joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 7 клас

 Українська мова

 7-Б

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

1 тиждень

 1. Читання мовчки, що містить прислівники, з`ясування ролі прислівників у мовленні.Д\з. Повторити теоретичний матеріал с. 170-207, дати усну відповідь на питання вправи 453.
 1. Контрольна робота №5. Прислівник
 2. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях. Прийменник як службова частина мови. Д\з. Параграф 35, вправи 455, 463.

2 тиждень

 1. Прийменник як засіб зв`язку слів у словосполученні й реченні. Зв`язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Д\з. Параграф 35 с.212-214, вправи 472, 478.
 1. Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Д\з. Повторити параграф 35, вправа 479.

3 тиждень

 1. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Д\з. Вправа 481.
 1. Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Написання сполучників разом та окремо. Д\з. Параграф 36 с. 220-221, вправи 489, 490.

4 тиждень

 1. Читання мовчки, що містить прислівники, з`ясування ролі прислівників у мовленні. Д\з. Повторити теоретичний матеріал с. 170-207, дати усну відповідь на питання вправи 453(усно).
 1. Контрольна робота №5. Прислівник
 2. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях. Прийменник як службова частина мови. Д\з. Параграф 35, вправи 455, 463 (усно).

5 тиждень

 1. Прийменник як засіб зв`язку слів у словосполученні й реченні. Зв`язок прийменника з непрямими відмінками іменника.Д\з. Параграф 35 с.212-214, вправи 472, 478(усно).
 1. Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Д\з. Повторити параграф 35, вправа 479(усно).

6 тиждень

 1. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Д\з. Вправа 481.
 1. Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Написання сполучників разом та окремо. Д\з. Параграф 36 с. 220-221, вправи 489, 490(усно).

 

 

7-В

1. Не і Ні з прислівниками. §31 (с.170), впр. 360, 361, 364, 368

2. И та І в кінці прислівників. §34 (с.195), впр. 420, 421, 423

3. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників. §34 (с.201), впр. 434, 435, 437

4. Написання прислівникових словосполучень. Написанняя прислівників разом і через дефіс. §34 (с.190). Впр. 404, 405, 409

 

7-А клас

Не і ні з прислівниками. Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправу 447.

И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на -о,-е, утворених від прикметників і дієприкметників. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправу 422.

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Написання прислівникових словосполучень.  Вивчити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправи 406,410,418.

Прийменник як службова частина мови. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 35.Виконати вправу 458.

Прийменник як засіб зв'язку слів у словосполученні й реченні. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника.
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 35.Виконати вправу 463.

Види прийменників за будовою.Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 35.Виконати вправу 470.

 Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні. Домашнє завдання. Повторити вивчене про частини мови.

Квітень

7-В клас.

Виконати контрольну роботу 5.(тестові завдання).Прислівник.Виконати завдання до 13.04, скинути НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ 

Сполучник.Підручник -параграф36.С.220-231.Вправи498,510.Опрацювати  теоретичний матеріал і виконати письмові завдання до03.05.2020р.      

ЧАСТКА.параграф37.Вправи519,527.Виконати до 10.05.2020р.     

ВИГУК.ПАРАГРАФ39.Вправа555.Виконати до 17 .05.2020.Письмові завдання скидати у вайбер.

 

7-А до8.05 

Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конституції в ролі членів речення. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 35,виконати вправу 476.

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Написання сполучників разом і окремо. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 36,виконати вправу 510.

Використання сполучників у простому і складному реченнях:сполучники сурядності й підрядності. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Домашнє завдання.Вивчити теоретичний матеріал параграфа 36,виконати вправу 489.

Синонімічні й антонімічні сполучники. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 36,виконати вправу 490.

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків. Домашнє завдання.Вивчити теоретичний матеріал параграфа 37,виконати вправу 514.

 

Травень

7-А клас
УРМ.Контрольний письмовий переказ тексту-розповіді Домашнє завдання. Написати переказ заданого тексту (текст додається)
Контрольна робота(тестові завдання).Прислівник. Домашнє завдання. Виконати тестові завдання (додаються).
Правопис часток не, ні з різними частинами мови (узагальнення). Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 38,виконати вправу 543 .
Написання часток -бо,-но,-то,-от,-таки.  Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 37,виконати вправу 524.
Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома та знак оклику при вигуках.  Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 39,виконати вправу 552.
Тренувальні вправи. Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома та знак оклику при вигуках. Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфа 39,виконати вправу 553.
Контрольна робота (текстові завдання).Прийменник,сполучник, частка як особливі частини мови. Вигук як особлива частина мови. Домашнє завдання. Виконати тестові завдання (додаються).

 

 Українська література

7-А, 7-В

1. Виразно читати поезію В.Симоненка, відповідати на питання в підручнику.

2. Вивчити біографію Марини Павленко. Прочитати повість "Русалонька із 7В, або Прокляття роду Кулківських".

3. Читати і переказувати повість "Русалонька із 7-В..." Відповідати на запитання у підручнику №1-10.

4. Написати міні-твір "Добро і зло в повісті "Русалонька із 7-В..."

 1. Виписати художні засоби в тексті (5-10), відповісти на запитання в підручнику
 2. Вивчити біографію Любові Пономаренко
 3. Прочитати оповідання «Гер переможений», відповісти на запитання в підручнику

Квітень

7-А, 7-В

Вивчити відомості з біографії Любові Пономаренко.

Прочитати повість "Гер переможений".

Написати твір у формі есе "У чому виявляються активна життєва позиція та максимальна самореалізація людини?" (за творчістю Василя Симоненка,Марини Павленко, Любов Пономаренко).

Травень 

Морально- етична проблематика твору О.Гавроша "Неймовірні пригоди Івана Сили".
Виразно читати окремі епізоди, виписати художні засоби.
Вивчити творчість Андрія Малишка.Виразно читати поезії ; один із віршів  ( на вибір) вивчити напам'ять.
Вивчити творчість Володимира Івасюка.Знати його пісенну творчість. Виписати художні засоби (із будь-якої пісні на вибір).
Виконати контрольну роботу по темі "Ми - українці".
Прочитати оповідання Андрія Чайковського "Богданко". Скласти план до образу головного героя.
Прочитати новелу Богдана Мельничука "Скрипка від старого". Виписати художні засоби .

 

 7-Б

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

1 тиждень

 1. Розвиток мовлення. Усний твір про відповідальність за свою справу і вчинки (за повістю-казкою «Русалонька із 7-В…»). Д\з. Прочитати новелу «Гер переможений».
 1. Любов Пономаренко. «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо). Д\з. Вміти аналізувати події, які відбуваються у новелі.

2 тиждень

 1. Контрольна робота. Письмовий твір у формі есе «У чому виявляються активна життєва позиція та максимальна самореалізація людини?»). «Ти знаєш, що ти – людина…» (творчість Василя Симоненка, Марини Павленко, Любов Пономаренко.
 2. Робота над помилками, допущеними у письмовому творі. Олег Ольжич. «Захочеш – і будеш», «Господь багатий нас благословив». Виразне читання та аналіз поезій. Д\з. Вивчити напам`ять одну із поезій.

3 тиждень

 1. Олена Теліга «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день». Українські національні герої, лицарі духу. Моральний заповіт нащадкам. Д\з. Виразне читання віршів та відповідь на запитання с. 253
 1. Олександр Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про українського силача, який став чемпіоном Європи (перегляд кінофільму «Іван Сила» 2013р., режисер В.Андрієнко). Д\з. Прочитати повість «Неймовірні пригоди Івана Сили

4 тиждень

 1. Розвиток мовлення. Усний твір про відповідальність за свою справу і вчинки (за повістю-казкою «Русалонька із 7-В…»).Д\з. Прочитати новелу «Гер переможений».
 1. Любов Пономаренко. «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).Д\з. Вміти аналізувати події, які відбуваються у новелі.

5 тиждень

 1. Контрольна робота. Письмовий твір у формі есе «У чому виявляються активна життєва позиція та максимальна самореалізація людини?»). «Ти знаєш, що ти – людина…» (творчість Василя Симоненка, Марини Павленко, Любов Пономаренко.
 2. Робота над помилками, допущеними у письмовому творі. Олег Ольжич. «Захочеш – і будеш», «Господь багатий нас благословив». Виразне читання та аналіз поезій. Д\з. Вивчити напам`ять одну із поезій.

6 тиждень

 1. Олена Теліга «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день». Українські національні герої, лицарі духу. Моральний заповіт нащадкам. Д\з. Виразне читання віршів та відповідь на запитання с. 253
 1. Олександр Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про українського силача, який став чемпіоном Європи (перегляд кінофільму «Іван Сила» 2013р., режисер В.Андрієнко). Д\з. Прочитати повість «Неймовірні пригоди Івана Сили"
 Зарубіжна література

 7-А клас
    1. Виконати в зошиті хронологічну таблицю «Артур Конан Дойл. Життя і творчість»
     2. Прочитати оповідання «пістрява стрічка»
       3. Виписати в зошит , розуміти та знати визначення «дедукція»,»дедуктивний метод», «оповідач», «розповідач», « точка зору».
    Вміти аналізуватм прочитане
     2. До уроку позакласного читання підготувати одне- два оповідання про Шерлока Холмса, прочитані самостійно
      3. Самостійно опрацювати біографію О. Генрі
       Виписати в зошит та знати визначення « Новела»
        Прочитати новели О. Генрі «Дари Волфів» та « Останній листок».
          Виписати у зошит, хто такі волфи.
        4. Підготувати тези до твору про любов до ближнього, іі практичне втілення героями літератури

  завдання, які потрібно виконати до 27 травня:
1.Написати твір про любов до ближнього, іі практичне втілення героями літератури(За творами О.Генрі та Дж.Олдріджа)
   2.Прочитати новелу Р.Акутагави «Павутинка», виписати в зошит імена персонажів і дати ім  стислухарактеристику
     3.Прочитати твір Айзіка Азімова «Фах». Повторити: оповідач, розповідач, роман, повість, фентезі
       4. Дати письмову відповіль на запитання: 1.»Як я розумію сутність культури і освіти?»
2.»Призначення людини у сучасному світі»
          5.Прочитати твір Корнеліі Функе « Чорнильне серце»
           6. Написати і не забути відправити контрольний твір «Образ Мегі- дівчинки, котра любить читати( за твором К.Функе»Чорнильне серце»).
    Готуємося до підсумковоі контрольноі роботи, дату та час проведення якоі повідомлю додатково. Опрацьовуємо питання для повторення та узагальнення вивченого в кінці підручника.

 

 

 

7-Б, 7-В

1. Едгар По "Золотий жук", читати, дати відповіді на запитання.

2. Артур Конан Дойл "Пістрява стрічка", читати, дати відповіді на запитання.

Англійська мова

 1. Книжка с.97 впр. 1 (усно), впр. 2 (письмово). Книжка с.98 впр. 2(опрацювати текст та лексику). Підготувати розповідь про Терракотову армію. Зошит с.53-54.

Audio (https://drive.google.com/open?id=1MqUg2suRepdlJyqrNE_RnwQd73U4831g )

2. Книжка с.100 (опрацювати текст та лексику). Виконати впр. 2, 3 (с.100-101). Зошит виконати впр. 1-3 (с.55)

 Квітень

1.Опрацювати текст та слова с.102( sb)
2. Виконати впр.1-3  с 56 (wb)
3.  Повторити утворення та вживання умовних речень, підготуватись до тесту

Audio (https://drive.google.com/open?id=1MqUg2suRepdlJyqrNE_RnwQd73U4831g )

21.04

1. Опрацювати діалог с.103( sb) Слухати cd3.28
2.Виконати впр.4-5 с.56(wb)

Історія України

1. Прочиатити §21. Проаналізувати історичні джерела.

2. Прочитати §22. Підготувати презентацію "Польське панування на українських землях наприкінці XIV - XV ст"

3. Прочитати §23. Скласти порявняльну характеристику українських земель у складі Угорщини, Молдавії, Московії.

Квітень

Працювати §24. Проаналізувати схему на с.220, опрацювати джерело на с.224 і дати відповіді на питання.

Опрацювати §25. Дати письмово відповіді на питання 3, 6, 7 с.238

Опрацювати §26. Заповніть таблицю "Культура України в другів половині XIV-XVст."

Галузь культури Основні досягнення
Освіта  
Література  
Архітектура  
Єивопис  

 

 Всесвітня історія

 1. Прочитати §17. Підготувати презентацію "Роль християнської в середньовічному суспільстві у ХІІ-ХV ст.

2. Прочиати §18. Письмово в робочому зошиті визначити основні відмінності мистецтва Відродження від середньовічного мистецтва.

3. Виконати практичне заняття. Середньовічні школи та університети. Прочитати та проаналізувати історичні джерела (с.217-219)

Квітень

Опрацювати §20-21. Заповнити письмово у робочому зошиті таблицю "Гуштські війни"

Дата Причини Основні події Наслідки
       

 Опрацювати §22-23. Підготувати письмово історичний портрет одного з визначних діячів Північно-Східної Русі. 

 Практичне заняття. Виникнення слов'янської писемності. Кирило і Мефодій. Опрацювати текст с.260-263. Дати коротко письмові відповіді на запитання 1-8 с.264

 

Геометрія

7-А 1 тиждень П. 18 Вивчити теорему і наслідок. Розв’язати 457, 458, 460, 464. Виконати завдання 3 ст.144

7-В

п.21 опрацювати. Записати теореми, наслідки з доведення. Оформити ключову задачу. Виконати № 540, 541, 543.

п.22 Записати правила побудови. Оформити ключові задачі №1-№9. Виконати № 576, 577, 580.

 

Квітень 06-10

7-А

п.20 . Дивимось ТБ. Уроки відповідають нашим темам. Розв’язуємо 522, 524, 526, 527. В кінці тижня знову тести.

7-В

Повторити теоретичний матеріал с.194-195. Виконати тест №4 с.193-194

 

21-24.04

7-В

Відео уроки переглянути П'ятниця  9.00 індивідуальні завдання вайбер або пошта Повторити с 53  виконати 665, 667   moodle

Повторення і систематизація навчального матеріалу

Алгебра

7-А П.27 Виконати 1038. Опрацювати п. 28. Записати алгоритм сто. 202. Виконати 1048, 1050, 1052, 1054, 1056. П. 29 і опрацювати розв’язані задачі (пр.1-5)

7-Б

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 

Квітень 06-10

7-А

номери 1053(2), 1051(2,3), 1049(2, 4,6,8), 1078, 1082. Дивимось відеоуроки по ТБ(просто для повторення, бо ми вже цей матеріал пройшли)

7-В

Опрацювати пункт 29. Записати приклади з пункту

 

21-24.04

7-В

Повторити с. 217, 218 виконати тест 7  с 215  переслати в moodle Четвер 9.00 індивідуальні завдання вайбер або пошта

Повторення і систематизація навчального матеріалу

Хімія

1. Вода, склад молекули, поширення у природі, фізичні властивості. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §25.

2. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §26.

https://drive.google.com/open?id=1qfAvSMCzkStkA3W-6sjJcsq0BmuOmepd

 1. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §27, виконати впр. 196, 198, 199 (с.160)

Квітень

 1. Виготовлення розчину. Завдання: повторити §27, виконати впр. 200, 195, 202 (с.160)
 2. Виготовлення розчину.Розвязування задач.
  Повторити параграф 28.  Виконати завдання письмово на мудлі

Взаємодія води з неметалічними оксидами. Поняття про кислоти. Індикатори. л.д.10

Взаємодія води з металічними оксидами. Поняття про основи.

 Біологія

1. Тема. Період та тривалість життя тварин. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §41. Підготувати проекти на одну із тем: "Тварини будівельники", "Майстерність маскування", "Як багато тварин?". Розв'язати тести с.180.

2. Тема. Поведінка тварни, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка. Д/з теоретичний матеріал §42, 43. Скласти словничок термінів. Створити карту пам'яті по поведінці тварин (Стосується кожної наступної теми!!!). Опрацювати рубрику: "Перевір здобуті знання.

3. Тема. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграція тварин. Д/з Опарцювати теоретичний матеріал §44.

 1. Тема. Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §45.
 2. Тема. Форми поведінки тварин: репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка, турбота про потомство) Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §46
 3. Тема. Форми поведінки тварин (територіальна, соціальна). Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §47, 48
 4. Тема. Типи угрупувань за К.Лоренцем. Д/з. Повторити теоретичний матеріал §5

Квітень

 1. Тема. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Д/з ознайомитись із теоретичним матеріалом з параграфа 48. За бажанням     підготуйте міні-проект на тему «Спільноти тварин».
 1. Тема. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Д/з ознайомитись із теоретичним матеріалом з параграфа 49. За бажанням підготуйте міні-проект на тему «Як спілкуються тварини».

(до 15 травня)

1.Тема. Використання тваринами знарядь праці.  Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §50. Підготувати міні- проект «Використання тваринами знарядь праці».

 1. Тема. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Д/з повторити теоретичний матеріал з §50. Переглянути відео за посиланням на сторінці 221. Розв’язати тести на сторінці 221.
 2. Захист міні-проектів (проекти, були в цій темі).
 3. Тема. Поняття про екосистему та чинники середовища. Ланцюги живлення.

      Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі. Д/з ознайомитись із теоретичним матеріалом з §51, 52. Вивчити виділені терміни. Використовуючи мал. 315 на сторінці 230 скласти два ланцюги живлення.

 1. Тема. Співіснування організмів в угрупованнях. Д/з опрацювати теоретичний матеріал з §53. Дайте відповідь на питання в кінці параграфа.
 2. Екскурсія. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні

 

 1. Тема. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика. Д/З опрацюватитеоретичний матеріал з §53. Виконайте творче завдання на сторінці 237(для допитливих та кмітливих).
 1. Тема. Природоохоронні території. Червона книга України. Д/З опрацювати теоретичний матеріал з §53, виконати творче завдання на сторінці 243.
 2. Захист міні – проектів (на природоохоронну тематику).
 3. Контрольна робота.
 4. Тема. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи. Д/З опрацювати теоретичний матеріал на стор. 245 – 250
 Фізика

1. Вивчити матеріал §23. Написати конспект. Розв'язати впр. 23 (2, 3, 5)

2. Вивчити матеріал §24. Написати конспект. Розв'язати впр. 24 (1, 2, 4), задачу на ст.162.

3. Вивчити матеріал §25. Розв'язати впр. 25 (1, 4)

4.Вивчити матеріал §26. Розв'язати впр. 26 (3)

5.Вивчити матеріал §27. Конспект. Задача на с.178

6.Розв'язати впр.27 (1-4)

 

Квітень

Вивчити матеріали параграф 28, розвязувати впр.28 (1,2,3)

Вивчити матеріали параграф 29,розвязувати впр 29 (1)

Дивитись телеуроки

21.04

Вивчити матеріали параграф 30, розвязувати впр 30 (1,2,4,5)
Вивчити матеріали параграф 31,розвязувати впр 31 (2,3,5)

Вивчити матеріали параграф 32,розвязувати впр 32 (1,2,3,4)

 

Травень

Вивчити матеріали параграф 33, розвязувати впр.33 (2)
Вивчити матеріали параграф 34, розвязувати впр 34 (1,2,3)

Дивитись телеуроки.
Вивчити матеріали параграф 35,розвязувати впр 35(1).
Вивчити матеріали параграф 36,розвязувати впр 36(1,2)
Повторюємо параграфи 30, 31, 32,34.
Контрольна робота:виконати завдання 6,7,8,9,10,11,13 на сторінці 242 Розвязки надіслати до 22.05 на електронну адресу вчителя

 Географія

1. Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини. Вивчити §44. Практична робота 10. Позначити на контурній карті назви географічних об'єктів.

2. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. 

3. Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

4. Води суходолу. Вивчити §46. Практична робота 10. Нанести водні об'єкти.

5. Природні зони Євразії. Природні зони арктичного і субарктичного поясів.

6. Природні зони помірного поясу Євразії. Вивчити §47

 

Травень

Атлантичний океан
   2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 59
   3. Виконайте у робочому зошиті завдання на ст 263 підручника  (Географічна задача)
 
Індійський океан
   2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 60
   3. Виконайте практичну роботу № 12

12-15 травня

Тема: Північний Льодовитий океан.

 1. Перегляньте відеоурок     https://www.youtube.com/watch?v=hKoRorJgzvI
 2. Опрацюйте теоретичний матеріал §61
 3. Готуємось до контрольної роботи ( повторити §57-61 )

18-29 травня

Природні багатства материків та океанів,їх основні види.
  1. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=XY6OZFpELq0
  2. Опрацюйте теоретичний матеріал §62
 
Екологічні проблеми материків та океанів
   1. Перегляньте відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=K-FXVMoNTR0
   2. Опрацюйте теоретичний матеріал §63, 64
   3. Виконайте тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/homework/2210710
 
Дослідження. Шляхи розв'язання екологічних проблем. ( підручник ст 282)
 Інформатика  
 • Повторити тему «Цикли» (завжди, повторити 10 р., повторити поки не);

ст.51 – 59, ст.72-80

 • Скласти проекти (завдання) та надіслати на пошту вчителям

Квітень

Створення алгоритмів і програм з використання змінних і алгоритмічних структур (повторень)

 1. Реалізувати проект за зразком «Кажан». (файл прикріпити на moodle або надіслати вчителю на пошту). 
 2. Реалізувати проект за зразком «Змійка». (файл прикріпити на moodle або надіслати вчителю на пошту).
 3. Порахувати кількість спроб при вгадування задуманого випадкового (від 1 до 30) числа, попередньо його сховавши. Якщо ваша відповідь не дорівнює задуманому числу, то вказувати, яке число в наступній спробі вводити (більше або менше).

 

Травень

Тема «Розробка сценарію, створення та реалізація програмного проекту з використанням змінних у Scratch»

 1. Розробка сценарію майбутнього проекту
 2. Використання у проекті декілька спрайтів
 3. Поділ задачі на підзадачі
 4. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.
 5. Створення реклами та презентація власного програмного продукту.
 6. Захист проекту.

Критерії оцінювання проекту:

 1. Цікавість
 2. Оригінальність
 3. Функціональність
 4. Практичність
 5. Складність
 6. Оформлення

Тема проекту  «Створення тестових завдань з навчальних предметів»

Вимоги:

 • вибрати навчальний предмет тестування
 • поділ проекту на частини
 • зміна сцен відповідно предмету, запитання
 • не менше шести питань з предмету ( по 2 бали за правильну відповідь)
 • типи запитань – одна правильна відповідь (◉,⚪, ⚪) та написаний невеликий текст від руки. Решту типів запитань додатково за бажанням. Правильні відповіді не показувати. Кожне наступне питання змінює попереднє.
 • кінцевий результат із отриманою сумою балів (максимум – 12 балів). Якщо сума балів менше за половину (менше 4 балів), то запропонувати пройти тест знову і знову, поки тестувальник набере більше 7 балів.

Кінцевий продукт з форматом .sb2 або .sb3 прикріпити у Moodle або надіслати вчителю на пошту

 Основи здоров'я

 Тема. Хвороби цивілізації

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.25 с.96-97
 • написати реферат "Як впливає розвиток цивілізації на здоров'я людини"

Тема. Вплив засобів масової інформації на здоров'я підлітка

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.25, с.98-99
 • Створити соціальну рекламу

Тема. Причини і наслідки вживання наркотиків

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.26
 • Створити антирекламу (алкоголь, куріння, наркотики)
 • Ознайомитися з рекомндаціями щодо поведінки під час епідемії коронавірусу і дотримуватися їх

Травень

Повторити теми: Інфекційні захворювання (п.3), Безпека на дорозі (п.5, 6), Наркотична залежність (п.27)

Образотворче мистецтво

березень

https://drive.google.com/open?id=18UFbpSODwTdeq_ky7xwsqxgBbkXhmEq_

 квітень

https://drive.google.com/open?id=1RGKxNaT8ASqMO9PG3AU1kvbsLGw-zf4P

 Травень

https://drive.google.com/open?id=1XahgeiVibvEEpvxPgYptBTCTZGaqAJZA

Музичне мистецтво

1. Ознайомитись з визначенням "барди", слухання М.Бурмака "Ми йдемо", Е.Драч "Б'ють пороги"(на сл .Т. Шевченка)
2. Українська авторська (бардівська) пісня. Послухати на вибір українські бардівські пісні.
3. Творчість А.Хачатуряна Слухання- А. Хачатурян "Спартак"Танець з шаблями. Розучити текст пісні- Л. Злотник "Тече вода з під явора"

4. Слухання- Р. Коччанте "Нотр-Дам де Парі"; Ж. Пресгурвик "Ромео і Джульєтта"(фрагменти) - Les Rois du monde, дует Ромео та Джульєтта. Повторити пісню О. Злотник - "Тече вода з під явора"

5. Слухання- музика до кінофільму "Мері Попінс до побачення". Розучити пісню І. Шамо "Києве мій".

7-й тиждень:
Слухання: О.Рибніков "Юнона та Авось"- музичні фрагменти з рок-опери.Повторити вивчену пісню І. Шамо "Києве мій".
8-й тиждень:
Прослухати на вибір пісні з фільмів про війну. Розучити пісню Н. Май "Спасибі вам, фронтовики".

9-й тиждень:
Слухання- прослухати танцювальну сучасну музику на вибір. Розучити пісню М.Мозгового " Моя земля".
10-й тиждень:
Слухання- Л.ван Бетховен "Симфонії номер 9" фінал. Повторити вивчену пісню М. Мозкового "Моя земля".

Трудове

Хлопці

Презентація використання нових технологій на уроках трудового навчання

https://www.youtube.com/watch?v=oPS3CGg4-PY&app=desktop

тести

https://naurok.com.ua/test/test-z-trudovogo-navchannya-7-klas-32911.html

https://naurok.com.ua/test/slyusarna-sprava-17542.html

Квітень

Тема "Проєціювання"

21.04

https://trydovenavch.blogspot.com/2018/03/blog-post_26.html

 Підсумкове оцінювання

https://naurok.com.ua/test/kontrolni-pidsumkovi-zavdannya-vii-klas-422086.html

 

Дівчата

 до 20 березня

Виготовлення декоративної подушки (у вигляді сердечка, круга, сови, собачки та ін). Планування роботи з виконання проекту.

http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/12165

https://vseosvita.ua/library/rozrobka-proektuvanna-ta-vigotovlenna-navolocki-z-aplikacieu-72776.html

https://idei-dekoru.com/2017/06/16/25-%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83/

до 27 березня

Графічне зображення виробу. Створення малюнка для оздоблення.

до 03 квітня

Розкроювання виробу. Розмічання місця для розташування візерунка або аплікації

До 10 квітня

Тема 4.Оздоблення виробів.Види оздоблень. Сайт:Виготовлення декоративної подушки.

21-24.04

Тема5. Пошиття виробу. Контроль якості.

27-30.04

Тема 6. Кінцева обробка подушки. Волого-теплова обробка виробу.

Травень

Тема 7. Догляд за швейними виробами. Презентація виробів.

Тема 8. Малярні роботи. Технологія виконання малярних робіт.

Тема 9. Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів.

Тема 10. Маркування споживчих товарів. Читання маркування товарів.

Фізична культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru