joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

6 клас

 Українська мова  
 1. Тема. Написання НЕ з прикметниками.(2 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 47, виконати вправи 393, 397.
 1. Тема. Написання –Н-, -НН- у прикметниках. Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 48, виконати вправи 404.
 1. Тема. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих спостережень. Завдання. Написати твір на тему «Рання весна»
 1. Тема. Написання складних прикметників разом і через дефіс. (2 год.)       Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 49, виконати вправи 411, 416.
 1. Тема. Написання прізвищ прикметникової форми (2 год.) Завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфа 50, виконати вправи 421, 429 (тестові завдання) .
 1. Тема. Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 52, виконати вправи 436.
 1. Тема. Числівники кількісні та порядкові. Числівники прості, складні, складені. Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 53, виконати вправи 440.
 1. Тема. Відмінювання числівників. Буква Ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. (2 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфів 54-56, виконати вправи 454, 458

 

06-10 квітня 2020

6-Г

Тема. Відмінювання числівників. Роздільне написання складених числівників. (4 години) Завдання. Повторити  теоретичний матеріал параграфа  53, опрацювати теоретичний матеріал параграфа  54-55. Виконати вправи 455,460,466

 

6-В клас
Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників.  Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 52(с.167),виконати вправу 437.

Написання разом порядкових числівників з  -тисячний. Узгодження числівників з іменниками. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфів 56-57.Виконати вправу 478.

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 56(с.179-180).Виконати вправу 481.

 

6-Б

Повторити пар.53.Виконати вправу 433.

Вивчити теор.матеріал пар.54.Виконати впр.455.

Повтор.  теор.мат. пар.53-54.Виконати впр.460.

Вивчити теор.мат.пар.55.Виконати впр.466.

 

21.04-8.05

6-В

Займенник:значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 59,виконати вправу 503(виписати займенники, визначити їх відмінок, а також число та рід, якщо можна).

Розряди займенників за значенням. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 59,виконати вправу 504.

УРМ. Твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі на тему "Що я роблю для здійснення своєї мрії?"з використанням займенників, що належать до різних розрядів. Домашнє завдання. Написати твір на задану тему.

Відмінювання особових і зворотного займенників. Приставний н у формах особових займенників. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 60,виконати вправу 509.

Відмінювання присвійних займенників. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 63,виконати вправу 542.

Відмінювання вказівних займенників. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 64,виконати вправу 546.

Відмінювання питальних і заперечних займенників. Правопис заперечних займенників. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфів 61-62,виконати вправу 534.

 

6-Г

Тема. Написання разам порядкових числівників з -тисячний. Узгодження  числівників з іменниками. (2 години) Завдання. Повторити  теоретичний матеріал параграфа  54-55, вивчити теоретичний матеріал параграфа  56-57. Виконати вправи 478,487,490.

Тема. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу (3 години) Завдання. Повторити  теоретичний матеріал параграфа  52-57. Виконати вправи 483,497,498.

Тема. Контрольна робота (тестові завдання ) .Числівник. Завдання. Виконати тестові завдання.

Тема. Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Завдання. Вивчити  теоретичний матеріал параграфа  59. Виконати вправу 504.

Тема. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний,присвійні, вказівні,питальні й відносні;означальні й неозначені. Завдання. Повторити  теоретичний матеріал параграфа  59. Виконати вправу 505 (ІІ).

Тема. УРМ. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників, що належать до різних розрядів. Завдання.  Написати твір на тему «Що я роблю для здійснення своєї мрії», використовуючи займенники, що належать до різних розрядів.

 

 

 

 

6 – А клас

9.Тема. Відмінювання числівників. Роздільне написання складених числівників Д/З. Повторити теоретичний матеріал параграфа 54, провідміняти числівники  888, 3621 (письмово).

10.Тема. Відмінювання дробових і збірних числівників Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 55, виконати вправу 467, 470 (усно).

 1. Тема. Відмінювання числівників Д/З. Повторити теоретичний матеріал параграфів 54-56, виконати вправу 458.

12.Тема. Відмінювання порядкових числівників Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 56 (с.177-178), виконати вправу 479 (письмово).

13.Тема. Написання разом порядкових числівників з –тисячний Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 56 (с.178-179), виконати вправу 478.

14.Тема. Узгодження числівників з іменниками Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфів 56 (с.179), 57 (с.182), виконати вправу 489.

 1. Тема. Уживання кількісних числівників з іменниками Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 57, виконати вправу 489.
 2. Тема. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 56, виконати вправу 481.
 3. К/Р №8 (тестові завдання). Числівник. Аудіювання тексту розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі Д/З. Повторити теоретичний матеріал параграфів 53-57.
 4. Тема. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях. Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 59, виконати вправу 504.
 5. Тема. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомл.) Д/З. Повторити теоретичний матеріал параграфа 59, виконати вправу 506.

20-21. УРМ №21-22. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі («Що я роблю для здійснення своєї мрії?», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність?») з використанням займенників, що належать до різних розрядів Д/З. Опрацювати теоретичний матеріал на с.243-244, написати твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (запропоновані теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії?», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність?»).

 1. Тема. Аналіз письмового твору. Відмінювання особових займенників. Приставний н у формах особових займенників Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 60, виконати вправу 511.
 2. Тема. Відмінювання зворотного займенника Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 60 (с.196), виконати вправу 516.
 3. Тема. Відмінювання присвійних займенників Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 63, виконати вправу 539.
 4. Тема. Тренувальні вправи. Відмінювання присвійних займенників Д/З. Повторити теоретичний матеріал параграфа 63, виконати вправу 541 (I).
 5. Тема. Відмінювання вказівних займенників. Приставний н у формах вказівних займенників Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 64 (с.207-208), виконати вправу 547.
 6. Тема. Тренувальні вправи. Відмінювання вказівних займенників Д/З. Повторити теоретичний матеріал параграфа 64 (207-208), виконати вправу 546 (I).
 7. Тема. Відмінювання питальних й відносних займенників Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 61, виконати вправу 519.
 8. Тема. Тренувальні вправи. Відмінювання питальних й відносних займенників Д/З. Повторити теоретичний матеріал параграфа 61, виконати вправу 523.
 9. Тема. Відмінювання заперечних займенників. Правопис заперечних займенників Д/З. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 62 (с.201-202), виконати вправу 534(I).

Тема. Відмінювання відносних займенників. Д/З. Вивчити теоретичний матеріал §61 , виконати вправу 522.

Тема. Відмінювання означальних займенників. Д/З. Вивчити теоретичний матеріал § 64 (с.209), виконати вправу 549.

Тема. Тренувальні вправи. Відмінювання означальних займенників Д/З. Вивчити теоретичний матеріал § 64, виконати вправу 551.

Тема. Відмінювання неозначених займенників. Д/З. Вивчити теоретичний матеріал § 62 (с.201) , виконати вправу 529.

Тема. Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Написання займенників із прийменниками окремо. Д/З. Вивчити теоретичний матеріал § 62, виконати вправу 535.

Тема. Тренувальні вправи. Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Написання займенників із прийменниками окремо. Д/З. Вивчити теоретичний матеріал § 62, виконати вправу 531 (виписати речення з неозначеними займенниками).

Тема. УРМ №23. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі?», «У чому полягає життєвий успіх?») Д/З. Написати есе на одну із запропонованих тем (до 1сторінки).

Тема. Повторення вивченого з теми.  Д/З. Повторити теоретичний матеріал § 65, виконати вправу 559.

Контрольна робота №9 (тестові завдання). Займенник. Д/З. Повторити теоретичний матеріал § 59-64.

Тема. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях. Лексикологія. Фразеологія. Д/З. Повторити теоретичний матеріал §66 , виконати вправу 564.

Тема. Словотвір та орфографія. Д/З. Повторити теоретичний матеріал § 67 , виконати вправу 570.

Тема. Морфологія й орфографія. Д/З. Повторити теоретичний матеріал § 68, виконати вправу 574.

Тема. Морфологія й орфографія. Д/З. Повторити теоретичний матеріал § 68, виконати вправу 576 (усно).

 

 

6-В клас
Відмінювання відносних займенників.  Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 61,виконати вправу 552.
Відмінювання означальних займенників.  Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 64,виконати вправу 551.
Відмінювання неозначених займенників. Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Написання займенників із прийменниками окремо. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 62,виконати вправу 529.
УРМ.Есе світоглядного змісту на тему "Кого можна назвати патріотом рідної землі?" Домашнє завдання. Написати есе на задану тему.
Повторення вивченого з теми. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал параграфа 65,виконати вправу 556(письмово).
Контрольна робота (тестові завдання).Займенник. Домашнє завдання. Виконати вправи 559(тести обов'язково),501(тести обов'язково),229(хто не виконав тестові завдання, зробіть це обов'язково).
Повторення. Лексикологія. Виконати вправу 564,повторити теоретичний матеріал параграфів 7-11.

Повторення в кінці року.   Фразеологія. Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфів 12-13.Виконати вправу 567(2).

Словотвір і орфографія. Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфів 16-20.Виконати вправу 570.

Морфологія й орфографія. Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфів 24,35,37,47,48.Виконати вправу 578.

  6-Б.
Вивчити пар.60.Виконати впр.509,511.Вивчити пар.61.Виконати впр.522.
Вивчити пар.62.Виконати впр.529.
Вивчити пар.63.Виконати впр.541.
Вивчити пар.64.Виконати впр.547,541.
Вивчити пар.65. Виконати тести (впр.559 ).
Повторити пар.60-65.Виконати контрольну роботу.
Написати есе "В чому полягає життєвий успіх".
Повторення вивченого.
Виконати впр.562,563 564,565.

 Українська література

6-Б, 6-В

 1. Позакласне читання. Прочитати В.Нестайко "Таємниця трьох невідомих"

2. Вивчити біографію Ярослава Стельмаха.

3. Прочитати "Митькозавр із Юрківки, або химера лісового озера". Переказувати і відповідати на запитання.

 1. Виписати (5-10) художніх засобів, відповісти на запитання
 2. Вивчити біографію Лесі Воронини
 3. Прочитати повість «Таємне товариство боягузів, або засіб від переляку №9»
 4. Скласти план-характеристику образу Клима Джури

 

Квітень

6-Б,6-В

Вивчити біографію Лесі Воронини.

Прочитати повість "Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку -9".

Скласти план до образу Клима Джури.

Написати твір-характеристику улюбленого персонажа.

6-А клас.

Виконати контрольну роботу №5.(письмовий  твір у формі есе"Місце  уяви, фантазії ,романтичності   в житті сучасної людини").Творчість Я. СТЕЛЬМАХА,Л.Воронини.
Завдання виконати до 13.04 і скинути на електронну пошту

Павло Глазовий. Вивчити напам'ять одну з гуморесок (ЗА вибором) інші ВИРАЗНО читати. Гуморески: "Еволюція", "Найважча роль", "Заморські гості", "Похвала". Здавати по вайбері

 

Травень

6 - Б,  6 - В.
Вивчити біографію Степана Руданського. Виразно читати і переказувати твори "Добре торгувалось", "Запорожці у короля", відповідати на запитання в підручнику. Виразно читати співомовки.
Вивчити біографію Павла Глазового. Виразно читати гуморески,відповідати на запитання в підручнику. Одну із гуморесок ( на вибір) вивчити напам'ять.
Виконати контрольну роботу.
Вивчити біографію гумористів рідного краю Євгена Дудара , Петра Сороки.Виразно читити їхні гумористичні твори.
Один із творів сучасних гумористів записати в зошит, виписати художні засоби.

6-А

Гумористичні твори  Л.Глібова, С.Руданського, П.Глазового. Добре знати зміст творів, визначати  художні засоби.

14.05.2020.Контрольна робота номер 6. В.1. С53-55. Гумористичні твори (тестові завдання)

 Зарубіжна література

 6-В клас
    1. Написати твір, підготуватися до якого було задано на 16.03: « Мистецтво у долі людини»( за повістю В. Короленка «Сліпий музикант).
    2. На урок позакласного читання прочитати повість Г,Бічер- Стоу» Хатина дядька Тома»
    3. Самостійно прочитати біогафію Мацуо Басьо. Вивчити 3-4 хайку за бажанням. Виписати в зошит та вивчити визначення «хайку», «ліричний герой»( ст 192-195). Відповідати на запитання на ст 195 підручника
     4.Прочитати біографію та виконати в зошиті хронологічну таблицю «Роберт Бернс. Життя і творчість»
Вивчити напам‘ять поезію Р. Бернса « Моє серце в Верховині»
       5. Навчитись виразно читати вірш Дж. Родарі « Листівки з видами міст».
      Відповідати на запитання на ст. 205
        6. Виконайте письмово в робочому зошиті одне із завдань  пункту 5( « а «або «б»)

6-В клас
виконати до 27 травня( про дату та час проведення літературного диктанту та підсумковоі контрольноі роботи повідомлю додатково):
1.Прочитати твіт Рея Бредбері «Усмішка». Виписати в робочий зошит, пригадати і вміти пояснити визначення «конфлікт»,»фантастика»
2.Прочитати оповідання  Р. Шеклі «Запах думки».
3. Написати( не забути відправити) твір « Яким я бачу майбутнє людства»( або «Роль літератури й мистецтва у майбутньому»; додати кілька речень про пандемію і нашу з вами ізоляцію)
   4. Прочитати твір А.Ліндгрен  «Міо, мій Міо» , виписати в зошит  імена головних героів та дати ім коротку характкристику(2-3 речення)
     4.Прочитати твір К.Нестлінгер «Конрад, або дитина з бляшанки» і скласти правила  поведінки для дітей та іх батьків( опікунів)на підставі прочитаного
     5. Опрацювати запитання на ст.247-249(розуміти і вміти дати усну відповідь). Це і буде вашою підготовкою до підсумковоі контрольноі роботи.

 

Англійська мова

 6-Б

Module 3. Відані люди і легенди

1. Переказати опрацьований текст про Леонардо да Вінчі.

2. Історичні постаті (прочитати та виконати завдання на с.46-47 SB)

3. Повторити граматичний матеріал Past Simple (SB GR 4/5)

 4. Вчити неправильні дієслова

5. Виконати вправи з WB на с.24-25

6. ПРочитати текст "The Pilgrims - Sailing to a new life!" (SB c.47)

7. WB вправи на с.26

8. SB вивчити діалог (с.49)

6-А, 6-В, 6-Г

1. SB Виконати вправи 1-4 (с.38), вивчити слова впр.1 (с.38), виконати впр.1 (с.46)  WB Виконати впр. 1-4 (с.32)

аудіо для прослуховування (слухати)

2. SB Виконати впр. 1-4 (с.40) (текст прочитати, перекласти, повторити/вивчити слова). SB виконати впр. 1-3 (с.36), 1-2 (с.38). Підготувати розповідь  за текстом с.40 SB або с.36 SB 

3. SB Опрацювати текст с. 113, виконати впр. 2. Зробити проект "My photo album". WB Повторити неправильні дієслова. Вивчити/повторити слова  с.93-94 

 

Квітень

6-А, 6-В, 6-Г
1)Повторити вживання Past Simple. Вивчити правила про утворення Past Continuous. Виконати впр. 1,3,4 на с. 41 (SB)
2) Опрацювати впр. 1-4  на с. 33 (WB). Переглянути відеоролик.
3) Написати впр. 1,2 на  с. 35 (WB) і впр. 1,2 на  с. 43 ( SB)

21.04

1)Повторити вживання Past Simple та Past Continuous. Виконати впр. 5,6,7 на с. 43 (SB)
2) Опрацювати впр. 3, 4  на с. 35 (WB). Підготуватися до граматичного тесту.

6-Б

Тема "Everyday English". Вивчити вирази з впр.2а, ст. 49 (SB ), опрацювати діалог, скласти і написати свій діалог про минулі вихідні. Виконати впр.3 і 4 на ст. 26(WB) Вчити неправильні дієслова (Irregular verbs).

 

6-А, 6-В, 6-Г кл.

до 30.04
1) Виконати впр. 2, 4 на с. 42 (SB), вивчити слова (прикметники та прислівники)
2) Опрацювати впр. 1, 2, с. 34 (WB)

до 8.05

1) Практикувати навички сприймання на слух, слухати діалог на с. 44(SB), виконати впр. 3, с. 44
2) Скласти власний діалог My last photo I took on the phone і розповідати його
3) Виконати впр. 6, с. 46(SB), впр. 3, 4 на с. 34 (WB)

  12.05 до 29.05

1) Виконати впр. 1, 2 на  с. 45 (SB), вивчити key phrases
2) Linking words. Опрацювати вправи 1, 2 на с. 37 (WB)
3) Практикувати навички сприймання на слух, слухати діалог на  с. 46(SB), виконати впр.7
4)Практикувати навички читання (виконати впр.3, с. 37 (WB)
5) Виконати впр. 7, 8 на с. 39 (WB)
6) Контрольна робота. Тестування
7) Підсумковий урок. Повторення вивченого матеріалу

 Історія

6-А 6-Б

 1. Римська імперія в ІІ ст. до н.е.
 2. Диктатура Цезаря
 3. Практичне заняття. Історичний портрет Юлія Цезаря (письмово в зошиті)
 4. Римська імперія. Октавіан Август.
 5. Римська імперія в І-ІІ ст.
 6. Місто Рим і його повсякденне життя (заочна подорож в Рим), зробити опис екскурсії
 7. Релігія та культура Давного Риму. Скласти історичну таблицю.

Квітень

6-А

1. Виникнення і поширення християнства.

2. Кризові явища в Римській імперії

3. Падіння Західної Римської імперії

4. Урок узагальнення. Тематична. Письмово завдання з підручника.

5. Походження слов'янських народів.

6. Суспільне життя і духовність слов'ян

7. Розселення слов'ян

8. Практичне заняття. Побутова культура українців.

9. Тематична,  письмово до теми "Слов'янські народи"

10. Зміна цивілізацій.

Травень

1. Киатйська цивілізаця. Конфуцій і його вчення.

2. Практичне заняття. Наукові знання, освіта і писемність у Стародавньому Китаї.

3. Індійська цивілізація.

4. Практичне заняття. Релігія. Будда та його вчення.

5. Ісламська цивілізація

6. Цивілізаційна взаємодія.

7. Урок узагальнення (тематична). Письмово завдання з підручника

8. Підсумковий узагальнюючий урок. Письмово питання з підручника

 6-Б

Опрацювати §39. Прочитати легенду про заснування Рима і дати відповіді на питання. Розв'язати хронологічну задачц на с.171.

Опрацювати §40. Складіть письмово план розповіда за п.1,3

 Опрацювати §41. Прочитати документ на с.180 і дати відповіді на запитання. Написати есе на тему "Як Рим став наймогутнішою державою Середземномор'я"

Опрацювати §42. Скориставшись ілюстрацією на с.185, складіть письмово розповідь про життя мешканців римського рабовласницького маєтку.

 Опрацювати §43. Проаналізувати таблицю на с.188. Письмово у робочому зошиті обґрунтувати свою думку "У чому відмінність диктатури від республіки"

Опрацювати §44. Написати есе на тему "Роль Октавіана Августа в історії Риму"

 

6-В, 6-Г

1. Прочитати §33, письмово дати відповіді на запитання №3, 4 на с.144.

2. Прочитати §34, письмово в робочому зошиті охарактеризувати своєрідність архітектури давніх греків.

3. Прочитати §35. Скласти письмово в зошиті історичний портрет македонського царя Філіппа ІІ.

4. Прочитати §36. Письмово в зошиті складіть Хронологічну таблицю подій Східного походу Александра Македонського

5. Прочитати §37. Розв'яжіть хронологічну загадку (с.162)

6. Виконати практичне заняття №9. складіть і запишіть у робочий зошит коротке повідомлення про події в материковій Греції 4-2 ст. до н.е. (с.163), завдання 1.

Квітень

Тема Природні умови Італії та виникнення міста Рим. Переглянути відеофільм,прочитати параграф 39

https://youtu.be/A5DbE1483SM

 Тема Римська республіка 5-середини 3 ст.до н.е.   Прочитати параграф 40,переглянути відеоурок.

https://youtu.be/IDurMqW_rkc

МАТЕМАТИКА

 1 тиждень: Опрацювати параграф 40, вивчити правила напам‘ять. Виконати завдання номер: 1112; 1114; 1117; 1119; 1122.
2 тиждень:
повторити параграф 40, вивчити правила з параграфу 41. Виконати завдання номер: 1124; 1126; 1139; 1141; 1143; 1145.
3 тиждень:
повторити параграф 41. Виконати завдання номер: 1147; 1149; 1151; 1153; 1157.
Переглянути відеоуроки!

https://youtu.be/XtSbGRBbiwU

https://youtu.be/QSrzWmapoBA

 4 тиждень навчання
Вивчити теоретичний матеріал параграфу 42.
Виконати завдання № 1171; 1175; 1179; 1185; 1187.

5 тиждень навчання
Повторити теоретичний матеріал параграфу 42.
Виконати завдання № 1191; 1193; 1197; 1199; 1201

 6 ТИЖДЕНЬ НАВЧАННЯ.
Вивчити параграф 43; 44!
Виконати завдання № 1213; 1217; 1225; 1239; 1242; 1243 (пункт 2).

 7 ТИЖДЕНЬ НАВЧАННЯ.
Вивчити параграф 45!
Виконати завдання № 1260; 1264; 1273; 1275

 8 ТИЖДЕНЬ НАВЧАННЯ.
Вивчити параграф 46!
Виконати завдання № 1285; 1288; 1290.

6-Б, 6-Г до 30 квітня

 Біологія

1. Тема. Голонасінні. Д/з. Опрацювати тееретичний матеріал §42, заповнити табл. на с.189(крім квіткових рослин); скласти словничок термінів (в подальшому до кожної теми!!!)

2. Тема. Покритонасінні (квіткові). Д/з. Опарцювати теоретичний матеріал §43, заповнити табл. на с.193, скласти словничок термінів.

3. Тема. Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин. (Тема вивчається опційно). Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §45, виконати завдання після параграфа 1, 2 (усно); скласти словничок термінів.

 

 1. Тема. Рослинні угрупування. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §46, скласти словничок термінів.
 2. Тема. Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини. Д/з. Підготувати проекти на одну із тем: «Як утворюється торф і кам’яне вугілля», «Викопні рослини»
 3. Тема. Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Д/з. Опрацювати §47, 48, створити словник термінів, виконати завд. 1, 2 (с.218)
 4. Тема. Розмноження та поширення грибів. Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал §49, створити словничок термінів

 

Квітень

з 06.04 до 10.04

Тема: Практична робота №3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних рослин. Д/з: Виконати практичну роботу у текстовому документі за інструктивною карткою.

Тема: Практична робота № 4 . Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах. Д/з: Виконати практичну роботу у текстовому документі за інструктивною карткою.

21.04 – 24.04

Д/з Повторити тему « Різноманітність рослин». Параграфи 38-46. Виконати контрольну роботу розміщену в системі moodle.

Травень

Тема : Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна , клітина, грибниця, плодове тіло.  Д/з: опрацювати параграФ 47, виписати терміни. Дати відповіді на запитання після параграфа( усно). https://www.youtube.com/watch?v=YnyVX2mrOFc&t=564s

 Тема:  Розмноження та поширення грибів. Групи грибів. д/з опрацювати теоретичний матеріал параграф 48-49.  виписати терміни. Дати відповіді на запитання після параграфа( усно). https://www.youtube.com/watch?v=bL0YsMpDoIw

Тема: Практична робота. №5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості. Д\з Виконати практичну роботу. Опрацювати параграф 50-51

Тема: Цвілєві гриби, дріжджі. Д\з Опрацювати параграф 52 https://www.youtube.com/watch?v=2hgU_WiHghs&t=444s

Тема: Паразитичні гриби. Д\з Опрацювати параграф 53. Виписати хвороби, які викликають гриби. https://www.youtube.com/watch?v=RllY9n-j5yo

Тема: Значення грибів у природі та житті людини. Д\з Підготувати проекти на одну із тем: « Значення грибів у природі», « Значення грибів у житті людини», « Значення грибів та лишайників у біосфері»

Тема: Лишайники Д.з опрацювати параграф 54. https://www.youtube.com/watch?v=S6WcwQ0jGXo

Тема: Будова та життєдіяльність організмів

 Географія

1.  Течії в океані. Вивчити §44. Дати відповіді на питання: як утворюються течії; теплі і холодні течії, як їх відрізнити. Розглянути фізичну карту світу і нанести на контурну карту теплі і холодні течії.

2. Багатство вод Світового океану. Опрацювати §45. Охарактеризувати групи морських організмів. За бажанням: створити презентацію або лепбук про морських жителів.

3. Води суходолу: поверхневі і підзумні. Річка: річкова система, її елементи. Опрацювати §47.

4. Живлення, водний режим, робота річок. Пороги і водоспади. Опрацювати §48. Практична робота 6. Позначення на контурній карті річок.

5. Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Опрацювати §49. Практична робота 6. ПОзначення на контурній карті озер

6. Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми. Опрацювати §50

 

 дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 Інформатика
 • Виконати проекти с.163 – 164 (описаний). Самому зібрати до одного цілого і перевірити його роботу.
 • Вправа 2. Будильник (с. 168) описана в підручнику, самому зібрати до одного цілого та перевірити його роботу.
 • Створити проекти № 5, 7, 8**(с.171 - 172).(8** завдання на 12 балів)

Проекти можна робити в Скретч он-лайн.

Квітень

Вкладені алгоритмічні структури

 1. Вивчити теоретичний матеріал с.173-178. Виконати вправу 1 на с.178

Завдання виконати до 12.04.2020 Надіслати вчителю на пошту.

 1. Виконати завдання

 Скопіювати посилання та перейшовши за ними виконати завдання. Отримати сертифікат. Сфотографувати зелені кружечки та прикріпити  на сайті moodle.

https://studio.code.org/s/course3/stage/11/puzzle/1

https://studio.code.org/s/course3/stage/13/puzzle/1

 

Травень

Тема «Розробка сценарію, створення та реалізація програмного проекту у Scratch»

 1. Вивчити теоретичний матеріал з підручника с.184-189.
 2. Виконати один проект із №5-№7 на с.188-189
 3. Слідувати плану створення проекту:
 • Розробка сценарію майбутнього проекту
 • Поділ задачі на підзадачі
 • Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.
 • Створення реклами та презентація власного програмного продукту (назва проекту; ідея проекту; для кого призначений проект; які додаткові інформаційні матеріали потрібні були для проекту; скільки і які спрайти (об’єкти) були використані у проекті; які події передбачені у проекті; пояснення іншому користувачу щодо запуску, керуванню та виконанню проекту; чи змінюються вікна (сцени) у проекті; які допоміжні власні блоки були використані у проекті і т.д.) – це можна на початку проекту вказати або створити окрему презентацію.
 • Захист проекту.

Критерії оцінювання проекту:

 1. Цікавість
 2. Оригінальність
 3. Функціональність
 4. Практичність
 5. Складність (використання структур розгалуження (повних та неповних), циклів (з параметром, з умовою), вкладених структур розгалуження та циклів).
 6. Оформлення

Кінцевий продукт з форматом .sb2 або .sb3 прикріпити у Moodle або надіслати вчителю на пошту

 Трудове навчання

Хлопці

Вивчити процес виготовлення вішалок,вибрати виріб для проекту та пройти тест 6 кл.

 https://www.youtube.com/watch?v=uSyBsjai2U4&app=desktop

https://naurok.com.ua/test/trudove-navchannya-z-praktikumom-3402.html пройти тест

Квітень

Рама для фото

 21.04

https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-proekt-no-1-dekorativnij-pidsvicnik-72474.html

Підсумкове оцінювання

https://naurok.com.ua/test/kontrolni-pidsumkovi-zavdannya-vi-klas-424407.html

 

Дівчана

до 20 березня

Виготовлення вишивки у Великодньому мотиві лічильними та декоративними швами. Замалювати три моделі-аналоги. Створити графічне зображення виробів

http://vishivanka.net.ua/articles

https://mala.storinka.org/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%88%D0%B2%D0%B8-%D0%B7-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html

до 27 березня

Добір візерунка для вишивання. Перенсення малюнка на тканину

до 03 квітня

Вишивання виробу швами: назадголку, стебловий, ланцюжок, нетельний

до 10

Тема 4.Вишивання виробу початковими швами. Добір кольорів.Сайт: Великодній рушник і серветки./.samotuzhky.com.ua

21-24.04

Тема 5. Обробка країв виробу. Види обробки.Застосування петельного шва

27-30.04

Тема 6,:Кінцева обробка виробу. Догляд за вишитими виробами. Презентація виробу.

Травень

Тема7:Салати.Види салатів та їх харчова цінність.

Тема 8.Добір харчових продуктів, інвентарю, посудудля приготування та оздобленнястрави.Приготування салату. Оздоблення салату.

Тема 9.Створення власного рецепта. Вимоги до якості готових страв.Захист проекту.

Тема 10. Підведення підсумків. Виставлення оцінок.

 Основи християнської етики
 Опрацювати теми № 23, 24, 25, 26
 Основи здоров'я

 Тема. Безпека в побуті і навколишньому середовищі

 • Опрацювати теоретичний матеріал п.23
 • Вивчити правила користування газовими та електричними приладами
 • Створити проект "Бережемо електроенергію" (завдання на с.114)

Тема. Безпека при користуванні засобами побутової хімії

 • Вивчити теоретичний матеріал п.26
 • Обговорити з батьками рекомендації щодо зберігання і застосування засобів побутової хімії
 • Виконати завдання на с.121. Моделюй - набувай життєвих звичок
 • Ознайомитися з правилами поведінки під час епідемії коронавірусу, обговорити з батьками і дотримуватися їх

Травень

Повторити теми: Безпека і небезпека (п.28), Раціональне харчування (п.5,6), Самооцінка (п.12)

Образотворче мистецтво

березень

https://drive.google.com/open?id=1TN2u-2UiOrXjStk6YbP6lpfmNtfb3bdS

 квітень

https://drive.google.com/open?id=1YbhxeA7EFaTzLU73z7OV74dKhHM_DqDy

Травень

https://drive.google.com/open?id=1BIz26AkodyxwCwvYkz9sWzxXd7ZyymWS

Музичне мистецтво

1. Творчість Й.Гайдна, слухання- Й. Гайдн "Соната для ф-но ре-мажор номер 37", розучити пісню Ю .Рожкова "Музика"
2. Творчість Б. Лятошинського та Й.Штрауса, слухання - Й . Штраус Полька "Грім та блискавка", Б. Лятошинський "Квартет номер 2 для двох скрипок, альта та віолончелі", повторити пісню Ю. Рожков "Музика"
3. Творчість Л.ван Бетховена,  слухання- Л.ван Бетховен - "Симфонія номер 5, 1 час. в сучасній обробці", розучити пісню А.Мігай "Козацька пісня"

4. Прослухати та проаналізувати твір - Г. Свиридов Оркестрова увертюра до фільму "Час уперед". Повторити пісню А . Мігай "Козацька пісня".

5. Слухання- К. Сен-Санс Концерт номер 2 для ф-но з оркестром 3 частина. Розучити пісню О.Злотника "Цвіт землі".

7-й тиждень:
Слухання М.Равель "Болеро"- фрагменти. Повторити вивчену пісню О. Злотника "Цвіт землі".
8-й тиждень:
Слухання- П. Чайковський - симфонія номер 6,1 частина, експозиція. Розучити пісню"На безіменній висоті"муз. В .Баснера, сл. М. Матусовського, переклад  Д. Луценка.

9-й тиждень:
Слухання- М.Римський-Корсаков Симфонічна сюїта  "Шехеразада". Розучити пісню Н.Май "Пісня про Україну".
10-й тиждень:
Слухання- Ф.Ліст Концерт номер 1 для фортепіано з оркестром. Повторити вивчену пісню Н.Май "Пісня про Україну".

Фізична культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru