joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

9 клас

 Українська мова

1. Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §32 (с.112), виконати вправу 2, 3 (с.113)

2. Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Д/з. Опарцювати теоретичний матеріал, поданий в табличці на с.115, виконати справу 4 (с.114).

3. Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Д/з. Виконати вправу 4, у поданому тексті диктанту розставити розділові знаки. Диктант "Тернопільський став" (текст)

4 Тема. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Д/з. Виконати впр. 1(с.115) і розставити розділові знаки в диктанті «Як віталися наші предки?» (текст).

5 Тема. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Д/з. Виправити у диктанті «Рожеві шпаки» (текст) орфографічні та пунктуаційні помилки; виконати тестові завдання.

 1. УРМ №16-17. Написати письмовий твір-роздум на морально-етичну тему «Наскільки важливим є вміння чесно оцінювати себе».
 2. Тема. Тренувальні вправи. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Д/з Виправити орфографічні та пунктуаційні помилки у тексті диктанту «Як формується уява» (текст). Виконати синтаксичний розбір придуманого вами складного речення з різними видами зв’язку, виконати впр. 5 (с.114)

 

06-10 квітня

Тема. Тренувальні вправи. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку Д/З. Записати речення, підкреслити граматичні основи, намалювати схеми.

Не забувай: ти завжди відповідаєш за всіх, кого приручив (А. де Сент-Екзюпері). Любов виникає з любові: коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю (Г. Сковорода). Я не хочу, щоб мій дім був оточений глухою стіною і щоб вікна в ньому були наглухо зачинені. Хотілося б, щоб у мій дім вільно проникала культура всіх країн, але при цьому я не хочу, щоб мене звалили з ніг (Махатма Ганді). Якщо люди довго сперечаються, це показує: або предмет суперечки незрозумілий для них самих і потребує серйозного вивчення, або обидві сторони не мають переконливих аргументів (Вольтер).

Тема. Тренувальні вправи. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку Д/З. Розставте пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Накресліть схеми речень

Не хвалися завтрашнім днем ніхто не знає що той день уродить. Щастя подібне до низки перлин якщо одна упаде розсиплються всі. У всякої Домашки свої замашки одна любить ложки та чашки а інша сережки та пряжки.Чудний бублик  кругом його об’їси а всередині нема нічого.

 Тема. Тренувальні вправи. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку Д/З. Виконайте тестові завдання.   Завдання

 

 9-А клас.Група Галини Василівни. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.Параграф33.Вправа 4.

 

Травень

Тема 11. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. Текст, його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 33, 34, виконати вправу 5(3) (с.119).

Тема 12. УРМ № 18. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей Д/З.  Повторити теоретичний матеріал параграфа 33, 34, виконати вправу 5(3) (с.123).

Тема 13. Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення) Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 35 (с.124), виконати вправу 2 (с.125).

Тема 14. УРМ № 19. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 36 (с.128), виконати вправу 1 (с.128-129).

Тема 15. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях Д/З.  Виконати вправи 5(3) (с.131); 5(3) (с.133).

К/Р №5 (тестові завдання). Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт  Д/З. Повторити теоретичний матеріал § 28-32 (до 14.05.20)

ДО 22.05

Контрольна робота 5. (Тестові завдання) Складне речення з різними видами зв‘язку. Д/з: повторити вивчене про складне речення.
Робота над помилками, допущеними у тестах. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень) Д/з: вивчити теорет. матеріал 35 параграфа, виконати вправу 5.

 1. Орфографія. Пунктуація. Д/З. Записати текст диктанту «Чуже облич(ч)я», виправивши офоргафічні та пунктуаційні помилки; виконати тестові завдання.
 2. Орфографія. Пунктуація. Д/З. Повторити § 2-4, 14, 18, 28.

 

 

 

9-А клас.Група Галини Василівни.

Текст. Його основні ознаки. Параграф34-36. Виконати вправи 2 ст.121, 2 ст.125.

Контрольна робота номер 5 (тестові завдання) Складне речення з різними видами зв'язку. Текст як одиниця  мовлення. В-1. ст.41-44. О.Авраменко. Зошит для контрольних робіт. Дата виконання 21.05.2020

Українська література  

Тема 1. Тарас Шевченко. «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасу загарбницьку імперську політику. Д/З. Опрацювати літературно-критичний матеріал в підручнику (с.214-216); виконати завдання 1-10, с.216-217.

Тема 2. Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн. Д/З. Виконати завдання 11-12, с.217; Виписати вислови з поеми «Кавказ», які стали крилатими. Прочитати поему-послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним…».

Тема 3. Т.Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови. Д/З. Опрацювати теоретичний матеріал в підручнику (с.224-227); виконати завдання 1-10, с.227-228 (письмово).

Тема 4. Настроєві інтонації твору «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Т.Шевченка. Д/З. Вивчити напам’ять уривок «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (від початку до слів «Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались…»); дати відповідь на завдання 11-12, с.228 (письмово).

Тема 5. Т.Шевченко. «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу . «Сон» («На панщині пшеницю жала…»)

Д/З. Побудувати художню партитуру до вірша «Сон» («На пнщині пшеницю жала…») (завдання 12, с.233); опрацювати теоретичний матеріал на сторінках 229-230.

Тема 6. Т.Шевченко. «Катерина». Романтичне втілення жіночої долі. Д/З. Опрацювати теоретичний матеріал з підручника (с.234-235); прочитати поему «Марія», виконати завдання 10, с.238 (за поданим планом).

Тема 7. «Наймичка» . Реалістично-побутове втіленння теми жіночої долі. Д/З. Опрацювати теоретичний матеріал в підручнику (с.235); намалювати ілюстрації до твору.

Тема 8. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т.Шевченка про жіночу долю. Д/З. Опрацювати літературно-критичний матеріал до вірша (с.231-232); визначити віршований розмір вірша «У нашім раї на землі…».

Тема 9. Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля». Д/З. Вивчити поезію «Доля» напам’ять; виконати завдання 12, с.243 (письмово)

 

06-10 квітня

Тема. Т.Шевченко . «Росли укупочці, зросли…». Філософія життя людини на землі. Д/З. https://zno.if.ua/?p=6388 (законспектувати)

Тема. Біблія в житті Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Біблійні реалії в текстах твору https://zno.if.ua/?p=3754   (опрацювати статтю) https://zaxid.net/shevchenko_komus_ateyist_a_komus_gliboko_viruyuchiy_n81553 Д/З. Опрацювати літературно-критичний матеріал в підручнику (с.243-244, 246-247), виконати тестові завдання до твору.

Тема. Т.Шевченко. «Художник» Д/З. Опрацювати статтю «Світова велич українського поета» (с.249), підготуватися до тестових завдань.

КР 5. Тестові завдання за змістом творів Т.Шевченка

 

Тема. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Підсумковий урок: Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном. Д/З. Законспектувати матеріал з підручника на с.249.

Тема. Пантелеймон Куліш – відомий письменник, перший український професійний критик, перекладач («Біблія», твори В.Шекспіра, Дж. Байрона, Ф.Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Романтична основа світогляду.  П.Куліш у громадській та культурницькій роботі. Д/З. Опрацювати теоретичний матеріал на с.250-253; виписати в робочий зошит визначення понять «роман», «історичний роман» і «роман-хроніка»; прочитати роман «Чорна рада».

Тема. «Чорна рада» - перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження назви твору. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Д/З. Переглянути кінофільм «Чорна рада», 2002; опрацювати матеріал про історію написання роману-хроніки (5, с. 288-290), виконати завдання (заповнити таблицю) (6, с.290).

Тема. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Динамічний інтригуючий сюжет. Д/З. Виконати тестові завдання в підручнику (8. 1-3), с.291-292.

 

Травень

Тема. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства. Оцінка роману Т. Шевченком Д/З. Повторити теоретичний матеріал на сторінці 288-290; прочитати твір Марка Вовчка «Інститутка».

Тема. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська). «Інститутка». Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач. «Народні оповідання» Д/З. Законспектувати матеріал на с.293-295, скласти паспорт до повісті «Інститутка».

Тема. Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини в повісті. Авторська  позиція у творі Д/З. Виконати тести 1-6 до твору на с.312-313; підготуватися до контрольної роботи.

К/Р №6 (відповіді на запитання). Нова українська література (творчість П. Куліша і Марка Вовчка) Д/З. Прочитати повість «Облога Буші» М.Старицького.

Тема. Робота над помилками, допущеними у відповідях на запитання.  

ПЧ №4. Михайло Старицький. «До України», « Не захвати солдкого зомління…» Д/З.  Виконати завдання 6 (1-3), с.325.

Урок-підсумок. Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість Д/З. Виконати тестові завдання на сторінці 326-327.

 Зарубіжна література

9-Б, 9-В

1. Тема. "Стара" і "нова драма". Зміни в драматургії кінця ХІХ початку ХХ ст.  Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал с.207-209, дати відповіді на питання 1-7, с.234-235 (усно).

2. Генріх Ібсен (1828-1906). Роль Г.Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. "Ляльковий дім", як соціально-психологічна драма. Д/з. Прочитати драму Г.Ібсена "Ляльковий дім", переглянути кінофільм "Ляльковий дім", 1973р.

 1. Генріх Ібсен «Ляльковий дім». Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Образна система. Д/з. Дати відповіді на запитання 6-16(с.235) усно.
 2. Композиція п’єси. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. Д/з. Написати твір-роздум на тему «Нора Хельмер – особистість чи «лялька» (за твором Г.Ібсена «Ляльковий дім»)
 3. Бернард Шоу (1856-1950). Особливості світогляду Б.Шоу. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал з підручника (с.236-238); прочитати Давньогрецький міф про Пігмаліона і Галатею; прочитати драму Б.Шоу «Пігмаліон».
 4. Б.Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон». Д/з. Дати письмову відповідь на запитання: Чому наше мовлення є віддзеркаленням нашого внутрішнього світу?
 5. Динаміка образу Елайзи Дулітл. Д/з. Дати відповіді на запитання 6-17 (с.269) усно

 

9-В, 9-Б класи

К/Р. Контрольний твір на теми: «Експеримент над людиною» професора Хіггінса» (за п’єсою Б.Шоу «Пігмаліон»), або «Чи можна дім Хельмерів назвати ляльковим» (за п’єсою Г.Ібсена «Ляльковий дім») (один на вибір).

Тема. ЛК. Бібліотечні та Інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвиток навичок творчої роботи з книгою. Сучасні літературно-художні видання, Інтернет-портали творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії Д/З. Написати відгук про Інтернет-портал «Libruk» (на 1 – 1,5 с.).

Тема. ПЧ. Кіноповісті та кіноромани Хосе Рівера, Тім Салліван. «Листи до Джульєтти» (США, 2010, реж. Г. Вінік) Д/З. Переглянути кінофільм «Листи до Джульєтти».

Тема. Ерік Вольф Сігел (1937-2010). «Історія одного кохання» Д/З. Дочитати роман Е.Сігела «Історія одного кохання»; записати в зошиті проблеми, які порушені в творі.

Тема. Розповідь про зворушливе та трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Д/З. Створити рекламу до твору (творче завдання).

Травень

Тема. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі Д/З. Написати лист Оліверу з порадами, як жити далі після втрати коханої людини.

Тема. Рей Дуглас Бредбері (1920-2012). Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури Д/З. Дочитати роман; дати відповіді на запитання 5-18 (усно), с.302-303.

Тема. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо Д/З. Письмово дати відповіді на запитання 19-23, с.303.

Тема. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі Еріка Сігела «Історія одного кохання» Д/З. Написати есе на тему « Любов – це коли ні про що не жалкуєш» (до 1 сторінки).

Тема. РМ (письмово). Написання рецензії

Готуємося писати рецензію

 1. Прочитайте твір (перегляньте кінофільм, відвідайте виставу…), за якою будете писати рецензію.
  2. Визначте теми, що розвиває автор твору, який ви рецензуєте.
  3. Прокоментуйте назву твору.
  4. Висловте свою думку про зміст твору, проблеми, які порушує автор, про ідею твору.
  5. Напишіть, чи вважаєте ви проблеми, про які пише автор, актуальними в наш час; чи поділяєте ви точку зору автора на ці проблеми.
  6. Розкажіть, в чому збігається чи не збігається ваше сприйняття предмета мовлення з авторським.
  7. Відзначте мовленнєві засоби, які складають своєрідність стилю автора.

Д/З. Написати рецензію на прочитаний вами твір.

Контрольна робота (тести). Література XX-XXI ст. Д/З. Створити рекламу на прочитаний вами позапрограмовий твір (за бажанням).

Тема. Узагальнення та систематизація вивченого протягом І семестру. Д/З. Створити ребуси до назв творів, які вивчалися в І семестрі.

Тема. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу Д/З. Література на літо.

 

 

 9-а клас
   1. Виконати в зошиті розгорнуту хронологічну таблицю «Микола Гоголь. Життя і творчість.
   2. Прочитати п‘єсу Гоголя « Ревізор».
Відповідати на запитання на ст.190-191 підручника
     3. Виконати письмово завдання 25 на ст 191.
      4. Прочитати повість Гоголя « Шинель». Уміти визначати сюжет та композицію повісті та зарактеризувати образ Башмачкіна
       5. Виконати письмово завдання на ст.205-206
        6.Самостійно опрацювати статтю підручника « Нові тенденціі в драматургіі кінця ХІХ- початку ХХ століття. Генріх Ібсен» (ст 207-213)
        7. Прочитати п‘єсу Ібсена « Ляльковий дім»

Завдання, які потрібно виконати та надіслати до 27 травня( про дату та час проведення підсумковоі контрольноі роботи повідомлю додатково):
     1.Читажмо п‘єсу Б.Шоу «Пігмаліон»
      2. Пишемо і надсилаємо контрольний твір на одну із тем:1 «Експеримент над людиною» ппофесора Хіггінса( за п‘єсою Б.Шоу «Пігмаліон») або 2 «Чи можна дім Хельмерів назвати ляльковим»(за п‘єсою Г.Ібсена «Ляльковий дім».
      3. Для душі ( кінороман Хосе Рівера, Тіма Сельівана « Листи до Джульєтти», США,2010р)
        4.Читаємо роман-антиутопію Р.Д.Бредбері «451‘ за Фаренгейтом». Виписуємо провідні мотиви твору(приклад: книги( читання),інакомислення...)
        5.Читаємо твір Гаспера Лі або дивимося фільм « Убити пересмішника». Відповідаємо на запитання: «У чому полягає проблема входження молоді у дорослий світ?»
        6.Читаємо розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта, твір  Еріка Вольфа Сігела « Історія одного кохання».
          7.Пишемо і відправляємо рецензію на один з трьох запропонованих вашій увазі останніх творів.
          Готуємося  до підсумковоі контрольноі роботи( тести) : «Література 20-21 століття.

 

 Англійська мова

 1. SB Виконати впр. 1-2 (с.97), впр. 1-5 (с.98-99) (текст прочитати, перекласти, слова опрацювати.

    Повторити граматичний матеріал (часи у Passive)

   Виконати впр. 6-10 (впр. 8, 10 письмово у зошиті)

Audio (https://drive.google.com/open?id=1dIFWwCp5RN8_DJpwvcJSiFK3zISbNdDn )

2. Виконати WB впр. 1-4 с.54, SB  впр. 1-4 с.100-101 (текст прочитати, перекласти, слова опрацювати). Орпацювати WL Mod/6 (6, 6a, 6b) c.WL18-WL19

3. WB Виконати впр. 1-3 с.55. Підготувати розповідь/презентацію "Street Art". SB Повторити с.99-100, c.WL18-WL19

 

Квітень

1.Опрацювати текст та слова с.101-102(  Sb)
2.Виконати впр.1-3   с.56(  wb )
3.Повторити вживання герундія  (-ing  form) та інфінітива, підготуватись до тесту.

Audio (https://drive.google.com/open?id=1dIFWwCp5RN8_DJpwvcJSiFK3zISbNdDn )

21.04

 1. Giving a witness statement. Розвиток навичок аудіювання. Опрацювати діалог . SB  p.103 ( аудіо до Prime Time 3(с. 103,в.2)
 1. WB p.56 Ex.4,5.
Історія України

Конспект

https://drive.google.com/open?id=1qfK0eaF8ilyVpxRUKSwYUOLZdGAbu70v 

https://drive.google.com/open?id=1uMZMor8qyeOSrUMmN3FiBwA2ij4Jcwls

Завдання

https://drive.google.com/open?id=1OEFabOQUbA_xr1LA9AHeguSHQSQPzb8F

 заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 

Всесвітня історія

1. Прочитати §22. Скласти у зошиті порявняльну таблицю "Балканські війни" (с.186)

2. Прочитати §23, скласти історичний портрет Мейдзі.

3. Прочитати §24, проаналізувати історичні джерела (с.196-203). Підготувати есе "Сіньхайська революція в історії Китаю"

Квітень

Опрацювати теоретичний матеріал §25. Скласти письмово план розповіді за п.2, або п.5

Опрацювати §26. Підготувати презентацію на тему "Військово-політичні блоки другої половини ХІХ на поч. ХХ ст. і їхній вплив на міжнародні відносини.

Опрацювати §27. Складіть у зошиті таблицю "Наукові досягнення ХІХ - поч. ХХст." с.234

Правознавство

1. Прочиати §21. Опрацювати статті з Адміністративного кодексу України на с.157-159.

2. Прочитати §22, письмово в робочому зошиті виконати завдання №2-6

3.  Практичне заняття №8. На основі статей Кримінального кодексу проаналізувати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Квітень

Опрацювати теоретичний матеріал §23, п.4-5. Проаналізувати схему на с.164. Усно дати відповіді на питання 6-18 на с.167

Опрацювати §24. Усно дати відповіді на запитання 1- с.178.

Опрцювати витяги із Закону України "Про національну поліцію і дати письмово відповіді на 9 запитань на с.183

 Аглебра

9-А

Підготовка до ДПА. Розв'язати В1-В10 із ізбірника завдань Березняк М.В.

9-Б, 9-В

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 Геометрія

9-А

Опрацювати п.16. Зробити Малюнки, записати властивості.

Розв'язати № 16.9; 16.33; 16.37

Опрацювати п.17; 18.

Виконати № 17.3; 17.9; 17.28. № 18.3; 18.7; 18.20

9-Б, 9-В

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 Хімія

1. Тема. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §26 (с.208-210), виконати впр. 358, 359, 360 (усно)

2. Тема. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §26 (с.210-213), виконати впр. 366, 367, 368 (письмово)

3. Тема. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §26 (с.214-216), підготувати проекти на тему: "Отруйність спиртів", "Згубна дія алкоголю на організм людини"

4 Тема. Узагальнення та систематизація знань. Захист проектів. Д/з. Підготувати проекти на тему: «Використання полімерів», «Альтернативні джерела енергії».

5 Тема. Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна  формули, фізичні властивості. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал §27 (с.217-219), виконати впр. 372, 373, 387, 388 (усно)

6 Тема. Хімічні властивості етанової кислоти: електрична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами та лугами. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал §28 (с.220-223), виконати впр. 379, 382, 383 (письмово)

7 Тема Застосування етанової кислоти. Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, алеїнова. Мило, його склад, мийна дія. Д/з: опрацювати теоретичний матеріал §28 (с.226-227), §29, виконати впр. №386, 393 (письмово)

https://drive.google.com/open?id=1-5p0rmPZ6ynsqcYKtI7oPDeVzl8nle7d

 

06.04-24.04. 2020

Тема: Практична робота №4. Властивості етанової кислоти. Д/з: переглянути відео урок по виконанню практичної роботи. Виконати практичну роботу в робочих зошитах. https://www.youtube.com/watch?v=PVDHMnLej4M

Тема: Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні і штучні жири. Біологічна роли жирів.  https://www.youtube.com/watch?v=p6g_Y24235E Д/з: Опрацювати параграф 28, виконати впр. 402-407, 408.

Тема: Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення та утворення в природі. https://www.youtube.com/watch?v=gC8n8-3qTZU&t=4s Д/з: Опрацювати параграф 30, виконати вправи 429-431, 434,436

Тема: Крохмаль і целюлоза. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. https://www.youtube.com/watch?v=0CWFukcCN2U Д/З: Опрацювати параграф 31, виконати впр. 44-447, 449

 

Травень

Тема: Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. https://www.youtube.com/watch?v=ZzQRlKKUZKU  https://www.youtube.com/watch?v=qdKzR-SyFI0 д/з : Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 32. Виконати впр.461-468

Тема: Практична робота № 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. https://www.youtube.com/watch?v=DChujscyEWY Д/з Виконати практичну роботу.

Тема: Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів . https://www.youtube.com/watch?v=lkUVr8rN7Ek Д/з : Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 33. Виконати вправи 471-473( усно).

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми « Початкові поняття про органічні сполуки» Д/з : Підготувати проекти на одну із тем:  « Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування» , « Виготовлення мила з мильної основи»,  « Дослідення хімічного складу їжі», «Хімічний склад жувальних гумок, « Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною», « Друге життя паперу», « Джерела органічного забруднення території громади( мікрорайону)».

Тема:Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Місце хімії серед наук про природу, її Значення для розуміння наукової картини світу.

Тема: Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.  Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні українські вчені – творці хімічної науки.

Тема: Захист проектів. Д/з : Пізготувати проект на одну із тем: « Екологічна ситуація в моїй місцевості:відчуваю, думаю, дію», « Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язанні екологічних проблем місцевості» « Дослідження достовірності реклам из погляду хімії».

 Біологія

1. Тема. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обгрунтування теорії евалюції. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал  §44. Опрацювати табл. №44.1 (с.237). РОзв'язати завдання 1-12 (с.241)

2. Тема. Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Д/з. ПРочитати §45. Розв'язати завдання 1-13 після параграфа.

3. Тема. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §46. Розв'язати завдання 1-10 (с.251)

 1. Тема. Основи еволюційної філогенії та систематики. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 47.
 2. Тема. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 48.
 3. Тема. Неклітинні форми життя: віруси. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 48 (с.261-262). Підготувати повідомлення по даній темі. За бажанням виготовити лепбук.
 4. Тема. Огляд основних сукаріотичних таксонів. Д/з. Повторити теоретичний матеріал § 47, 48.

Квітень

 1. Тема. Огляд основних еукаріотичних таксонів. Д/з ознайомитись із параграфом  49. Повторити тему.(параграфи 47-49).

(до 15 травня)

 1. Тема. Екосистема. Різноманітність екосистем. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §50.
 2. Тема. Харчові зв’язки в екосистемах. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §51.    Виконати завдання після §.
 1. Тема. Потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. §52. Виконати завдання після §.
 2. Тема. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

    Проект(дослідницький); Виявлення антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §53. Виконати завдання після §.

 1. Тема. Стабільність екосистем та причини її порушення. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §54. Виконати завдання після §.
 2. Тема. Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §55, 56, 57.    Виконати завдання після §.
 1. Тема. Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції тварин.     Д/з опрацювати теоретичний матеріал з § 59. Виконати завдання після §.
 1. Тема. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §58. Виконати завдання після §.
 2. Тема. Огляд традиційних біотехнологій. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §60. Виконати завдання після §.

 

 1. Тема. Основи генетичної та клітинної інженерії. Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §61.
 2. Тема. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично – модифіковані організми. Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §62, 63.
 3. Контрольна робота.
 4. Основні загальні властивості живих систем. Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §64, виконайте вправи після §.
 Географія

Третинний сектор господарства . Транспорт його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту. Транспорт світу.

Опрацюйте теоретичний матеріал  §34,35.

Перегляньте презентацію  https://ppt-online.org/82279, та виконайте завдання 1,2,4 .

 

 1. Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=GrVdVMXb_TU

https://www.youtube.com/watch?v=dU7_CoMXTx0

https://www.youtube.com/watch?v=4GzDxnhRZfM

 1. Опрацювати теоретичний матеріал §36
 2. Виконайте завдання на ст.205 проаналізувавши діаграми.

 

Торгівля. Світовий ринок товарів і послуг. Світова організація торгівлі.Регіональні зони вільної торгівлі.
1.Виконайте тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/start/92025.
2. Перегляньте презентацію https://www.youtube.com/watch?v=NKPim3m1yZQ  
3. Опрацюйте теоретичний матеріал § 37. 
 
квітень
Торгівля в Україні
1. Опрацюйте теоретичний матеріал § 38.
2. Виконайте у зошиті завдання з підручника ст.215 (І в завдання групи1, ІІ в - завдання групи 2)
3. Виконайте тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=547144 
 
21-24.04
Тема. Туризм. Міжнародний туризм. Туризм в Україні
Перегляньте відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=FMABcRTmAIo
Опрацюйте теоретичний матеріал § 39,40.
Виконайте тести https://quizlet.com/242126493/test 
 
 
27.04
Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я
1. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=XII1oF_QjjI
2. Опрацюйте теоретичний матеріал §41
3. Виконайте тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=504222
 
Травень
Фінансові послуги
  1. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=QC2iB4cPlyk
  2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 42
  3. Виконайте в робочому зошиті завдання ( шукайте в інтернеті) ст 238 підручника.

12-15 травня

 Тема. Аутсорсинг

 1. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=SvtxWa3nN-w
 2. Опрацюйте теоретичний матеріал §43

     3 . Виконайте тести ст.243 підручника

Готуємось до контрольної роботи (повторити §34-43)

 18-29 травня

Глобальні проблеми людства.
1. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8
2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 44-47
3. Виконайте тести tps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6810365
4. Виконайте дослідження. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні.
 

9-А, 9-В

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 
 Фізика

1. Вивчити матеріал §34 (1,2). Конспект задачі №1 на ст.216. Впр. 34 (1, 3, 6)

2. Вивчити матеріал §34 (3). Конспект задачі №2 на ст.219. Впр. 34 (4)

3. Вивчити матеріал §35. Конспект задачі №1, 2 на ст.222. Впр. 35 (2, 4)

4. Вивчити матеріал §35. Конспект задачі №3 на ст.223. Впр. 35 (1, 3)

5. Вивчити матеріал §35. Конспект задачі №4 на ст.224. Впр. 35 (6, 7)

6. Вивчити матеріал §36. Конспект задачі на ст.229. Впр. 36 (1, 2)

7. Вивчити матеріал §37. Впр. 37 (1, 3)

 

Квітень

Вивчити матеріали параграф 36, розвязувати впр 36 (3,4)
Вивчити матеріали параграф 37, розвязувати впр 37 (4)

Дивитись телеуроки

21.04

Розвязувати задачі 1,2,3,4 на сторінці 258.
Розвязувати задачі 5,6,7 на сторінці 258.
Розвязувати задачі 8,9,11 на  сторінці 259.
Розвязувати задачі 12 на сторінці 259

 

Травень

Вивчити матеріали параграф 38(1,2). Задача 1 Розвязувати впр 38(1)
Повторюємо. Готуємось до контрольної роботи.

Дивитись телеуроки
Контрольна робота :виконати завдання 8, 9,11,12,13 на сторінці 259.
Вивчити матеріали параграфа 39
Вивчити матеріали параграфа 40
Опрацювати матеріали на сторінці 255

 Інформатика  

Підручник:

 • Вивчити теорію ст.237 – 247,
 • Відео по створенню опитування та тестів https://www.youtube.com/watch?v=Eu84e2xFs_I
 • Вивчити теорію ст. 247 – 257
 • Виконати № 5, 6, 7 ст.257 (надіслати створене опитування, тест та закладки вчителям на пошту відповідно
 • Вивчити теорію ст. 258 – 269,
 • Виконати ПР №13 – створити сайт самостійно на тему: «Мої захоплення» або «Майбутня професія» та надіслати вчителям на пошту відповідно.

Вимога до сайту: не менше 3-х сторінок та  різні види інформації (текстова, графічна, відео + опитування вбудувати у сторінку сайту)

Квітень

Компетентісні задачі.

 1. Виконати тест за посиланням, вказавши своє прізвище та ім’я :

https://www.classtime.com/code/7EEJ9D

 1. Вивчити теоретичний матеріал с.272-275
 2. Виконати компетентнісні задачі №1, 9, 15 (с.275), використавши не менше 3-х різних середовищ. Створити архів та надіслати вчителю на пошту.

Травень

9-і класи

Тема: Виконання проектів.

 1. Опрацювати теоретичний матеріал з підручника с.272-274
 2. Виконати один із проєктів (с. 275-276) відповідно до списку у групах (два різних середовища за змістом(PowerPoint i Word одночасно не вибирати)).

Критерії оцінювання проекту:

 1. Цікавість
 2. Оригінальність
 3. Складність
 4. Оформлення

Кінцевий продукт прикріпити у Moodle  або надіслати вчителю на пошту

 Основи здоров'я

Тема. Репродуктивне здоров'я 

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.23
 • Написати повідомлення "Репродуктивне здоров'я - здоров'я нації"

Тема. Безпека як потреба людини

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.27
 • Підготувати реферат "Безпека планети - безпека людини"
 • Ознайомитися з рекомендаціями щодо поведінки під час епідемії коронавірусу і дотримуватися їх

Травень

Повторити тему Сучасний комплекс проблем безпеки (п.27)

 Мистецтво  

1.Фотомистецтво. Переглянути найкращі зразки фотомистецтва А.Адамса, Ю.Химича, А, Федецького.

 1. Рекламне мистецтво. Практичне завдання: створити рекламу українського музичного фестивалю.
 2. Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї. Відвідати он-лайн найкращі галереї світу:мПрадо, Лувр, Ермітаж.
 1. Збереження мистецьких надбань : Бібліотеки. Монастирські бібліотеки, Радкліф в Оксфорді, бібліотека конгресу США, https://www.youtube.com/watch?v=X-j861go-EM Національна бібліотека України. https://www.youtube.com/watch?v=98q8sa3Vumw (06.04 – 10.04)
 2. Подорож незвичними музеями світу. https://www.youtube.com/watch?v=Wo32tPyEp2w (21.04 – 25.04)
 3. Мистецтво в діалозі культур. Музичний фольклор різних народів. https://www.youtube.com/watch?v=1G1TbuI61p4 https://www.youtube.com/watch?v=BZpGKrxGeZ0 (27.04 – 30.04)
Трудове

Хлопці

відео обрабка металів https://www.youtube.com/watch?v=krrVeKK5cas&app=desktop

тести https://naurok.com.ua/test/tehnichni-vidi-praci-4303.html

https://naurok.com.ua/test/tehnichna-pracya-9-kl-2376.html

 Квітень

Скриньки з відходів виготовлені ручними інстумертами

 21.04

https://naurok.com.ua/urok-obladnannya-zoni-vidpochinku-na-vulici-u-shkoli-vdoma-154530.html

Тестування 

https://naurok.com.ua/test/tehnologiya-vigotovlennya-kompleksnih-virobiv-404480.html

Дівчата

до 20 березня

Технологія ввиготовлення в'язаних виробів. Добір спись і пряжі. Набір початкового ряду

 https://naurok.com.ua/urok-proektuvannya-ta-vigotovlennya-virobiv-v-yazanih-spicyami-115853.html

https://stylni-shtuchki.blogspot.com/p/8.html

https://sat-alyona.wixsite.com/maystrinya/--2-c15ew

https://sat-alyona.wixsite.com/maystrinya/--c1bef

до 27 березня

Технологія в'язання основих петель. Закривання петель. умовне позначення петель на схемах

до 03 квітня

Етапи проектування: робота з інформаційними джереали; пошук моделей-аналогів; створення ескізів моделей. Вправи у в'язанні простих узорів на основі комбінації лицьових і виворотніх петель.

до 10 квітня

Тема 4.Виготовлення в'язаного виробу.Вибір виробу для виготовлення. Підбір візерунків, пр'яжі, спиць. В'язання пінеток для немовлят.

21-24.04

Тема5 Збільшення і зменшення в'язального полотна. В'язання верхньої частини виробу.

27-30.04

Тема6: В'язання підошви чобітка.

Травень

Тема 7. З'єднання деталей в'заних виробів. Способи з'єднання.

Тема 8. Оздоблення виробів. Види оздоблень. В'язання елементів оздоблень гачком.

Тема 9. Кінцева обробка виробу. Догляд за в'язаними виробами.

Тема 10. Презентація виробу. Захист проекту.

Фізича культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru