.

( до 11 травня )
 Мати Лукаша й Килина - антиподи Мавки. Природа і людина у творі «Лісова пісня«. Д/ з : прочитати теорет. матеріал на с. 222- 227, виконати тести на с. 227- 228
 М. Вороний . « Блакитна Панна «. , « Інфанта «. Коротко про життя і творчість митця .Єдність краси природи і мистецтва , образотворчі засоби в поезії. Д/ з : вивчити напам‘ять вірш « Блакитна панна «.
 Узагальнено - ідеалізований жіночий образ, мотив самотності людини у поезії « Інфанта «. Д/ з : виписати з поезіі художні засоби .
 Олександр Олесь. Коротко про життя і творчість . Неоромантичні, символістські тенденції у творчості( « З журбою радість обнялась ...»)
« Чари ночі «, « О слово рідне !Орле скутий «. Драматичний етюд « По дорозі в казку «. Д/ з : прочитати теоретичний матеріал на с. 229-235.Письмово виконати в робочому зошиті 4, 7, 10 завдання на с.239.( Віправити учителю на електронну адресу ).Вивчити напам‘ять вірш « Чари ночі «.( 3 години ).

 

Травень

10-Б клас
Контрольна робота (твір за творчістю Лесі Українки на тему "Якби я зустрів (зустріла)Лесю Українку "). Домашнє завдання. Написати твір на задану тему (обов'язково).
Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою. Домашнє завдання. Підготувати письмову відповідь на питання:"Чи було кохання Мотрі й Мазепи справжнім?"
Ісмаїл Гаспринський. "Арслан киз" ("Дівчина-левиця").Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадсько діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово).Видавнича діяльність. Газета "Терджиман". Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу-джадизм. Домашнє завдання. Прочитати історичне оповідання Ісмаїла Гаспринського "Арслан киз "("Дівчина-левиця").
Історичне оповідання "Арслан киз "("Дівчина-левиця")як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу.  Домашнє завдання. Скласти цитатну характеристику головноїгероїні.
Гульджемал дочув Іззета-ага із Учтурфана-головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д'Арк. Проблема взаємодії традицій і викладів нового часу й емансипації у творі. Домашнє завдання. Прокоментувати прізвисько Гульджемал-Дівчина-левиця.
Головний конфлікт оповідання;новаторство та значення творчості І.Гаспринського для культурного й суспільного життя кримськотатарського народу. Домашнє завдання.Підготувати відповідь на таке питання:"Традиції й новаторство виховання Гульджемал "(письмово).
Контрольна робота(тестові завдання).Творчість П.Тичини, Б.Лепкого, І.Гаспринського. Домашнє завдання. Виконати тестові завдання (додаються).
УРМ. Пам'ятник улюбленому персонажеві (усно). Домашнє завдання. Установити критерії відбору літературних героїв для увічнення в пам'ятниках (письмово).

Повторення й узагальнення вивченого в 10 класі. Домашнє завдання. Написати есе-мініатюру на тему "Моральні уроки літератури ".

Підсумковий урок.Домашнє завдання. Література на літо (список додається).

 10-А

До 29.05
РМ 4. Творча робота (асоціативний етюд) за поезією Лесі Українки, М.Вороного, Олександра Олеся). Д/з : написати асоціативний етюд за однією з поезій .
КР 6 . (письмовий твір у формі есе). Образне слово поетичного модернізму (творчість Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся).

Робота над помилками, допущеними у творі .
ЛРК 2. Терноп. організація Національної спілки письменників України. Молода муза свого міста. Д/з : прочитати поезії Кулик Н. І

Робота над помилками, допущеними в письмовому творі у формі есе. ЛРК 2. Тернопільська організація Національної спілки письменників України. Молода муза свого району, села, міста. Д/з: прочитати твір своєї краянки.
Узагальнення та систематизація вивченого. Бесіда про вивчені твори української літератури. Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальні нині.

 Зарубіжна література

 10-А

Традиції та новаторські зміни поезії середини і другої половини ХІХ століття. Шарль Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. Опрацювати текст (с.190-231), дати відповіді на питання, вивчити на пам'ять вірш Ш.Бодлера "Альбатрос"

10-Б

 Англійська мова

Unit 5 аудіо

1. Переказ "The Festive Year" (3 з 5) с.57 SB

2. Вивчити лексику впр. 3 (с.58), впр.5, 8 (с.60), впр. 12 (с.61)

3. Виконати впр.11 (с.61)

4. Підготуватися до диктанту по вивченій ексиці

5. Повторити граматичний матеріал "Пасивний стан" (SB с.163-164)

6. Виконати впр на с.62-63 SB

7. Виконати впр. 11-20 с.35-37 WB

 

Квітень

Тема "Eating habits" Опрацювати текст "Junk food" Виконати впр.на ст.68-71 у SB, та впр. на ст.38-40 y WB.

 Аглебра

 10-А

1. п.37. Похідна складеної функції, опрацювати приклади роз‘язання з пункту. Виконати N37.8(1,4), 37.9, 37.13,37.15

2. п.38(пр.1,2,3).виконати N38.2,38.4,38.6,38.8

3. п.39,  записати опорний конспект; виконати N39.4,39.6,39.8,39.10.

    (06.04-10.04)

п.40,41. Виконати N 40.4,40.6;41.2,41.4.

(21.04-24.04)

п.43 (схема дослідження функції за допомогою похідної). Виконати: N43.2(1,2).

(27.04- 01.05).

повт. п.43, за зразком виконати дослідження функції та побудувати графіки функцій (завдання з посібника) N 1008, 1011, 1013, 1014

https://youtu.be/Itbt0YiNqkA

(04.05-08.05).

повторити: таблицю похідних, правила обчислення похідних суми, добутку та частки ; правило обчислення похідної складеної функції ( відео уроки).

https://m.youtube.com/watch?v=8huT3qNG2PU

https://m.youtube.com/watch?v=hdyRDl4S8ug

(12.05-15.05).  вивчити ознаки опуклості функції п. 42. Виконати N 42.2,42.4,42.7(1),42.8(1).

 (18.05-22.05). повторити види функцій та їх властивості. Виконати N 44.3,44.4,44.6(1,2),44.8(1,3). 


10-Б 
1. Вивчити параграф 16(текст) . Виконати завдання № 16.10(1;7;8), 16.12, 16.14, 16.23(1), 16.28.

 2. повторити теоретичний матеріал п.17. Виконати N17.10,17.12,17.14,17.16,17.18

3. Вивчити параграф 17. Виконати завдання № 17.8; 17.16; 17.20
4. Вивчити параграф 18. Виконати завдання № 18.8; 18.14; 18.22

5. Вивчити параграф 19. Виконати завдання № 19.6; 19.12; 19.21
6. Вивчити параграф 20. Виконати завдання № 20.8; 20.20; 20.26

7. Повторити параграф 20. Виконати завдання № 20.30; 20.34; 20,46; 20,51;20.56

5 тиждень:  

Вивчити параграф 21.
Виконати завдання № 21.8; 21.10; 21,16; 21,26.

6 тиждень:  
Вивчити параграф 22.
Виконати завдання № 22.10; 22.12; 22.14

7 тиждень:  
Вивчити параграф 23.
Виконати завдання № 23.6;  23.10
8 тиждень:
Вивчити параграф 24.
Виконати завдання № 24.10; 24.14; 24.18

 Геометрія

10-А

1. Повтори п.16, виконати N 16.18,16.21,16.23,16.27

2. п.17. ВІДЕО

3. п.18.Кут між векторами.Скалярний добуток векторів. Виконати тест он-лайн.

(06.04-10.04)

повторити п.18, виконати завдання:N 18.6,18.10. Вивчити п.19. Виконати: N 19.5,19.7

 (21.04-22.04) 

записати опорний конспект п.21.Виконати N 21.2, 21.5, 21.10,21,13.

(27.04- 01.05)

Геометрія: виконати презентацію до теми «Перетворення у просторі: симетрія відносно точки та площини. Паралельне перенесення». Або опорний конспект в схемах до цієї теми.

 (04.05-08.05).

 Геометрія: повторити теоретичний матеріал п.18- п.20.

 (12.05-15.05)

Повторити аксіоми стереометріі та наслідки з них, паралельність у просторі ( ознаки та властивості)

(18.05-22.05). повторити паралельність та перпендикулярні у просторі (властивості та ознаки) . Виконати завдання з посібника N 90,91,92

10-Б
1. Вивчити параграф 15. Виконати завдання № 15.8; 15.14

2. Повторити параграф 11-12. Виконати завдання https://drive.google.com/open?id=1QFg7h0ZZYVDtSlEp4S9wlRKpLllBoNRq

 3. Повторити параграф 13-15. Виконати завдання

4. Повторити параграф 11-15. Виконати завдання № 11.25; 13,24; 14,21.

5 тиждень:  
Повторити "Аксіоми стереометрії та наслідки з них" (параграф 1)
Виконати завдання № 1.8; 1.26; 1.31.

6 тиждень:  
Повторити параграфи з 4 по 10.
Виконати завдання № 4.21; 7.34; 10,28.

7 тиждень:  
Повторити параграфи 11-12.
Виконати завдання № 11,31; 12, 27.

8 тиждень:  
Повторити параграфи 13-15.
Виконати завдання № 13.31; 14.24. 

 

Історія України
 1. Масові репресії «Розстріляне відродження»
 2. Культурне життя УСРР. Митці «розстріляного відродження». Скласти таблицю
 3. Практична робота. Представити проект «Пропагандистський ідеал радянської людини» (в зошиті)
 4. Наш край у часи утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939рр.)
 5. Урок узагальнення. Тематична. (з підручника письмово)

 

Квітень

1. Українські землі у складі Польщі (1921-1939 рр.). Створення ОУН §28

2. Українські землі у складі Румунії.  §29

3. Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна. Августин Волошин

4. Практичне заняття. Срібна земля. Третя спроба утвердження незалежності України у ХХ ст.

5. Урок узагальнення знань по темі розділу "Західноукраїнькі землі в міжвоєнний період"

6. Початок Другої світової війни. Радянсько-німецька війна. Окупація України. §33-37 Усно. Хронологічна таблиця

Травень

1. Рух Опору в Україні. Україна в 1943-44 рр. §38-39 Усно

2. Практичн заняття. Культура в роки війни. Тернопільщина в роки війни. с.234 письмово

3. Ціна війни. Захист навчальних проектів "Воєнне повсякдення: люди і долі" §40 письмово

4. Узагальнення. Тематична.

Всесвітня історія  
 1. Китай (зробити міні-конспект теми)
 2. Індія. Махатма Ганді.
 3. Туреччина. Арабські держави
 4. Латинська Америка
 5. Практичне заняття. Національні лідери країн Азії
 6. Узагальнення (тематична)

Квітень

1. Практичне заняття. Національні лідери країн Азії. (письмово)

2. Узагальнення по темі V

3. Міжнародні відносини 1930-х років. Назрівання Другої світової війни. §25, опрацювати документи

4. Пакт "Молотова-Ріббентропа". §26, аналізувати історичні документи

5. Початок Другої світової війни. Воєнні дії 1941-45рр. §28-30. Хронологіна таблиця воєнних дій.

Травень

1. Рух Опору у поневолених країнах. §31. Усно опрацювати інтернет матеріали

2. Завершення та підсумки Другої світової війни. Практичне заняття. Праведники народів світу. §33-34 план письмово. с.163 письмово

3. Культура в міжвоєнний період. Практичне заняття. Друга світова війна в об'єктиві кінокамери. §35 с.164, с169 письмово

4. Узагальнюючий урок. Тематична. §35 с.164-169. письмово

Громадянська освіта  
 1. Завдання економіки. Задоволення потреб людини. (Тема 1, розд. VI, с.126)
 2. Сталий економічний розвиток. (Тема 2, розд. VI, с.130). завдання 12 письмово
 3. Раціональне використання ресурсів. (Тема 2б, розд. VI, с.132). завдання 11 письмово
 4. Ринкова економіка (Тема 3а, розд. VI, с.135)
 5. Закони ринкової економіки (Тема 3б, розд. VI, с.137), аналізуємо таблиці до питання (с.136-140)
 6. Економіка домогосподарства (Тема 4, розд. VI, с.142), бюджет Великоднього кошика свят письмово

Квітень

1. Есе "Яким має бути бюджет домогосподарства"

2. Підприємницька діяльність с.145

3. Мета і соціальна підповідальність підприємця с.147.

4. Правовий захист бізнесу. Тема 5 с.148

5. Ринок праці (документальний аналіз). Тема 6 с.149

6. Професії, спеціальності кваліфікації (аналіз табл с.150). Тема 6 с.150

7. Підмусок теми 6. Відповіді на питання с.151

8. Лобіювання інтересів та корупція. Тема 7  з-ня 1

9. Шляхи подолання корупції і наслідки її. Вивчити питання на с.154

Травень

1. Боротьба з корупцією в різних країнах світу. с.155 з-ня 12

2. Практичне заняття. с.156 письмово

3. Узагальнення вивченого розділу. с.157 письмово

4. Інтеграція і глобалізація. Тема 1. розд.7. с.160-163

5. Міграція. Мотиви міграцій. с.163-166. опарцювати таблицю

6. Міжнародні відносини і міжнародне право. Тема 2. розд7. с.172-178

7. України - член європейського та світового співтовариства. Тема 3. розд7

8. Підсумковий урок. письмово с.148, с.187.

 Хімія

1. Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні та структурні формули, характеристичні групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §23, виконати впр. 3, 4, 5 (с.121)

2. Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій). Завдання: вивчити теоретичний матеріал §24, виконати впр 4, 5 (с.126)

https://drive.google.com/open?id=1OD87BxY3lyhqbdr6AcCKTN3VmnPkJl5N

 1. Захист проектів на теми: «Синтез білків», «Збалансоване харчування – запорука здорового життя»; «Виведення плям органічного походження». Підготувати проекти до захисту

Квітень

 1. Розв’язування розрахункових задач та вправ. Завдання: виконати впр. 8(с.127)
 2. Розвязування розрахункових задач та вправ. Завдання:виконати самостійну роботу письмово.Завдання у мудлі

 

 1.  Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації та поліконденсації. Пластмаси. Проекти: 1) Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями. 2) Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас. Виконані проекти на  е-mail  до 30.04.20
 2. Каучуки.Гума.
 3. Найпоширеніші полімери і сфери їхнього використання.Вплив полімерних матеріалів на здоровя людини і довкілля. Проблема утилізації полімерів і пластмас. Опрацювати інтернет-джерела та підготувати виступи на урок -конференцію.
 4. Синтетичні волокна. Фізичні властивості та застосування.
 
Біологія

1. Тема. Сучасні завдання медичної генетики. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §39; підготувати повідомлення про одну спадкову хворобу (за власним вибором)

2. Тема. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людинизі спадковою схильністю, їх причини. Д/з Повторити §39, опрацювати §41; виконати завдання із рубрики "Перевір здобуті знання".

3. Тема. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §40, скласти словничок термінів.

 1. Тема. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 42
 2. Тема. Особливості процесів регенерації організму людини. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 43, створити міні-словник
 3. Тема. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічного етики. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 44-45. Написати невелике есе «Моє ставлення до трансплантації органів людини».

21.04 – 24.04

Тема:Особливості процесів регенерації організму людини. Д/з: Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 44. Зробити конспект у зошиті.

Тема: Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 45. Переглянути відео, виписати терміни. Написати есе на тему: «Які проблеми етичного характеру можуть виникати при отриманні донорського матеріалу під час трансплантації». https://youtu.be/xLwIioujHcI

 Фізика §34, 35, впр. 34; 35, тести ст.215
 Географія

1.  Канада. Місце в світі і регуогі. Особливості сучасного розвитку країни. Виробництва в міжнародному поділі праці. Вивчити §37. Запитання ст.207 (1-6). Дослідження на вибір.

2. Бразилія. §38. Опрацювати завдання с.215

3. Особливості географічного положення Африки. Сучасна політична карта. Природні умови і ресурси. Населення Африки. Вивчити §39. Опрцювати питання с..227

 Інформатика  
 1. Практична робота – фільтри, малюнки, стилі - вчителям на пошту («Квіти»)
 2. Пояснення карти посилань та практична робота (папка) (посилання для теорії, заготовка ПР)
 3. Медіа + практична робота (посилання для теорії, заготовка ПР)
 4. Хостинг – теорія.

Квітень

Опрацювати теоретичний матеріал та виконати завдання у своєму профілі Moodle.

Травень

Тема: Веб-програмування

 1. Пройти тестування з теми «Хостинг сайту». Дається одна спроба. Виконати до 16 травня 23:00 год.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=554481

 1. Опрацювати теоретичний матеріал «Використання форм. Основні елементи форми. Валідація та збереження даних форм». Теорія форми, теги створення форм (текстові документи)
 2. Виконати практичну роботу «Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використанням форм та веб-програмування». Практична робота_форми (текстовий документ)

Тема: Основи дизайну та просування веб-сайту

 1. Опрацювати теоретичний матеріал «Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці. Пошукова оптимізація та стратегії просування веб-сайтів». Презентація «ергономіка розміщення відомостей на веб-сайті»

SEO (текстовий документ)

 1. Проектна діяльність
 • Об’єднання в групи (якщо учень працює один, то створює головну та дві зв’язаних гіперпосиланням сторінки; якщо в групі 2-є і більше, то потрібно визначити куратора групи, який вказує кожному члену групи його завдання, де в кінцевому варіанті буде єдиний сайт (кількість сторінок має відповідати кількості учасників групи).
 • Вибір теми проєкту (за власним бажанням).
 • Розробка плану проєкту.
 • Захист проєкту. Кураторам груп створити спільну папку на Google-диску зі всіма матеріалами (+зображення, відео, що використано на сторінках) і надати доступ для коментарів вчителям.

Критерії оцінювання сайту:

 • Функціонал
 • Зручність (юзабіліті)
 • Дизайн
 • Контент
 • Оптимізація

 

 Мистецтво
 1. Образотворче мистецтво Японії і Китаю. Практичне завдання: створити власні картини-символи за традицією китайського живопису.

2.Театральне мистецтво Китаю і Японії. Китайська опера, японський театр Но і Кабукі.

3.Ландшафтна культура Японії. Принцип побудови садового простору Японії. Казковий парк сад «Сансей – ен» у Йокогамі.

 

 1. Традицйійне чаювання у Китаї. https://www.youtube.com/watch?v=uoJJsNn4qig Чайна церемонія Японії. https://www.youtube.com/watch?v=8qJmzxX0DP8 (06.04 – 10.04)
 2. Характерні риси і особливості культури арабо- мусульманського регіону. Вплив ісламу на розвиток цієї культури. https://www.youtube.com/watch?v=doc7wmo52KE Поняття «каліграфія» і «орнамент» як основа художньої творчості мусульман. https://www.youtube.com/watch?v=e8tIIV_HZVA (21.04 – 25.04)
 3. Особливості культової архітектури арабо-мусульманського культурного регіону. Типи мечетей: арабська, іранська, турецька. Видатні пам’ятники арабо-мусульманської культової архітектури. https://www.youtube.com/watch?v=koG8944CCCc (27.04 – 30.04)
 
 Фізична культура  https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru