joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 8 клас

 Українська мова

8-А, 8-В

1. Тема. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).(3 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 32, виконати вправи 358, 361, 369, 371.

 1. Тема. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.Завдання. Виконати вправу 377.
 1. Тема. Вставні слова ( словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах.( 2 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 33, виконати вправи 386, 390.

8-Б

1. Вставні слова (словосполучення, речення). Вивчити теоретичний матеріал §33. Опрацювати таблицю на с.214-215, виконати впр. 382, 383.

2. Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах. Вивчити теоретичнй матеріал §33, виконати впр. 387, 389.

3. Тренувальні вправи з теми "Вставні слова". Виконати впр. 390, 388.

4 Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). Вивчити теоретичний матеріал §32, виконати впр. 351, 352

5 Речення з відокремленими членами. Поняття про відоклемл. Вивчити теоретичний матеріал §34, виконати впр. 396, 398

6 Відокремлені другорядні члени речення. Вивчити теоретичний матеріал §35, виконати впр. 413, 415. Опрацювати табл. (с.233)

 1. Розділові знаки при відокремлених членах речення. Вивчити теоретичний матеріал 36, виконати впр. 424, 425

8 Розділові знаки при відокремлених членах речення. Вивчити теоретичний матеріал §37, виконати впр. 441, 445

 

квітень

8-А

Тема. Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. Розділові знаки при відокремлених членах речення.  Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа  34 . Виконати вправи 403, 406.

8-В клас
 
Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправу 400.

Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправу 403.

 8- б  ( до 24 квітня )
Тренувальні вправи . Відокремлені другорядні члени речення . Розділові знаки при відокремлених членах речення .( 3год .) Д / з : повторити теоретичний матеріал параграфів 34- 35 , у робочих зошитах виконати вправи 399 , 401 , 414 , 416 .

 

 

21.04-8.05

Тренувальні вправи. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Домашнє завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфів 35-37,виконати вправи 414,423,441.

 8-А 8-В

Тема. Тренувальні вправи. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення. (5 години) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа  35-37 . Виконати вправи 415, 420, 428,433,455.

 

 

Травень

8-А, 8-В 
Контрольна робота(тестові завдання).Речення з однорідними членами. Речення зі зверненнями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). Домашнє завдання.Виконати тестові завдання (додаються).
Уточнюючі члени речення. Розділові знаки при них. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 38,виконати вправу 449.
Контрольна робота (тестові завдання).Речення з відокремленими членами. Домашнє завдання. Виконати тестові завдання (додаються).

Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення. Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфів 5-7.Виконати вправу 459.

 8-Б ( До 11 травня )
  Розділові знаки при відокремлених членах речення ( 3 години). Д/ з : повторити теорет . матеріал параграфів 34- 35 , у робочих зошитах виконати вправи 417, 420.
  Уточнювальні члени речення , розділові знаки при них . ( 2 години ) . Д / з : вивчити теорет . матеріал параграфа 38 , виконати вправи 448 , 449.
  Контрольна робота 5 . ( Тестові  завдання на платформі « На урок « ).
  Речення з відокремленими членами .

До 29. 05
Робота над помилками , допущеними в диктанті . Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення. Д/з:виконати вправи 459, 460.
Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення.(2 години) Д/з: виконати вправи 461, 462

Повторення в кінці року відомостей про словосполучення і просте речення (2 години ) Д/з: повторити вивчене про словосполучення і просте речення.

 Українська література  

1.Тема. О. Довженко. «Ніч перед боєм». Видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про один із періодів Другої світової війни. «Ніч перед боєм» - твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців. Завдання. Ознайомитись з цікавими фактами біографії О. Довженка. прочитати оповідання «Ніч перед боєм», аналізувати сюжет твору.

 1. Тема. О. Довженко. «Ніч перед боєм». Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для солдатів. Завдання. Характеризувати образи героїв твору. Виконати завдання з підручника (С. 141)
 1. Тема. Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей. Завдання. Прочитати повість  «Шпага Славка Беркути». Дібрати цитати для характеристики головних героїв.

4.Тема. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк. «Максимальне навантаження» як вияв моральності та відповідальності в житті (2 год.)  Завдання. 1. Виконати завдання в підручнику (С.154, 165). 2. Написати мінітвір на тему «Мій улюблений герой повісті  «Шпага Славка Беркути».

 1. Тема. Проблема особистості в сучасному світі. Завдання. Виконати завдання в підручнику (С.176)

 

06-10 квітня

8-А

 1. Тема. Особливості композиції твору Ніни Бічуя «Шпага Славка Беркути». Завдання. Заповнити літературний паспорт повісті «Шпага Славка Беркути».
 2. Тема. Письмовий твір у формі есе «Що таке справжня дружба?» (За творчістю М.Коцюбинського, О.Довженка, Н.Бічуя). Завдання. Написати твір  у формі есе «Що таке справжня дружба?»

8- б .  ( до 24 квітня )
 1.Особливості композиції твору Ніни Бічуї « Шпага Славка Беркути « .Виконати письмово в робочому зошиті завдання з  підручника з 1 по 12 на с. 175 -176 .
2. Контрольна робота 5 ( письмовий міні - твір « Що таке справжня дружба ? «). З української прози ( творчість М.Коцюбинського , О . Довженка , Н .Бічуї). Д/ з : написати контрольний твір , використавши як приклад персонажів творів вище перелічених авторів : М.Коцюбинського , О. Довженка , Н.Бічуї .(Твори скинути на електронну пошту вчителя ).
3. Робота над помилками , допущеними в контрольному міні - творі . В . Дрозд . « Білий кінь Шептало «. Проблема свободи і неволі , особистості й натовпу , дійсності та мрії , людини в суспільстві , її знеосіблення . ( 2 години). Д/з : прочитати твір «Білий кінь Шептало «. У робочому зошиті письмово дати відповіді з 1 по 5 питання ( с. 175 -176 )

 8-В клас.

Виконати контрольну роботу 5.(письмовий міні-твір"Що таке справжня дружба?")З української прози(творчість М. Коцюбинського,   О. ДОВЖЕНКА.) Завдання виконати до13 .04.  скинути свої роботи на електронну пошту

 

21.04-08.05

8-А

 1. Тема. Робота над помилками , допущеними в контрольному міні - творі . В . Дрозд . « Білий кінь Шептало «. Проблема свободи і неволі , особистості й натовпу , дійсності та мрії , людини в суспільстві , її знеосіблення . ( 2 години). Завдання. Прочитати твір «Білий кінь Шептало». Виписати із оповідання В.Дрозда «Білий кінь Шептало» 7-10 фраз, які навчають бути особистістю.
 1. Тема. Юрій Винничук. «Місце для дракона». Повість – казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». Парадокс: дракон Грицоко – поет і християнин. Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви. (3 год.) Завдання. Прочитати повість-казку «Місце для дракона». Усно виконати завдання 1-12 (С.206-207 в підр.) Написати невеликий твір-роздум на тему «Добро чи зло перемогло в повісті-казці Ю.Винничука «Місце для Дракона»? (обсяг 1 с.)

 

8-В клас.Прочитати до 30 квітня 2020р.твори:Володимир Дрозд"Білий кінь Шептало",Юрій Винничук"Місце для дракона".

 

 

Травень

8-В

Валентин Чемерис "Вітька+Галя або повість  про перше кохання". Прочитати. Виконати тести ст.250. у підручнику. 

19.05.Контрольна робота номер 6. В-1.Творчість  Ю.Винниченка, В.Дрозда, В.Чемериса. (тестові  завдання).

8-Б ( До 11 травня )
 Юрій Винничук . «Місце для дракона«. Повість - казка про сучасний світ , у якому й досі живуть «драконячі закони«. ( 2 години) Д/з :прочитати твір «Місце для дракона«. Письмово виконати в робочих зошитах 1- 12 завдання на с.206- 207.
  Парадокс : дракон Грицько - поет і християнин . Д/з :напишіть міні - твір на тему «Добро чи зло перемогло в повісті - казці «Місце для дракона«? ; відправте на електронну адресу вчителя .
  Роздуми про добро і зло , вірність і зраду  , доцільність самопожертви у повісті - казці .Д/з: перегляньте буктрейлер до «Місце для дракона« і створіть свій , щоб зацікавити читачів , відправте на електронну адресу вчителя.
  Валентин Чемерис . «Вітька + Галя , або повість про перше кохання«. Гумористична повість про життя і пригоди школярів .
Д/ з : прочитати повість , аналізувати образи головних героїв . Письмово виконати завдання 4-10 на с.220.

До 29.05
Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору. (2 години) Д/з: дати письмові відповіді з 4 по 10 питання на с. 220, відправити учителю на електронну адресу.
КР 6 (тестові завдання). З української прози (творчість В. Дрозда, Ю. Винничука. Український гумор і сатира (творчість В. Чемериса)
Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. ПЧ 4. Євген Дудар. «Слон і мухи«, «Лісова казка«, «Червона Шапочка«. Д/з: дати відповіді на питання.

ЛРК4. Тернопільська спілка письменників України.
Урок - підсумок. Бесіда про твори, які вивчалися в кінці року.

 Зарубіжна література

 8-а,б класи
    1.Прочитати уривки з роману М. де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот» ( частина перша)
     2. Виписати в зошит  та розуміти визначення « роман»,  « вічний образ»
       3.Дати письмову відповідь на запитання « Чи потрібні сьогодні Дрн Кіхоти?»
        4. Написати контрольний твір на одну із тем: « Почуття , сильніше за смерть( за трагедією В. Шекспіра « Ромео і Джульєтта») або « Благородний лицар Дон Кіхот - герой і дивак»( за романом Сервантеса « Дон Кіхот»)
         5. На урок позакласного читання прочитати п»єсу Мольєра «Тартюф».

Завдань, які потрібно виконати до 27 травня:
  1.Читаємо п‘єсу Мольєра «Міщанин- шляхтич».
   2. Пишема і відправляємо « по гарячих слідах» твір : « Сутність морального уроку, утіленого Мольєром засобами комедіі»
     3.Перечитуємо казку- притчу А. де Сент-Екзюпері « Маленький принц». Виписуємо в зошит імена персонажів і даємо ім цитатну  характеристику. Відправляємо.
   4.Читаємо повість Річарда Баха «Чайка Джонатан  Лівінгстон». Знаходимо ознаки притчі у творі Повторюємо «притча»( до підсумковоі контрольноі роботи).
     5.Читаємо твір Марини Аромштам «Коли відпочивають янголи»
       6.Пишемо і відправляємо контрольний твір : «Учителька Марсем та іі учні: два погляди на один світ»
       Готуємося до підсумковоі контрольноі роботи, дату та час проведення якоі повідомлю  додатково.
Опрацьовуємо запитання для обговорення та узагальнення вивченоно в кінці підручника.

 Англійська мова

8-А, 8-Б

Module 3 Mother Nature

1. Опрацювати та вивчити лексику с.44-45.

2. Повторитти граматичний матеріал GR 5/6 (SB)

3. Прочитати текст "Extreme outdoors". Опрацювати лексику. переказ тексту (SB c.46)

4. SB повторити тему "Умовны речення" GR6

5. Виконати впр. 3-8 (SB с.47),  WB впр 4 (с.24), впр 1-5 (с.25)

6. SB прочитати та опрацювати текст "The Appalachian Trail", виконати вар. 1-3 (с.48)

7. SB Вивчити діалог (с.49)

8. WB виконати впр. 1-4 (с.26)

 8-В

SB р.41 Ех.3 Читати, перекласти і написати скорочений переказ тексту (12-13 речень)

SB р.42 Ех. 4; 6 Вивчити слова усно і письмово

WB р.28 Ех. 1-3 Написати

SB p.42 Ex.7 читати і перекладати; вивчите текст про Клеопатру; Follow-up написати відповіді в тнкому зошиті

SB p.43 Ex. 13; WB p.31 Ex.14; зробити проект "Famous Pyramids"

 

Квітень

8 - В кл.
1)Вивчити правила про пряму і непряму мову. Повторити вживання часових форм. Перегляд відео.
2) Виконати впр. 10, 12 на с. 43( SB)
3)Опрацювати вправи 7, 8 на с. 29 (WB). Впр. 9 записати в зошит, використовуючи пряму мову.

21.04

1)Повторити правила про пряму і непряму мову. Виконати впр. 10, 11, на с. 30 ( WB)
2) Опрацювати вправи 12, 13 на с. 31 (WB). Підготуватися до граматичного тесту.

8-А, 8-Б

Тема "The weather". Виконати вправи у SB VB 6. Опрацювати текст " Climate change" та виконати вправи на ст.50-51 (SB),впр.4 письмово у зошит. Виконати впр.1і 2 на ст.27 у WB.

 

8 - В кл.

до 30.05
1) Читати і перекладати текст на с. 44 (SB), вивчити нові слова
2) Виконати впр. 5, 6, 7 на с. 45 (SB)

до 8.05

1) Переказувати текст Citizens 2050
2) Виконати впр. 1, 2, 3 на с. 32 (WB)
3) Опрацювати фразове дієслово "come", написати впр. 8, 9 на с. 45 (SB)  і впр. 5 на с. 32 (Wb)

12.05 до 29.05

1) Future Tenses Виконати впр.10, с. 46  (SB)
2)Активізація граматичних навичок : майбутні часи. Опрацювати впр. 7, 8, 12 с.33 (WB)
3) Практикувати навички аудіювання (слухати впр. 11, 12 на с. 46( SB)
4)  Практикувати навички читання (виконати вправи 9, 10 на с. 33-34 (WB)
5) Виконати впр. 13  на с. 47  (SB), розповідати про життя в майбутньому
6) Опрацювати впр. 11, 13 на с. 34 (Wb) 
Контрольна робота
7) Підсумковий урок. Повторити лексичний і граматичний матеріал

Історія України

1. Прочитати §26, 27. Виконати завдання в контурній карті на с.16. (атлас с.18). Письмово в робочому зошиті скласти історичний портрет гетьмана Івана Мазепи за планом:

 1. Обрання І.Мазепи гетьманом.
 2. Внутрішня політика.
 3. Культурно-просвітницька діяльність І.Мазепи.
 4. Зовнішня політика (перехід І.Мазепи на бік Карла ХІІ).

 2. Прочитати §28. Скласти таблицю "Культура кінець XVII - перша половина XVIII століття"

Галузі культури Діячі Основні досягнення
     

 3. Узагальнення знань за розділом "Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII - на початку XVIII століття". Виконати тестові завдання (с.220-222) в робочому зошиті 

 

Квітень

8-В

1. Посилення колоніальної політики Російської імперії (20-90-ті рр. XVIIIст) §29 с.223

2. Лівоьережна та Слобідська Україна. Кирило Розумовський. Ліквідація Гетьманщини. §30 с.229

3. Південна Україна. Ліквідація Запорізької Січі. Опрацювати документи до теми. §31

4. Правобережна Україна та західноукраїнські землі ІІ пол. XVIIIст §32, заповн. к/к

5. Поділ Речі Посполитої і України. §29 опрацювати усно. к/к

Травень

1. Кільтура України в ІІ пол. XVIII ст. §33. складіть таблицю

2. Практичне заняття. Способи і засоби, які використовували гетьмани щоб відстояти суверенітет України с.261 письмово

3. Наш край у 20-90-х XVIII ст. Інтернет матеріали. Складіть тези

4. Тематична. Урок узагальнення. с.264. письмово

Всесвітня історія

1. Прочитати §20, виконати завдання в зошиті №11, 12 на с.167 в підручнику

2. Прочитати §21, виконати завдання №10, 11 (с.176) в зошиті

3. Узагальнення знань за  розділом IV. Виконати тестові завдання в зошиті "Османська імперія. Країни Східної Європи у XVI - першій половині XVIII ст" (с.177)

 

Квітень

8-В

1. Англійська революція. Промислова революція в Англії. Вивчити §17 с.150

2. Освічений абсолютизм. Масонство. Вивчити §20 с.168

3. Міжнародні відносини. Поділ Речі Посполитої. Вивчити §21 с.177

4. Англійські колонії у Північній Америці. Утворення США. Вивчити §24 Заповнити к/к

5. Утворення США. Конституція США. §25. скласти план письмово

Травень

1. Практичне заняття. Поширення ідей Просвітництва. с.218-219 письмово

2. Індія та Персія в XVI-XVIII ст. Усно опрацювати §26-27

3. Китай та Японія в XVI-XVIII ст. §28 усно

4. Урок узагальнення (тематична) с.249 письмово

 Алгебра

8-Б

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

8-В

п.20 Записати теореми. Оформити доведення. Опрацювати приклади (записати) пр.1-пр.6. Виконати №683, 685, 698, №634 (1-9, 18, 20) розв'язати за теоремою Вієта

п.22 (опрацювати). Записати означення, записати приклади №1-№5. Виконати № 751, 753, 755, 761, 759, 763.

На допомогу використовувати відеоуроки Чопик Ольги (українською) або olgach.jimdotree.com

 Квітень

8-А, 8-В

Опрацювати пунк 21. Виконати вправи 729(2,4,6), 731

 21-24.04

П.23 виконати 779,781,784 Четвер 17.00 індивідуальні завдання  . Здати до 18.00 пошта або вайбер

 

8-В

 

 

 Геометрія  

8-Б

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 

8-В

п.19 Опрацювати. Виконати №644, 645.

п.20 Записати означення, теореми, леми, виконати рисунки. Виконати № 667, 670, 673.

п.21 Записати теорему з доведенням. Виконати №697, 698, 699, 703, 707

п.22 Записати теорему з доведенням. Виконати № 721, 723, 724, 727.

Повторити с.169-170

Квітень

8-А, 8-В

опрацювати п.23. Виконати вправи 772, 773, 775, 780

21-24.04

Повторити  с.169-170 виконати 778,783,787,789      moodle Середа 9.00 тест  здати 10.00 на пошту або вайбер

 

8-В

 повторити с. 169-170 виконати №787,№789
 
 Біологія

1. Тема. Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал з §39. Розглянути табл. №6 (с.157-158). Дати відповіді на запитання на с.158.

2. Тема. Профілактика захворювань нервової системи. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал з §40. Розглянути табл. №7  (с.160-161). Дати відповіді на запитання на с. 162.

3. Тема. Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова. Зорова сенсорна система. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал з §41, 42. Скласти карту пам'яті по сенсорним системам. Дати відповідь на запитання в кінці параграфів.

 1. Тема. Сприйняття світла, кольору, простору. Гігієна зору. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §43, 44. Дати відповідь на запитання в кінці параграфів
 2. Тема. Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 45. Дати відповідь на запитання в кінці параграфа
 3. Тема. Сенсорні системи смаку, нюху. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 46. Дати відповідь на запитання в кінці параграфа
 4. Тема. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал § 47. Дати відповідь на запитання в кінці параграфа. Скласти схеми двох рефлекторних дуг (за вибором)

 Квітень

 1. Тема. Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи.Д/з опрацювати теоретичний матеріал з параграфа 48. Виконати дослідницький практикум на сторінці 193.
 1. Тема. Безумовні рефлекси. Інстинкти. Умовні рефлекси. Лабораторне дослідження: визначення реакції зіниць на світло.Д/з опрацювати теоретичний матеріал з параграфа 49, 50. Дати відповіді на запитання в кінці параграфів.

 

(до 15 травня)

 1. Тема. Мова. Мислення та свідомість. Навчання та пам’ять. Лабораторне дослідження: дослідження різних видів пам’яті. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §51, 52, 53.
 2. Тема. Біоритми. Сон. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §54, 55.
 3. Тема. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §57, 58, 59.
 4. Тема. Залози змішаної секреції. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §60.

    Проект: йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика. (за бажанням).

 

 1. Тема. Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §63, 64.
 2. Тема. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §65.
 1. Тема. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я. Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §66, 67.
 2. Контрольна робота.
 3. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §68

 

Хімія

1. Фізичні та хімічні властивості кислот. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §30, зробити конспект.

2. Розв'язання рахункових задач та вправ. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §30, виконати впр. 236, 237, 242 (с.168)

3. Фізичні та хімічні властивості основ. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §29, зробити конспект.

 https://drive.google.com/open?id=1Po3eZJSDbzQuZUQv1u334HIwIwif3TH0

 1. Розв’язання розрахункових задач та вправ. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §29, виконати впр. 226, 228, 229 (с.159)
 2. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §31, зробити конспект.
 3. Розв’язування розрахункових задач та вправ. Завдання: повторити §31, виконати впр. 246, 247 (с.174)
 4. Узагальнення та систематизація знань про оксиди, основи та кислоти. Завдання: повторити теоретичний матеріал §29, 30, 31, виконати впр. 239, 231, 250

Квітень

Фізичні та хімічні власивості середніх солй: взаємодіяз металами,кислотами,лугами,іншими солями.Завдання:опрацювати теоретичний матеріал * 32,зробити короткий конспект.

   Розвязування розрахункових задач та вправ. Завдання повторити теоретичний матеріал *32. Виконати вправи 254,257,258.( письмово)

 

Практична робота  №2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних речовин

Генетичні звязки між класами неорганічних  сполук. Повторити теоретичний матеріал  параграфів 23-32

Розвязування експериментальних задач. Вивчити теоретичний матеріал параграфів 33-34.

Розвязування експериментальних задач . Вивчити теоретичний матеріал параграфів 35-36.

Практична робота № 3. Повторити  теоретичний матеріал  параграфів 33-36

 Фізика Послідовне та паралельне з'єднання провідників. Виконати вправи після параграфу.
 Географія

1. Гірські ландшафти України, особливості їх зміни з висотою

Опрацюйте теоретичний матеріал  §41 - 43.

Проведіть дослідження: Виявлення подібності ландшафтів України та світу.(підручник ст. 211)

 

2. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.
1. Виконати тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/start/44543 та  https://naurok.com.ua/test/start/64923
2. Опрацювати теоретичний матеріал §44, 45.
 
Природокористування. Основні види забруднень довкілля в Україні.
Переглянути відеоурок за посиланням https://m.youtube.com/watch?v=pawRCPz_SlY
Опрацювати § 46, 47.  
Проаналізуйте карти атласу ст 35 та випишіть у зошит області, які найбільше постраждали від цих забруднень.
Виконайте тест  за посиланням https://naurok.com.ua/test/start/67550

квітень 

Природно - заповідний фонд України.
1. Перегляньте відеоурок за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=kPYALfGmZCM&fbclid=IwAR2UzxE_KZNTL0fFmjj5zwduaw2vTbXRQcB6VcZgilABZSqh_Jm8CfeWhZ4.
2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 48  та виконайте практичну роботу № 10.
3. Виконайте тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=352738

 21-24.04

Населення України та світу. Кількість населення в світі та Україні. Зміна кількості населення. Статево-віковий склад населення світу та України.
Перегляньте відеоурок " Зміна кількості населення " за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=DHdC8rqubzE  а також "Статево-віковий склад населення"
Опрацюйте теоретичний матеріал § 49,50.
Виконайте практичну роботу 11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.
 
27.04
Механічний рух населення:причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків  в світі та Україні
 1. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=X_A10paz-2k
 2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 51. 
 3. В робочому зошиті виконайте практичну роботу №12 (ст 253 підручника)
 
Розміщення населення на Земній кулі та в Україні.Густота населення.
 2.  Опрацюйте теоретичний матеріал § 52.
 3. Виконайте тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=128472
 
Травень
Міські і сільські населенні пункти. Класифікація міст. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Мегаполіси
      1. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=Z-8MF9kszxg
      2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 53,54
      3.У робочому зошиті заповніть таблицю (зразок на ст 269 підручника)
 

12-15 травня

 1. Готуємось до контрольної роботи (повторити  §49-54)

 Тема. Етнічний склад населення

 1. Перегляньте відеоуроки   https://www.youtube.com/watch?v=mesOKvSK22E та 

           https://www.youtube.com/watch?v=gbZ-XZva8Fs 

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал § 55-56

 

 18-29 травня

Релігія як явище культури. Світові релігії. Трудові ресурси
1. Перегляньте відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=bmWvuII3zNU
2. Опрацюйте теоретичний матеріал §57,58
3. Виконайте тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2749208
 
Природа і населення Тернопільської області.
    
 Проаналізувавши вивчений матеріал 8 класу та скориставшись інтернет ресурсами   охарактеризуйте Тернопільську область (план характеристики у підручнику ст 290)

 

8-Б

завдання на дистанційно навчанні

 
 Інформатика

ІТ-книга (увійти як гість)

Урок № 32 – 33, 35 – 36.

Підручник:

 1. Розгалуження С. 200 – 206 (завдання в зошиті)
 2. Прапорець С. 207 – 216 (виконати №8 с.213)
 3. Цикли с. 213 – 216 (виконати №7 с.216)

Квітень

Цикл з передумовою. Цикл з післяумовою.

 1. Опрацювати теоретичний матеріал с. 217-221. Ознайомитися з презентацією та виконати у середовищі Lazarus приклади з презентації. https://drive.google.com/open?id=1DSIcm6dicT-st43E5tQwuCmYnybwDWyU
 2.  Ознайомитись з презентацією та прикладами, що розглянуті в ній.
 3. Виконати практичну роботу № 12 (підручник с. 220-221). Прикріпити на moodle заархівовану папку.
 4. Виконати тести в сервісі Quizziz – коди нижче.
  1. 937066
  2. 917458

Травень

 1. Пройти тести (до 15 травня) з теми Lazarus у quizizz  Коди доступу: 651610, 797369
 1. Тема: Розв’язування компетентнісних задач.
 • Побудуйте схему маршруту (Google maps) одноденної пішохідної екскурсії та опис історичних пам’яток, що трапляються на шляху маршруту в межах області (скрін у Excel на 1 листок). Розрахунок довжини та вартість маршруту виконайте в табличному процесорі (Excel на 2 листок). Виконати у одній книзі.
 • Знайдіть рецепти та фотографії страв (не більше 5), які готують у різних країнах світу до свята Великодня. Створіть у текстовому редакторі добірку святкових страв, відформатувавши графічну та текстову інформацію. Складіть програму (у середовищі Excel), для обчислення вартості традиційного українського великоднього кошика.
 • Створіть відео приготування однієї улюбленої страви. Розрахуйте вартість її приготування у середовищі Lazarus.
 1. Тема: Виконання проектів.
 • Опрацювати теоретичний матеріал з підручника с.273-278
 • Виконати один із проєктів (с. 278) у двох середовищах (на вибір).

Критерії оцінювання проекту:

 1. Цікавість
 2. Оригінальність
 3. Складність
 4. Оформлення

Кінцевий продукт прикріпити у Moodle  або надіслати вчителю на пошту

 Основи здоров'я

 Тема. Організація дорожнього руху

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.21
 • Виконати завдання на с.101

Тема. Мотоцикл і безпека

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.22
 • Вивчити правила дорожнього руху для мотоциклістів
 • Ознайомитися з рекомендаціями щодо поведінки під час епідемії коронавірусу і дотримуватися їх

Травень

Повторити тему Правова відповідальність неповнолітніх (п.26, 27)

Мистецтво

1.Мистецтво класицизму. Ознайомитись з творчістю художників: Н.Пуссен, К.Лоррен, А.Менгс, Ж.Л.Давід.

Практичне завдання: «Портрет друга». Створення начерку в жанрі портрет у стилі класицизму.

 1. Музика класицизму. Прослухати музичні твори В.А.Моцарта, К.В.Глюка, Й.Гайдна.

3.Класицизм в архітектурі України: Спасо-Преображенський собор м.Дніпра, костел Іоана Предтечі в Білій Церкві.

Практичне завдання: Прослухати музичний твір А.Веделя «Богородиця Діво радуйся».

 

квітень

https://drive.google.com/open?id=1OKnCg0pfkAOn6W5gUgTU5wJKtkCox1tx

Трудове

Хлопці

Обробка металів відео

https://www.youtube.com/watch?v=jCxta9gcMqc&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=tIkMnVDVnTE&app=desktop

Тести https://naurok.com.ua/test/osnovi-materialoznavstva-12942.html

 Квітень

Підставка для спецій

21.04 

https://vseosvita.ua/library/proektuvanna-ta-vigotovlenna-kompleksnogo-virobu-205011.html

 Тестування

https://naurok.com.ua/test/trudove-448101.html

Дівчата

 до 20 березня

Об'єкт проектної діяльності: шарф (в'язаний спицями). Планування роботи з виконання проекту.

https://stylni-shtuchki.blogspot.com/p/8.html

https://sat-alyona.wixsite.com/maystrinya/--2-c15ew

https://sat-alyona.wixsite.com/maystrinya/--c1bef

до 27 березня

Добір ниток і спиць. Моделі-аналоги. Набір початкового ряду.

до 03 квітня

Вправи у в'язанні спицями. Добір схеми для в'язання. Визначення кількості петель.

до 10 квітня

Тема 4.Щільність в'язання по горизонталі і вертикалі . Вправи у в'язанні резинкою. Сайт:Технологія виготовлення в'язаних виробів спицями.

21-24.04

Тема5 В'язання шарфа. Контроль якості.

27-30.04

Тема6: В'язання шарфа.Техніка закривання останнього ряду.

Травень

Тема 7. Оздоблення виробів.Види оздоблень.

Тема 8. Виготовлення елементів оздоблення гачком та інш. способ.

Тема 9. Кінцева обробка виробу. Догляд за в'язаними виробами.

Тема 10. Презентація виробів. Захист проекту.

Фізична культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru