joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 8 клас

 Українська мова

8-А, 8-В

1. Тема. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).(3 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 32, виконати вправи 358, 361, 369, 371.

 1. Тема. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.Завдання. Виконати вправу 377.
 1. Тема. Вставні слова ( словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах.( 2 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 33, виконати вправи 386, 390.

8-Б

1. Вставні слова (словосполучення, речення). Вивчити теоретичний матеріал §33. Опрацювати таблицю на с.214-215, виконати впр. 382, 383.

2. Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах. Вивчити теоретичнй матеріал §33, виконати впр. 387, 389.

3. Тренувальні вправи з теми "Вставні слова". Виконати впр. 390, 388.

4 Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). Вивчити теоретичний матеріал §32, виконати впр. 351, 352

5 Речення з відокремленими членами. Поняття про відоклемл. Вивчити теоретичний матеріал §34, виконати впр. 396, 398

6 Відокремлені другорядні члени речення. Вивчити теоретичний матеріал §35, виконати впр. 413, 415. Опрацювати табл. (с.233)

 1. Розділові знаки при відокремлених членах речення. Вивчити теоретичний матеріал 36, виконати впр. 424, 425

8 Розділові знаки при відокремлених членах речення. Вивчити теоретичний матеріал §37, виконати впр. 441, 445

 

квітень

8-А

Тема. Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. Розділові знаки при відокремлених членах речення.  Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа  34 . Виконати вправи 403, 406.

8-В клас
 
Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправу 400.

Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправу 403.

 8- б  ( до 24 квітня )
Тренувальні вправи . Відокремлені другорядні члени речення . Розділові знаки при відокремлених членах речення .( 3год .) Д / з : повторити теоретичний матеріал параграфів 34- 35 , у робочих зошитах виконати вправи 399 , 401 , 414 , 416 .

 

 Українська література  

1.Тема. О. Довженко. «Ніч перед боєм». Видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про один із періодів Другої світової війни. «Ніч перед боєм» - твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців. Завдання. Ознайомитись з цікавими фактами біографії О. Довженка. прочитати оповідання «Ніч перед боєм», аналізувати сюжет твору.

 1. Тема. О. Довженко. «Ніч перед боєм». Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для солдатів. Завдання. Характеризувати образи героїв твору. Виконати завдання з підручника (С. 141)
 1. Тема. Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей. Завдання. Прочитати повість  «Шпага Славка Беркути». Дібрати цитати для характеристики головних героїв.

4.Тема. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк. «Максимальне навантаження» як вияв моральності та відповідальності в житті (2 год.)  Завдання. 1. Виконати завдання в підручнику (С.154, 165). 2. Написати мінітвір на тему «Мій улюблений герой повісті  «Шпага Славка Беркути».

 1. Тема. Проблема особистості в сучасному світі. Завдання. Виконати завдання в підручнику (С.176)

 

06-10 квітня

8-А

 1. Тема. Особливості композиції твору Ніни Бічуя «Шпага Славка Беркути». Завдання. Заповнити літературний паспорт повісті «Шпага Славка Беркути».
 2. Тема. Письмовий твір у формі есе «Що таке справжня дружба?» (За творчістю М.Коцюбинського, О.Довженка, Н.Бічуя). Завдання. Написати твір  у формі есе «Що таке справжня дружба?»

8- б .  ( до 24 квітня )
 1.Особливості композиції твору Ніни Бічуї « Шпага Славка Беркути « .Виконати письмово в робочому зошиті завдання з  підручника з 1 по 12 на с. 175 -176 .
2. Контрольна робота 5 ( письмовий міні - твір « Що таке справжня дружба ? «). З української прози ( творчість М.Коцюбинського , О . Довженка , Н .Бічуї). Д/ з : написати контрольний твір , використавши як приклад персонажів творів вище перелічених авторів : М.Коцюбинського , О. Довженка , Н.Бічуї .(Твори скинути на електронну пошту вчителя ).
3. Робота над помилками , допущеними в контрольному міні - творі . В . Дрозд . « Білий кінь Шептало «. Проблема свободи і неволі , особистості й натовпу , дійсності та мрії , людини в суспільстві , її знеосіблення . ( 2 години). Д/з : прочитати твір «Білий кінь Шептало «. У робочому зошиті письмово дати відповіді з 1 по 5 питання ( с. 175 -176 )

 

8-В клас.

Виконати контрольну роботу 5.(письмовий міні-твір"Що таке справжня дружба?")З української прози(творчість М. Коцюбинського,   О. ДОВЖЕНКА.) Завдання виконати до13 .04.  скинути свої роботи на електронну пошту

 Зарубіжна література  8-а,б класи
    1.Прочитати уривки з роману М. де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот» ( частина перша)
     2. Виписати в зошит  та розуміти визначення « роман»,  « вічний образ»
       3.Дати письмову відповідь на запитання « Чи потрібні сьогодні Дрн Кіхоти?»
        4. Написати контрольний твір на одну із тем: « Почуття , сильніше за смерть( за трагедією В. Шекспіра « Ромео і Джульєтта») або « Благородний лицар Дон Кіхот - герой і дивак»( за романом Сервантеса « Дон Кіхот»)
         5. На урок позакласного читання прочитати п»єсу Мольєра «Тартюф».
 Англійська мова

8-А, 8-Б

Module 3 Mother Nature

1. Опрацювати та вивчити лексику с.44-45.

2. Повторитти граматичний матеріал GR 5/6 (SB)

3. Прочитати текст "Extreme outdoors". Опрацювати лексику. переказ тексту (SB c.46)

4. SB повторити тему "Умовны речення" GR6

5. Виконати впр. 3-8 (SB с.47),  WB впр 4 (с.24), впр 1-5 (с.25)

6. SB прочитати та опрацювати текст "The Appalachian Trail", виконати вар. 1-3 (с.48)

7. SB Вивчити діалог (с.49)

8. WB виконати впр. 1-4 (с.26)

 8-В

SB р.41 Ех.3 Читати, перекласти і написати скорочений переказ тексту (12-13 речень)

SB р.42 Ех. 4; 6 Вивчити слова усно і письмово

WB р.28 Ех. 1-3 Написати

SB p.42 Ex.7 читати і перекладати; вивчите текст про Клеопатру; Follow-up написати відповіді в тнкому зошиті

SB p.43 Ex. 13; WB p.31 Ex.14; зробити проект "Famous Pyramids"

 

Квітень

8 - В кл.
1)Вивчити правила про пряму і непряму мову. Повторити вживання часових форм. Перегляд відео.
2) Виконати впр. 10, 12 на с. 43( SB)
3)Опрацювати вправи 7, 8 на с. 29 (WB). Впр. 9 записати в зошит, використовуючи пряму мову.

8-А, 8-Б

Тема "The weather". Виконати вправи у SB VB 6. Опрацювати текст " Climate change" та виконати вправи на ст.50-51 (SB),впр.4 письмово у зошит. Виконати впр.1і 2 на ст.27 у WB.

Історія України

1. Прочитати §26, 27. Виконати завдання в контурній карті на с.16. (атлас с.18). Письмово в робочому зошиті скласти історичний портрет гетьмана Івана Мазепи за планом:

 1. Обрання І.Мазепи гетьманом.
 2. Внутрішня політика.
 3. Культурно-просвітницька діяльність І.Мазепи.
 4. Зовнішня політика (перехід І.Мазепи на бік Карла ХІІ).

 2. Прочитати §28. Скласти таблицю "Культура кінець XVII - перша половина XVIII століття"

Галузі культури Діячі Основні досягнення
     

 3. Узагальнення знань за розділом "Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII - на початку XVIII століття". Виконати тестові завдання (с.220-222) в робочому зошиті 

 

Квітень

8-В

1. Посилення колоніальної політики Російської імперії (20-90-ті рр. XVIIIст) §29 с.223

2. Лівоьережна та Слобідська Україна. Кирило Розумовський. Ліквідація Гетьманщини. §30 с.229

3. Південна Україна. Ліквідація Запорізької Січі. Опрацювати документи до теми. §31

4. Правобережна Україна та західноукраїнські землі ІІ пол. XVIIIст §32, заповн. к/к

Всесвітня історія

1. Прочитати §20, виконати завдання в зошиті №11, 12 на с.167 в підручнику

2. Прочитати §21, виконати завдання №10, 11 (с.176) в зошиті

3. Узагальнення знань за  розділом IV. Виконати тестові завдання в зошиті "Османська імперія. Країни Східної Європи у XVI - першій половині XVIII ст" (с.177)

 

Квітень

8-В

1. Англійська революція. Промислова революція в Англії. Вивчити §17 с.150

2. Освічений абсолютизм. Масонство. Вивчити §20 с.168

3. Міжнародні відносини. Поділ Речі Посполитої. Вивчити §21 с.177

4. Англійські колонії у Північній Америці. Утворення США. Вивчити §24 Заповнити к/к

 Алгебра

8-Б

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

8-В

п.20 Записати теореми. Оформити доведення. Опрацювати приклади (записати) пр.1-пр.6. Виконати №683, 685, 698, №634 (1-9, 18, 20) розв'язати за теоремою Вієта

п.22 (опрацювати). Записати означення, записати приклади №1-№5. Виконати № 751, 753, 755, 761, 759, 763.

На допомогу використовувати відеоуроки Чопик Ольги (українською) або olgach.jimdotree.com

 Квітень

8-А, 8-В

Опрацювати пунк 21. Виконати вправи 729(2,4,6), 731

 

 Геометрія  

8-Б

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 

8-В

п.19 Опрацювати. Виконати №644, 645.

п.20 Записати означення, теореми, леми, виконати рисунки. Виконати № 667, 670, 673.

п.21 Записати теорему з доведенням. Виконати №697, 698, 699, 703, 707

п.22 Записати теорему з доведенням. Виконати № 721, 723, 724, 727.

Повторити с.169-170

Квітень

8-А, 8-В

опрацювати п.23. Виконати вправи 772, 773, 775, 780

 Біологія

1. Тема. Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал з §39. Розглянути табл. №6 (с.157-158). Дати відповіді на запитання на с.158.

2. Тема. Профілактика захворювань нервової системи. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал з §40. Розглянути табл. №7  (с.160-161). Дати відповіді на запитання на с. 162.

3. Тема. Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова. Зорова сенсорна система. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал з §41, 42. Скласти карту пам'яті по сенсорним системам. Дати відповідь на запитання в кінці параграфів.

 1. Тема. Сприйняття світла, кольору, простору. Гігієна зору. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §43, 44. Дати відповідь на запитання в кінці параграфів
 2. Тема. Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 45. Дати відповідь на запитання в кінці параграфа
 3. Тема. Сенсорні системи смаку, нюху. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 46. Дати відповідь на запитання в кінці параграфа
 4. Тема. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 47. Дати відповідь на запитання в кінці параграфа. Скласти схеми двох рефлекторних дуг (за вибором)

 Квітень

 1. Тема. Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи.Д/з опрацювати теоретичний матеріал з параграфа 48. Виконати дослідницький практикум на сторінці 193.
 1. Тема. Безумовні рефлекси. Інстинкти. Умовні рефлекси. Лабораторне дослідження: визначення реакції зіниць на світло.Д/з опрацювати теоретичний матеріал з параграфа 49, 50. Дати відповіді на запитання в кінці параграфів.

 

Хімія

1. Фізичні та хімічні властивості кислот. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §30, зробити конспект.

2. Розв'язання рахункових задач та вправ. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §30, виконати впр. 236, 237, 242 (с.168)

3. Фізичні та хімічні властивості основ. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §29, зробити конспект.

 https://drive.google.com/open?id=1Po3eZJSDbzQuZUQv1u334HIwIwif3TH0

 1. Розв’язання розрахункових задач та вправ. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §29, виконати впр. 226, 228, 229 (с.159)
 2. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §31, зробити конспект.
 3. Розв’язування розрахункових задач та вправ. Завдання: повторити §31, виконати впр. 246, 247 (с.174)
 4. Узагальнення та систематизація знань про оксиди, основи та кислоти. Завдання: повторити теоретичний матеріал §29, 30, 31, виконати впр. 239, 231, 250

Квітень

Фізичні та хімічні власивості середніх солй: взаємодіяз металами,кислотами,лугами,іншими солями.Завдання:опрацювати теоретичний матеріал * 32,зробити короткий конспект.

 

  Розвязування розрахункових задач та вправ. Завдання повторити теоретичний матеріал *32. Виконати вправи 254,257,258.( письмово)
 Фізика Послідовне та паралельне з'єднання провідників. Виконати вправи після параграфу.
 Географія

1. Гірські ландшафти України, особливості їх зміни з висотою

Опрацюйте теоретичний матеріал  §41 - 43.

Проведіть дослідження: Виявлення подібності ландшафтів України та світу.(підручник ст. 211)

 

2. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.
1. Виконати тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/start/44543 та  https://naurok.com.ua/test/start/64923
2. Опрацювати теоретичний матеріал §44, 45.
 
Природокористування. Основні види забруднень довкілля в Україні.
Переглянути відеоурок за посиланням https://m.youtube.com/watch?v=pawRCPz_SlY
Опрацювати § 46, 47.  
Проаналізуйте карти атласу ст 35 та випишіть у зошит області, які найбільше постраждали від цих забруднень.
Виконайте тест  за посиланням https://naurok.com.ua/test/start/67550

квітень 

Природно - заповідний фонд України.
1. Перегляньте відеоурок за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=kPYALfGmZCM&fbclid=IwAR2UzxE_KZNTL0fFmjj5zwduaw2vTbXRQcB6VcZgilABZSqh_Jm8CfeWhZ4.
2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 48  та виконайте практичну роботу № 10.
3. Виконайте тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=352738

 

 8-Б

завдання на дистанційно навчанні

 
 Інформатика

ІТ-книга (увійти як гість)

Урок № 32 – 33, 35 – 36.

Підручник:

 1. Розгалуження С. 200 – 206 (завдання в зошиті)
 2. Прапорець С. 207 – 216 (виконати №8 с.213)
 3. Цикли с. 213 – 216 (виконати №7 с.216)

Квітень

Цикл з передумовою. Цикл з післяумовою.

 1. Опрацювати теоретичний матеріал с. 217-221. Ознайомитися з презентацією та виконати у середовищі Lazarus приклади з презентації. https://drive.google.com/open?id=1DSIcm6dicT-st43E5tQwuCmYnybwDWyU
 2.  Ознайомитись з презентацією та прикладами, що розглянуті в ній.
 3. Виконати практичну роботу № 12 (підручник с. 220-221). Прикріпити на moodle заархівовану папку.
 4. Виконати тести в сервісі Quizziz – коди нижче.
  1. 937066
  2. 917458
 Основи здоров'я

 Тема. Організація дорожнього руху

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.21
 • Виконати завдання на с.101

Тема. Мотоцикл і безпека

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.22
 • Вивчити правила дорожнього руху для мотоциклістів
 • Ознайомитися з рекомендаціями щодо поведінки під час епідемії коронавірусу і дотримуватися їх
Мистецтво

1.Мистецтво класицизму. Ознайомитись з творчістю художників: Н.Пуссен, К.Лоррен, А.Менгс, Ж.Л.Давід.

Практичне завдання: «Портрет друга». Створення начерку в жанрі портрет у стилі класицизму.

 1. Музика класицизму. Прослухати музичні твори В.А.Моцарта, К.В.Глюка, Й.Гайдна.

3.Класицизм в архітектурі України: Спасо-Преображенський собор м.Дніпра, костел Іоана Предтечі в Білій Церкві.

Практичне завдання: Прослухати музичний твір А.Веделя «Богородиця Діво радуйся».

 

квітень

https://drive.google.com/open?id=1OKnCg0pfkAOn6W5gUgTU5wJKtkCox1tx

Трудове

Хлопці

Обробка металів відео

https://www.youtube.com/watch?v=jCxta9gcMqc&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=tIkMnVDVnTE&app=desktop

Тести https://naurok.com.ua/test/osnovi-materialoznavstva-12942.html

 Квітень

Підставка для спецій

 

Дівчата

 до 20 березня

Об'єкт проектної діяльності: шарф (в'язаний спицями). Планування роботи з виконання проекту.

https://stylni-shtuchki.blogspot.com/p/8.html

https://sat-alyona.wixsite.com/maystrinya/--2-c15ew

https://sat-alyona.wixsite.com/maystrinya/--c1bef

до 27 березня

Добір ниток і спиць. Моделі-аналоги. Набір початкового ряду.

до 03 квітня

Вправи у в'язанні спицями. Добір схеми для в'язання. Визначення кількості петель.

до 10 квітня

Тема 4.Щільність в'язання по горизонталі і вертикалі . Вправи у в'язанні резинкою. Сайт:Технологія виготовлення в'язаних виробів спицями.

Фізична культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru