joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 7 клас

 Українська мова

 7-Б

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

7-В

1. Не і Ні з прислівниками. §31 (с.170), впр. 360, 361, 364, 368

2. И та І в кінці прислівників. §34 (с.195), впр. 420, 421, 423

3. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників. §34 (с.201), впр. 434, 435, 437

4. Написання прислівникових словосполучень. Написанняя прислівників разом і через дефіс. §34 (с.190). Впр. 404, 405, 409

 

7-А клас

Не і ні з прислівниками. Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправу 447.

И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на -о,-е, утворених від прикметників і дієприкметників. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправу 422.

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Написання прислівникових словосполучень.  Вивчити теоретичний матеріал параграфа 34.Виконати вправи 406,410,418.

Прийменник як службова частина мови. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 35.Виконати вправу 458.

Прийменник як засіб зв'язку слів у словосполученні й реченні. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника.
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 35.Виконати вправу 463.

Види прийменників за будовою.Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 35.Виконати вправу 470.

 

Квітень

7-В клас.

Виконати контрольну роботу 5.(тестові завдання).Прислівник.Виконати завдання до 13.04, скинути НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ 

 Українська література

7-А, 7-В

1. Виразно читати поезію В.Симоненка, відповідати на питання в підручнику.

2. Вивчити біографію Марини Павленко. Прочитати повість "Русалонька із 7В, або Прокляття роду Кулківських".

3. Читати і переказувати повість "Русалонька із 7-В..." Відповідати на запитання у підручнику №1-10.

4. Написати міні-твір "Добро і зло в повісті "Русалонька із 7-В..."

 1. Виписати художні засоби в тексті (5-10), відповісти на запитання в підручнику
 2. Вивчити біографію Любові Пономаренко
 3. Прочитати оповідання «Гер переможений», відповісти на запитання в підручнику

Квітень

7-А, 7-В

Вивчити відомості з біографії Любові Пономаренко.

Прочитати повість "Гер переможений".

Написати твір у формі есе "У чому виявляються активна життєва позиція та максимальна самореалізація людини?" (за творчістю Василя Симоненка,Марини Павленко, Любов Пономаренко).

 Зарубіжна література

 7-А клас
    1. Виконати в зошиті хронологічну таблицю «Артур Конан Дойл. Життя і творчість»
     2. Прочитати оповідання «пістрява стрічка»
       3. Виписати в зошит , розуміти та знати визначення «дедукція»,»дедуктивний метод», «оповідач», «розповідач», « точка зору».
    Вміти аналізуватм прочитане
     2. До уроку позакласного читання підготувати одне- два оповідання про Шерлока Холмса, прочитані самостійно
      3. Самостійно опрацювати біографію О. Генрі
       Виписати в зошит та знати визначення « Новела»
        Прочитати новели О. Генрі «Дари Волфів» та « Останній листок».
          Виписати у зошит, хто такі волфи.
        4. Підготувати тези до твору про любов до ближнього, іі практичне втілення героями літератури

 

7-Б, 7-В

1. Едгар По "Золотий жук", читати, дати відповіді на запитання.

2. Артур Конан Дойл "Пістрява стрічка", читати, дати відповіді на запитання.

Англійська мова

 1. Книжка с.97 впр. 1 (усно), впр. 2 (письмово). Книжка с.98 впр. 2(опрацювати текст та лексику). Підготувати розповідь про Терракотову армію. Зошит с.53-54.

Audio (https://drive.google.com/open?id=1MqUg2suRepdlJyqrNE_RnwQd73U4831g )

2. Книжка с.100 (опрацювати текст та лексику). Виконати впр. 2, 3 (с.100-101). Зошит виконати впр. 1-3 (с.55)

 Квітень

1.Опрацювати текст та слова с.102( sb)
2. Виконати впр.1-3  с 56 (wb)
3.  Повторити утворення та вживання умовних речень, підготуватись до тесту

Audio (https://drive.google.com/open?id=1MqUg2suRepdlJyqrNE_RnwQd73U4831g )

Історія України

1. Прочиатити §21. Проаналізувати історичні джерела.

2. Прочитати §22. Підготувати презентацію "Польське панування на українських землях наприкінці XIV - XV ст"

3. Прочитати §23. Скласти порявняльну характеристику українських земель у складі Угорщини, Молдавії, Московії.

 Всесвітня історія

 1. Прочитати §17. Підготувати презентацію "Роль християнської в середньовічному суспільстві у ХІІ-ХV ст.

2. Прочиати §18. Письмово в робочому зошиті визначити основні відмінності мистецтва Відродження від середньовічного мистецтва.

3. Виконати практичне заняття. Середньовічні школи та університети. Прочитати та проаналізувати історичні джерела (с.217-219)

Геометрія

7-А 1 тиждень П. 18 Вивчити теорему і наслідок. Розв’язати 457, 458, 460, 464. Виконати завдання 3 ст.144

7-В

п.21 опрацювати. Записати теореми, наслідки з доведення. Оформити ключову задачу. Виконати № 540, 541, 543.

п.22 Записати правила побудови. Оформити ключові задачі №1-№9. Виконати № 576, 577, 580.

Квітень 06-10

7-А

п.20 . Дивимось ТБ. Уроки відповідають нашим темам. Розв’язуємо 522, 524, 526, 527. В кінці тижня знову тести.

7-В

Повторити теоретичний матеріал с.194-195. Виконати тест №4 с.193-194

Алгебра

7-А П.27 Виконати 1038. Опрацювати п. 28. Записати алгоритм сто. 202. Виконати 1048, 1050, 1052, 1054, 1056. П. 29 і опрацювати розв’язані задачі (пр.1-5)

7-Б

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 

Квітень 06-10

7-А

номери 1053(2), 1051(2,3), 1049(2, 4,6,8), 1078, 1082. Дивимось відеоуроки по ТБ(просто для повторення, бо ми вже цей матеріал пройшли)

7-В

Опрацювати пункт 29. Записати приклади з пункту

Хімія

1. Вода, склад молекули, поширення у природі, фізичні властивості. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §25.

2. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §26.

https://drive.google.com/open?id=1qfAvSMCzkStkA3W-6sjJcsq0BmuOmepd

 1. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Завдання: вивчити теоретичний матеріал §27, виконати впр. 196, 198, 199 (с.160)

Квітень

 1. Виготовлення розчину. Завдання: повторити §27, виконати впр. 200, 195, 202 (с.160)
 2. Виготовлення розчину.Розвязування задач.
  Повторити параграф 28.  Виконати завдання письмово на мудлі
 Біологія

1. Тема. Період та тривалість життя тварин. Д/з Опрацювати теоретичний матеріал §41. Підготувати проекти на одну із тем: "Тварини будівельники", "Майстерність маскування", "Як багато тварин?". Розв'язати тести с.180.

2. Тема. Поведінка тварни, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка. Д/з теоретичний матеріал §42, 43. Скласти словничок термінів. Створити карту пам'яті по поведінці тварин (Стосується кожної наступної теми!!!). Опрацювати рубрику: "Перевір здобуті знання.

3. Тема. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграція тварин. Д/з Опарцювати теоретичний матеріал §44.

 1. Тема. Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §45.
 2. Тема. Форми поведінки тварин: репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка, турбота про потомство) Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §46
 3. Тема. Форми поведінки тварин (територіальна, соціальна). Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §47, 48
 4. Тема. Типи угрупувань за К.Лоренцем. Д/з. Повторити теоретичний матеріал §5

Квітень

 1. Тема. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Д/з ознайомитись із теоретичним матеріалом з параграфа 48. За бажанням     підготуйте міні-проект на тему «Спільноти тварин».
 1. Тема. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Д/з ознайомитись із теоретичним матеріалом з параграфа 49. За бажанням підготуйте міні-проект на тему «Як спілкуються тварини».
 Фізика

1. Вивчити матеріал §23. Написати конспект. Розв'язати впр. 23 (2, 3, 5)

2. Вивчити матеріал §24. Написати конспект. Розв'язати впр. 24 (1, 2, 4), задачу на ст.162.

3. Вивчити матеріал §25. Розв'язати впр. 25 (1, 4)

4.Вивчити матеріал §26. Розв'язати впр. 26 (3)

5.Вивчити матеріал §27. Конспект. Задача на с.178

6.Розв'язати впр.27 (1-4)

 

Квітень

Вивчити матеріали параграф 28, розвязувати впр.28 (1,2,3)

Вивчити матеріали параграф 29,розвязувати впр 29 (1)

Дивитись телеуроки

 Географія

1. Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини. Вивчити §44. Практична робота 10. Позначити на контурній карті назви географічних об'єктів.

2. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. 

3. Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

4. Води суходолу. Вивчити §46. Практична робота 10. Нанести водні об'єкти.

5. Природні зони Євразії. Природні зони арктичного і субарктичного поясів.

6. Природні зони помірного поясу Євразії. Вивчити §47

 

 Інформатика  
 • Повторити тему «Цикли» (завжди, повторити 10 р., повторити поки не);

ст.51 – 59, ст.72-80

 • Скласти проекти (завдання) та надіслати на пошту вчителям

Квітень

Створення алгоритмів і програм з використання змінних і алгоритмічних структур (повторень)

 1. Реалізувати проект за зразком «Кажан». (файл прикріпити на moodle або надіслати вчителю на пошту). 
 2. Реалізувати проект за зразком «Змійка». (файл прикріпити на moodle або надіслати вчителю на пошту).
 3. Порахувати кількість спроб при вгадування задуманого випадкового (від 1 до 30) числа, попередньо його сховавши. Якщо ваша відповідь не дорівнює задуманому числу, то вказувати, яке число в наступній спробі вводити (більше або менше).
 Основи здоров'я

 Тема. Хвороби цивілізації

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.25 с.96-97
 • написати реферат "Як впливає розвиток цивілізації на здоров'я людини"

Тема. Вплив засобів масової інформації на здоров'я підлітка

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.25, с.98-99
 • Створити соціальну рекламу

Тема. Причини і наслідки вживання наркотиків

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.26
 • Створити антирекламу (алкоголь, куріння, наркотики)
 • Ознайомитися з рекомндаціями щодо поведінки під час епідемії коронавірусу і дотримуватися їх
Образотворче мистецтво

березень

https://drive.google.com/open?id=18UFbpSODwTdeq_ky7xwsqxgBbkXhmEq_

 квітень

https://drive.google.com/open?id=1RGKxNaT8ASqMO9PG3AU1kvbsLGw-zf4P

 

Музичне мистецтво

1. Ознайомитись з визначенням "барди", слухання М.Бурмака "Ми йдемо", Е.Драч "Б'ють пороги"(на сл .Т. Шевченка)
2. Українська авторська (бардівська) пісня. Послухати на вибір українські бардівські пісні.
3. Творчість А.Хачатуряна Слухання- А. Хачатурян "Спартак"Танець з шаблями. Розучити текст пісні- Л. Злотник "Тече вода з під явора"

4. Слухання- Р. Коччанте "Нотр-Дам де Парі"; Ж. Пресгурвик "Ромео і Джульєтта"(фрагменти) - Les Rois du monde, дует Ромео та Джульєтта. Повторити пісню О. Злотник - "Тече вода з під явора"

Трудове

Хлопці

Презентація використання нових технологій на уроках трудового навчання

https://www.youtube.com/watch?v=oPS3CGg4-PY&app=desktop

тести

https://naurok.com.ua/test/test-z-trudovogo-navchannya-7-klas-32911.html

https://naurok.com.ua/test/slyusarna-sprava-17542.html

Квітень

Тема "Проєціювання"

 

Дівчата

 до 20 березня

Виготовлення декоративної подушки (у вигляді сердечка, круга, сови, собачки та ін). Планування роботи з виконання проекту.

http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/12165

https://vseosvita.ua/library/rozrobka-proektuvanna-ta-vigotovlenna-navolocki-z-aplikacieu-72776.html

https://idei-dekoru.com/2017/06/16/25-%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83/

до 27 березня

Графічне зображення виробу. Створення малюнка для оздоблення.

до 03 квітня

Розкроювання виробу. Розмічання місця для розташування візерунка або аплікації

До 10 квітня

Тема 4.Оздоблення виробів.Види оздоблень. Сайт:Виготовлення декоративної подушки.

Фізична культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru