joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

9 клас

 Українська мова

1. Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §32 (с.112), виконати вправу 2, 3 (с.113)

2. Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Д/з. Опарцювати теоретичний матеріал, поданий в табличці на с.115, виконати справу 4 (с.114).

3. Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Д/з. Виконати вправу 4, у поданому тексті диктанту розставити розділові знаки. Диктант "Тернопільський став" (текст)

4 Тема. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Д/з. Виконати впр. 1(с.115) і розставити розділові знаки в диктанті «Як віталися наші предки?» (текст).

5 Тема. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Д/з. Виправити у диктанті «Рожеві шпаки» (текст) орфографічні та пунктуаційні помилки; виконати тестові завдання.

 1. УРМ №16-17. Написати письмовий твір-роздум на морально-етичну тему «Наскільки важливим є вміння чесно оцінювати себе».
 2. Тема. Тренувальні вправи. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Д/з Виправити орфографічні та пунктуаційні помилки у тексті диктанту «Як формується уява» (текст). Виконати синтаксичний розбір придуманого вами складного речення з різними видами зв’язку, виконати впр. 5 (с.114)

 

06-10 квітня

9-В

Завдання

 

9-А клас.

Вивчити правила з теми "Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку". Параграф 32 ,вправа 4,с.114.Вправа (домик)с.115.

Українська література  

Тема 1. Тарас Шевченко. «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасу загарбницьку імперську політику. Д/З. Опрацювати літературно-критичний матеріал в підручнику (с.214-216); виконати завдання 1-10, с.216-217.

Тема 2. Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн. Д/З. Виконати завдання 11-12, с.217; Виписати вислови з поеми «Кавказ», які стали крилатими. Прочитати поему-послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним…».

Тема 3. Т.Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови. Д/З. Опрацювати теоретичний матеріал в підручнику (с.224-227); виконати завдання 1-10, с.227-228 (письмово).

Тема 4. Настроєві інтонації твору «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Т.Шевченка. Д/З. Вивчити напам’ять уривок «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (від початку до слів «Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались…»); дати відповідь на завдання 11-12, с.228 (письмово).

Тема 5. Т.Шевченко. «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу . «Сон» («На панщині пшеницю жала…»)

Д/З. Побудувати художню партитуру до вірша «Сон» («На пнщині пшеницю жала…») (завдання 12, с.233); опрацювати теоретичний матеріал на сторінках 229-230.

Тема 6. Т.Шевченко. «Катерина». Романтичне втілення жіночої долі. Д/З. Опрацювати теоретичний матеріал з підручника (с.234-235); прочитати поему «Марія», виконати завдання 10, с.238 (за поданим планом).

Тема 7. «Наймичка» . Реалістично-побутове втіленння теми жіночої долі. Д/З. Опрацювати теоретичний матеріал в підручнику (с.235); намалювати ілюстрації до твору.

Тема 8. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т.Шевченка про жіночу долю. Д/З. Опрацювати літературно-критичний матеріал до вірша (с.231-232); визначити віршований розмір вірша «У нашім раї на землі…».

Тема 9. Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля». Д/З. Вивчити поезію «Доля» напам’ять; виконати завдання 12, с.243 (письмово)

 

06-10 квітня

Тема. Т.Шевченко . «Росли укупочці, зросли…». Філософія життя людини на землі. Д/З. https://zno.if.ua/?p=6388 (законспектувати)

Тема. Біблія в житті Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Біблійні реалії в текстах твору https://zno.if.ua/?p=3754   (опрацювати статтю) https://zaxid.net/shevchenko_komus_ateyist_a_komus_gliboko_viruyuchiy_n81553 Д/З. Опрацювати літературно-критичний матеріал в підручнику (с.243-244, 246-247), виконати тестові завдання до твору.

Тема. Т.Шевченко. «Художник» Д/З. Опрацювати статтю «Світова велич українського поета» (с.249), підготуватися до тестових завдань.

КР 5. Тестові завдання за змістом творів Т.Шевченка

 Зарубіжна література

9-Б, 9-В

1. Тема. "Стара" і "нова драма". Зміни в драматургії кінця ХІХ початку ХХ ст.  Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал с.207-209, дати відповіді на питання 1-7, с.234-235 (усно).

2. Генріх Ібсен (1828-1906). Роль Г.Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. "Ляльковий дім", як соціально-психологічна драма. Д/з. Прочитати драму Г.Ібсена "Ляльковий дім", переглянути кінофільм "Ляльковий дім", 1973р.

 1. Генріх Ібсен «Ляльковий дім». Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Образна система. Д/з. Дати відповіді на запитання 6-16(с.235) усно.
 2. Композиція п’єси. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. Д/з. Написати твір-роздум на тему «Нора Хельмер – особистість чи «лялька» (за твором Г.Ібсена «Ляльковий дім»)
 3. Бернард Шоу (1856-1950). Особливості світогляду Б.Шоу. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал з підручника (с.236-238); прочитати Давньогрецький міф про Пігмаліона і Галатею; прочитати драму Б.Шоу «Пігмаліон».
 4. Б.Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон». Д/з. Дати письмову відповідь на запитання: Чому наше мовлення є віддзеркаленням нашого внутрішнього світу?
 5. Динаміка образу Елайзи Дулітл. Д/з. Дати відповіді на запитання 6-17 (с.269) усно

 

 9-а клас
   1. Виконати в зошиті розгорнуту хронологічну таблицю «Микола Гоголь. Життя і творчість.
   2. Прочитати п‘єсу Гоголя « Ревізор».
Відповідати на запитання на ст.190-191 підручника
     3. Виконати письмово завдання 25 на ст 191.
      4. Прочитати повість Гоголя « Шинель». Уміти визначати сюжет та композицію повісті та зарактеризувати образ Башмачкіна
       5. Виконати письмово завдання на ст.205-206
        6.Самостійно опрацювати статтю підручника « Нові тенденціі в драматургіі кінця ХІХ- початку ХХ століття. Генріх Ібсен» (ст 207-213)
        7. Прочитати п‘єсу Ібсена « Ляльковий дім»

 Англійська мова

 1. SB Виконати впр. 1-2 (с.97), впр. 1-5 (с.98-99) (текст прочитати, перекласти, слова опрацювати.

    Повторити граматичний матеріал (часи у Passive)

   Виконати впр. 6-10 (впр. 8, 10 письмово у зошиті)

Audio (https://drive.google.com/open?id=1dIFWwCp5RN8_DJpwvcJSiFK3zISbNdDn )

2. Виконати WB впр. 1-4 с.54, SB  впр. 1-4 с.100-101 (текст прочитати, перекласти, слова опрацювати). Орпацювати WL Mod/6 (6, 6a, 6b) c.WL18-WL19

3. WB Виконати впр. 1-3 с.55. Підготувати розповідь/презентацію "Street Art". SB Повторити с.99-100, c.WL18-WL19

 

Квітень

1.Опрацювати текст та слова с.101-102(  Sb)
2.Виконати впр.1-3   с.56(  wb )
3.Повторити вживання герундія  (-ing  form) та інфінітива, підготуватись до тесту.

Audio (https://drive.google.com/open?id=1dIFWwCp5RN8_DJpwvcJSiFK3zISbNdDn )

Історія України

Конспект

https://drive.google.com/open?id=1qfK0eaF8ilyVpxRUKSwYUOLZdGAbu70v 

https://drive.google.com/open?id=1uMZMor8qyeOSrUMmN3FiBwA2ij4Jcwls

Завдання

https://drive.google.com/open?id=1OEFabOQUbA_xr1LA9AHeguSHQSQPzb8F

 

 

Всесвітня історія

1. Прочитати §22. Скласти у зошиті порявняльну таблицю "Балканські війни" (с.186)

2. Прочитати §23, скласти історичний портрет Мейдзі.

3. Прочитати §24, проаналізувати історичні джерела (с.196-203). Підготувати есе "Сіньхайська революція в історії Китаю"

Правознавство

1. Прочиати §21. Опрацювати статті з Адміністративного кодексу України на с.157-159.

2. Прочитати §22, письмово в робочому зошиті виконати завдання №2-6

3.  Практичне заняття №8. На основі статей Кримінального кодексу проаналізувати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 Аглебра

9-А

Підготовка до ДПА. Розв'язати В1-В10 із ізбірника завдань Березняк М.В.

9-Б, 9-В

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 Геометрія

9-А

Опрацювати п.16. Зробити Малюнки, записати властивості.

Розв'язати № 16.9; 16.33; 16.37

Опрацювати п.17; 18.

Виконати № 17.3; 17.9; 17.28. № 18.3; 18.7; 18.20

9-Б, 9-В

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 Хімія

1. Тема. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §26 (с.208-210), виконати впр. 358, 359, 360 (усно)

2. Тема. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §26 (с.210-213), виконати впр. 366, 367, 368 (письмово)

3. Тема. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §26 (с.214-216), підготувати проекти на тему: "Отруйність спиртів", "Згубна дія алкоголю на організм людини"

4 Тема. Узагальнення та систематизація знань. Захист проектів. Д/з. Підготувати проекти на тему: «Використання полімерів», «Альтернативні джерела енергії».

5 Тема. Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна  формули, фізичні властивості. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал §27 (с.217-219), виконати впр. 372, 373, 387, 388 (усно)

6 Тема. Хімічні властивості етанової кислоти: електрична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами та лугами. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал §28 (с.220-223), виконати впр. 379, 382, 383 (письмово)

7 Тема Застосування етанової кислоти. Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, алеїнова. Мило, його склад, мийна дія. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал §28 (с.226-227), §29, виконати впр. №386, 393 (письмово)

https://drive.google.com/open?id=1-5p0rmPZ6ynsqcYKtI7oPDeVzl8nle7d

 

06.04-24.04. 2020

Тема: Практична робота №4. Властивості етанової кислоти. Д/з: переглянути відео урок по виконанню практичної роботи. Виконати практичну роботу в робочих зошитах. https://www.youtube.com/watch?v=PVDHMnLej4M

Тема: Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні і штучні жири. Біологічна роли жирів.  https://www.youtube.com/watch?v=p6g_Y24235E Д/з: Опрацювати параграф 28, виконати впр. 402-407, 408.

Тема: Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення та утворення в природі. https://www.youtube.com/watch?v=gC8n8-3qTZU&t=4s Д/з: Опрацювати параграф 30, виконати вправи 429-431, 434,436

Тема: Крохмаль і целюлоза. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. https://www.youtube.com/watch?v=0CWFukcCN2U Д/З: Опрацювати параграф 31, виконати впр. 44-447, 449

 Біологія

1. Тема. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обгрунтування теорії евалюції. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал  §44. Опрацювати табл. №44.1 (с.237). РОзв'язати завдання 1-12 (с.241)

2. Тема. Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Д/з. ПРочитати §45. Розв'язати завдання 1-13 після параграфа.

3. Тема. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §46. Розв'язати завдання 1-10 (с.251)

 1. Тема. Основи еволюційної філогенії та систематики. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 47.
 2. Тема. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 48.
 3. Тема. Неклітинні форми життя: віруси. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 48 (с.261-262). Підготувати повідомлення по даній темі. За бажанням виготовити лепбук.
 4. Тема. Огляд основних сукаріотичних таксонів. Д/з. Повторити теоретичний матеріал § 47, 48.

Квітень

 1. Тема. Огляд основних еукаріотичних таксонів. Д/з ознайомитись із параграфом  49. Повторити тему.(параграфи 47-49).
 Географія

Третинний сектор господарства . Транспорт його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту. Транспорт світу.

Опрацюйте теоретичний матеріал  §34,35.

Перегляньте презентацію  https://ppt-online.org/82279, та виконайте завдання 1,2,4 .

 

 1. Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=GrVdVMXb_TU

https://www.youtube.com/watch?v=dU7_CoMXTx0

https://www.youtube.com/watch?v=4GzDxnhRZfM

 1. Опрацювати теоретичний матеріал §36
 2. Виконайте завдання на ст.205 проаналізувавши діаграми.

 

Торгівля. Світовий ринок товарів і послуг. Світова організація торгівлі.Регіональні зони вільної торгівлі.
1.Виконайте тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/start/92025.
2. Перегляньте презентацію https://www.youtube.com/watch?v=NKPim3m1yZQ  
3. Опрацюйте теоретичний матеріал § 37. 
 
квітень
Торгівля в Україні
1. Опрацюйте теоретичний матеріал § 38.
2. Виконайте у зошиті завдання з підручника ст.215 (І в завдання групи1, ІІ в - завдання групи 2)
3. Виконайте тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=547144 
 

9-А, 9-В

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 
 Фізика

1. Вивчити матеріал §34 (1,2). Конспект задачі №1 на ст.216. Впр. 34 (1, 3, 6)

2. Вивчити матеріал §34 (3). Конспект задачі №2 на ст.219. Впр. 34 (4)

3. Вивчити матеріал §35. Конспект задачі №1, 2 на ст.222. Впр. 35 (2, 4)

4. Вивчити матеріал §35. Конспект задачі №3 на ст.223. Впр. 35 (1, 3)

5. Вивчити матеріал §35. Конспект задачі №4 на ст.224. Впр. 35 (6, 7)

6. Вивчити матеріал §36. Конспект задачі на ст.229. Впр. 36 (1, 2)

7. Вивчити матеріал §37. Впр. 37 (1, 3)

 

Квітень

Вивчити матеріали параграф 36, розвязувати впр 36 (3,4)

Вивчити матеріали параграф 37, розвязувати впр 37 (4)

Дивитись телеуроки

 Інформатика  

Підручник:

 • Вивчити теорію ст.237 – 247,
 • Відео по створенню опитування та тестів https://www.youtube.com/watch?v=Eu84e2xFs_I
 • Вивчити теорію ст. 247 – 257
 • Виконати № 5, 6, 7 ст.257 (надіслати створене опитування, тест та закладки вчителям на пошту відповідно
 • Вивчити теорію ст. 258 – 269,
 • Виконати ПР №13 – створити сайт самостійно на тему: «Мої захоплення» або «Майбутня професія» та надіслати вчителям на пошту відповідно.

Вимога до сайту: не менше 3-х сторінок та  різні види інформації (текстова, графічна, відео + опитування вбудувати у сторінку сайту)

Квітень

Компетентісні задачі.

 1. Виконати тест за посиланням, вказавши своє прізвище та ім’я :

https://www.classtime.com/code/7EEJ9D

 1. Вивчити теоретичний матеріал с.272-275
 2. Виконати компетентнісні задачі №1, 9, 15 (с.275), використавши не менше 3-х різних середовищ. Створити архів та надіслати вчителю на пошту.
 Основи здоров'я

Тема. Репродуктивне здоров'я 

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.23
 • Написати повідомлення "Репродуктивне здоров'я - здоров'я нації"

Тема. Безпека як потреба людини

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.27
 • Підготувати реферат "Безпека планети - безпека людини"
 • Ознайомитися з рекомендаціями щодо поведінки під час епідемії коронавірусу і дотримуватися їх
 Мистецтво  

1.Фотомистецтво. Переглянути найкращі зразки фотомистецтва А.Адамса, Ю.Химича, А, Федецького.

 1. Рекламне мистецтво. Практичне завдання: створити рекламу українського музичного фестивалю.
 2. Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї. Відвідати он-лайн найкращі галереї світу:мПрадо, Лувр, Ермітаж.
 1. Збереження мистецьких надбань : Бібліотеки. Монастирські бібліотеки, Радкліф в Оксфорді, бібліотека конгресу США, https://www.youtube.com/watch?v=X-j861go-EM Національна бібліотека України. https://www.youtube.com/watch?v=98q8sa3Vumw (06.04 – 10.04)
 2. Подорож незвичними музеями світу. https://www.youtube.com/watch?v=Wo32tPyEp2w (21.04 – 25.04)
 3. Мистецтво в діалозі культур. Музичний фольклор різних народів. https://www.youtube.com/watch?v=1G1TbuI61p4 https://www.youtube.com/watch?v=BZpGKrxGeZ0 (27.04 – 30.04)
Трудове

Хлопці

відео обрабка металів https://www.youtube.com/watch?v=krrVeKK5cas&app=desktop

тести https://naurok.com.ua/test/tehnichni-vidi-praci-4303.html

https://naurok.com.ua/test/tehnichna-pracya-9-kl-2376.html

 Квітень

Скриньки з відходів виготовлені ручними інстумертами

 

Дівчата

до 20 березня

Технологія ввиготовлення в'язаних виробів. Добір спись і пряжі. Набір початкового ряду

 https://naurok.com.ua/urok-proektuvannya-ta-vigotovlennya-virobiv-v-yazanih-spicyami-115853.html

https://stylni-shtuchki.blogspot.com/p/8.html

https://sat-alyona.wixsite.com/maystrinya/--2-c15ew

https://sat-alyona.wixsite.com/maystrinya/--c1bef

до 27 березня

Технологія в'язання основих петель. Закривання петель. умовне позначення петель на схемах

до 03 квітня

Етапи проектування: робота з інформаційними джереали; пошук моделей-аналогів; створення ескізів моделей. Вправи у в'язанні простих узорів на основі комбінації лицьових і виворотніх петель.

до 10 квітня

Тема 4.Виготовлення в'язаного виробу.Вибір виробу для виготовлення. Підбір візерунків, пр'яжі, спиць. В'язання пінеток для немовлят.

Фізича культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru