joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 5 клас

 

Українська мова

 
 1. Тема. Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (2 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 49, виконати вправи 390, 396.
 1. Тема. Другорядні члени речення. Додаток. (2 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 51, виконати вправи 403, 406.
 1. Тема. Другорядні члени речення. Означення. (2 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 52, виконати вправи 411, 415.
 1. Тема. Другорядні члени речення. Обставина. (2 год.)       Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 53, виконати вправи 417, 421.
 1. Тема. Тренувальні вправи. Другорядні члени речення. (2 год.) Завдання. Повторити теоретичний матеріал параграфа 51- 53, виконати вправу 425, тести на сторінці 158 .
 1. Тема. Речення з однорідними членами. (2 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 54, виконати вправи 427,429
 1. Тема. Речення з однорідними членами. (2 год.) Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 55, виконати вправи 439,443

 

06-10 квітня 2020

5-А, 5-Б, 5-В

Тема. Узагальнювальне слово в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальню вальних словах у реченнях з однорідними членами. (4 години) Завдання. Повторити  теоретичний матеріал параграфа  54, опрацювати теоретичний матеріал параграфа 55. Виконати вправи 433,445, 447.

21.04-08.05

 Тема.  Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени. (2 години)

Тема .  Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні ( 2 години) Завдання. Переглянути відеоурок.  Вивчити теоретичний матеріал параграфа 57. Виконати вправи 451, 454.

Тема .  Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів ( практично). Виділення вставних слів на письмі. ( 2 години) Завдання. Переглянути відеоурок.  Вивчити теоретичний матеріал параграфа 58. Виконати вправи 461, 462.

Тема .  УРМ. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів. Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 59. Виконати вправу 469.

Тема .  УРМ. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці). Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 62. Виконати вправу 485.

Тема .  Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком (2 години) Завдання. Вивчити теоретичний матеріал параграфа 60, 61. Виконати вправи 471, 483.

 

5-А, 5-Г 

Вивчити теор. матеріал пар.57. Виконати впр. 451, 455. Повт.пар.57.

Вивч.  теор.  матеріал пар.58. Виконати впр.461.

Опрацювати теор.мат.пар.59. Написати лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

 


1. Завдання для понеділка: повторити вивчений матеріал, виконати твору вправу із використанням електронних ресурсів.
2. Завдання для середи: опрацювати правила з параграфу 27, виконати вправу 451.
3. Для четверга: повторити параграф 27, виконати вправу 455.
4. Для п’ятниці: виконати тести (онлайн), вправа 456 (усно).

 20.04-24.04
Уроки у зумі (пн, ср, чт, пт)
1)Завдання на середу: Параграф 58 Знати що таке вставні слова та їх групи Виконати вправу 459 (усно)
2)Завдання на четвер: Повторити  параграф 58 Виконати вправу 461
3)Завдання на п’ятницю: Написати лист до рідної людини з використанням вставних слів та звертань.

27.04-30.04
Уроки у зумі (пн, вт, ср, чт)
1. Ознайомитись із параграфом 60, виконати вправу 471 (усно).
2. Повторити параграф 60, виконати вправу 474 (1 завдання).
3. Ознайомитись із параграфом 61, виконати вправу 479.
4. Повторити параграф 61, виконати вправу 480.

04.05-08.05
Уроки у зумі (пн, ср, чт, пт)
1. Параграф 62 (за зразком оформити конверт, можна використовувати справжній конверт, можна накреслити в зошиті).
2. Параграф 63 (ознайомитись із правилами, вправа 487 (усно)).
3. Повторити параграф , виконати вправу 488.
4. Повторити параграф 63, виконати вправу 492.

 

Травень

5-А,5-Г.
Повт.пар.63.Виконати впр.493,494 ( написати твір"Улюблені пісні моєї мами").Вивчти пар.64. Виконати впр.496,499.
Виконати тести на с.187.
Виконати впр.500 ( скласти діалог). Підготуватися до контрольної роботи.
Повторити пар.63,64.Виконати впр.503 ( скласти казку з діалогом).
Виконати впр.505,508,509,510.Скласти твір " Шкільна родина".

 ПЧ.Твори про природу (див. перелік додаткової літератури для читання).Усний відгук на самостійно прочитаний твір. 
Домашнє завдання. Література на літо (список додається).

 


Уроки у зумі будуть відбуватись о 13.00 (ср, пт)
12.05-15.05
1. Параграф 64, ознайомитись і правилами, виконати вправу 497 (усно), 499 (письмово).
2. Контрольне тестування, надішлю посилання у четвер, коли і буде відбуватися (повторити складні речення, пряму мову, діалог).
3. Параграф 66, повторити що таке лексикологія, виконати вправу 513.

 Українська література  
 1. Тема. Позакласне читання. О. Сенатович «Малий Віз» Завдання. Прочитати твір Валерія Шевчука «Панна квітів»
 1. Тема. С.Васильченко «У бур’янах». Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С.Васильченка) Завдання. Виразно читати, переказувати повість «У бур’янах».
 1. Тема. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…». Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка _ художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. ТЛ: персоніфікація, ліричний твір (3 год.) Завдання. Вивчити напам’ять вірш «За сонцем хмаронька пливе…». Опрацювати статтю в підручнику (С.195)    Вивчити напам’ять вірш «Садок вишневий коло хати…». Опрацювати статтю в підручнику (С.196).   Намалювати ілюстрацію до улюбленої поезії Т. Шевченка.
 1. Тема. Виразне читання поезій Т. Шевченка.Завдання. Підготувати виразне читання улюбленої поезії українських авторів про природу.
 1. Тема. Павло Тичина. «Не бував ти у наших крах!». Коротко про поети і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. ТЛ: ліричний герой. Завдання. Виразно читати поезію «Не бував ти у наших крах!». 
 1. Тема «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…». Мелодійність віршів П.Тичини. Завдання .Вивчити напам’ять один вірш П. Тичини (на вибір). Опрацювати статтю в підручнику (С.201)    

 

 5-Б, 5-В

06-10 квітня 2020

Тема.  Євген Гуцало. «Лось». Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.    (2 години). Завдання.1. Прочитати і переказувати оповідання Є.Гуцала «Лось»   (С. 204 – 210). Скласти і записати план  твору. 2.Опрацювати теоретичний матеріал в підручнику (С.211). 3.З’ясуйте, чи занесений лось до Червоної книги України. Знайдіть у мережі Інтернет або в спеціальній літературі цікаву інформацію про життя лосів у дикій природі (за бажанням).

 21.04-8.05

Тема.  ЛРК. Рідна земля у поезії поетів-краян (С.Будного, В.Вихруща, Г.Костів-Гуски, Я.Бензи) Завдання. Виразно читати 2-3 поезії поетів-краян (С.Будного, В.Вихруща, Г.Костів-Гуски, Я.Бензи) (за вибором ). Визначити в них епітети, метафори, порівняння.

Тема.  РМ. Письмовий твір у формі есе «Великий світ природи і людина в ньому».Завдання. Написати твір у формі есе «Великий світ природи і людина в ньому».

Тема.  Максим Рильський. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»). Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. «Осінь-маляр із палітрою пишною…» Єдність людини ї природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. Завдання. Виразно читати вірші М.Рильського, визначити в них епітети, метафори, порівняння, персоніфікацію. Один з віршів вивчити напам’ять.

Тема.  РМ. Письмовий твір у формі есе «Великий світ природи і людина в ньому». Завдання. Написати твір у формі есе «Великий світ природи і людина в ньому».

Тема.  Григір Тютюнник. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи й людини. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний , добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. Завдання. 1. Прочитати і переказувати оповідання «Дивак». 2.Виконати письмово завдання 11, 12 (С. 222 в підр.)

 

 

06-10 квітня 2020

5-А клас
Євген Гуцало. "Лось ".Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла-наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні"Лось".Співчуття, милосердя-шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.  ТЛ:оповідання.  Домашнє завдання. Прочитати оповідання "Лось ".
Опрацювати відомості з теорії літератури про оповідання. Виконати завдання (с.210-211).

 ЛРК.Рідна земля в поезії поетів-краян(С.Будного,В.Вихруща, Г.Костів-Гуски, Я.Бензи). Домашнє завдання. Вивчити один із віршів поетів-краян напам'ять.

 

06-10 квітня 2020


1. Виконати тести із перевірки вивченого.
2. Ознайомитись із біографією Є. Гуцало. Прочитати оповідання «Лось» (204-210 с.)

 

21.04-8.05

5-А клас

РМ(письмовий твір у формі есе "Великий світ природи й людини "). Домашнє завдання. Написати твір на задану тему.

Максим Рильський. "Дощ "("Благодатний, довгожданий...").Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. Домашнє завдання. Виразне читання вірша "Дощ ".

"Осінь-маляр із палітрою пишною..."Єдність людини та природи, зв'язок між станом людської душі й довкіллям.
Домашнє завдання. Один із віршів М.Рильського, запропонованих програмою, вивчити напам'ять.

 

5-Д
20.04-24.04
-Написати характеристику одному із персонажів оповідання «Лось».
-Виконати тести для перевірки прочитаного.
27.04-30.04
-Ознайомитись із творчістю М. Рильського та поезіями  «Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною ...».
-Вивчити на пам’ять один із віршів (с. 213)
04.05-08.05
-Ознайомитись із біографією Г. Тютюнника.
-Прочитати і переказувати оповідання «Дивак»

 

Травень

5-А клас
Григір Тютюнник. "Дивак".Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів-природи й людини, зображених у оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Домашнє завдання. Прочитати оповідання "Дивак".
Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. Домашнє завдання. Написати власне закінчення оповідання Григора Тютюнника "Дивак ".
Микола Вінграновський. "Сіроманець".Захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті. Домашнє завдання. Прочитати повість "Сіроманець "(скорочено).
Доброта,вигадливість,рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції. Домашнє завдання. Знайдіть прислів'я та приказки про вовка, випишіть їх у зошит.
Контрольна робота (відповіді на запитання).Рідна Україна. Світ природи (творчість М.Рильського,  Гр.Тютюнника ,М.Вінграновського). Домашнє завдання. Дати письмову відповідь на питання 1-3(сторінки 221-222),4-12(сторінка 249).Це завдання виконати обов'язково!!!

12.05-15.05
1. Тестування
2. Позакласне читання. Прочитати О. Сенатович «Малий Віз»

 Зарубіжна література

 5а,б,в:
Написати твір, підготуватися до якого було задано на  17.03 «Порівняльна характеристика Тома Сойєра та Полліанни»(за романами М. Твена та Е. Портер) або « Чого навчила мене гра в радість»( за романом Е. Портер «Полліанна).
2. На урок позакрасного читання прочитати твір Джеймса Баррі «Пітер Пен».
  3. З підручника скорочено або за бажанням у повному обсязі прочитати повість- казку Л. Керролла « Аліса в краіні див». Виписати в робочий зошит  та знати визначення  «фантастика»,»нонсенс».
   Відповідати усно на запитання підручника на ст. 220.
    Завдання 6 зі ст. 220 виконати у зошиті
     3. Вивчити напам‘ять вірш Марини Цвєтаєвоі «Книжки в палітурках червоних».

 5-а,б,в класи
         Завдання до 27травня( про дату та час проведення підсумковоі контрольноі роботи повідомлю додатково):
1.Читаємо, перечитуємо твір Р. Дала «Чарлі і шоколадна фабрика», переглядаємо з батьками одноіменний фільм.
2. Письмово відповідаємо на запитання на ст. 246 підручника
3. Складаємо МЕНЮ сніданку, обіду та вечері на шоколадній фабриці Віллі Вонке у випадку, якби поваром були ви( письмово)
4. Туве Янсон « Капелюх чарівника». Читаємо та виписуємо в робочий зршит персонажів твору і даємо ім характеристику( 2-3 речення)
5. Контрольний твір( обсяг- 1-1,5 сторінки): «Мій улюблений твір сучасноі дитячоі літератури».
   6. Готуємось до підсумковоі контрольноі роботи та літературного диктанту( відповідаємо усно на запитання для повторення вивченого за рік, на сторінці 254-255)

 

 

 

5-Д Льюїс Керролл "Аліса в країні див" (с.202-231), читати, дати відповіді на запитання.

 Англійська мова

5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г

1. Типи фільмів, прикметники (SB c.90) Вивчити усно та письмово

2. SB VB 24 (впр. 4-7) WB c.49-50

3. Написати e-mail про улюблений фільм (SB впр1 с.91 - зразок)

4. Прочиати та опрацювати текст "Native Americans", виконати впр. 2-4, підготувати розповідь про три племені.

5. Виконати впр. на с.51 WB

6. Повторення: опрацювати та виконати впр на с.93-96 (SB), c.52-53 (WB)

5-Д

1. Кн. с.138 Вивчити слова. Читати і перекладати текст.

2. Виконати впр 2, 3 ,4 с.138 Кн

3. Виконати вправи 1, 2 (зошит с.21)

4. Виконати Notions and Functions (зошит с.21)

5. Книжка с.39 виконати впр. 1-5 +Quiz

6. Книжка с.40 впр.1 Зошит с.22

7. Книжкка  с.42 виконати впр. 1-6. Зошит с.23 (читати текст і виконати завдання до тексту)

 

Квітень

5 Д клас 

1. Прослухати тексти із книжки на ст. 41 і позначити відповідні малюнки.

2. Виконати тести із зош. с. 22.

3. Прослухати текст і виконати завдання на відповідність із зош. на с. 101 завд. F.

5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г

Тема "Amazing adventures", Module 6. Опрацювати нові слова SB p.97-98. Прочитати і розібрати три листівки і виконати впр.2 і 3 (SB) та впр.1,2,3 на ст. 54 у WB. Вчити неправильні дієслова (Irregular verbs) на останній сторінці SB.

 

Травень

5Д клас.

04. 05 - 08.05
Day after day. Кн. с 43. Опрацювати слова.  VB 11. Виконати вправи 1, 2. Daily routines Опрацювати слова. Підготувати розповідь. Обсяг 7-8 речень.

11.05- 15.05
Опрацювати текст Snake milking кн. с. 45. Виконати впр. 2 кн. с. 44 і зош. с 24 впр. 1, 3. Опрацювати Present Simple. Виконати впр. 3, 4 кн. с. 44, 45.

 

 МАТЕМАТИКА

 п. 35 прочитати і записати в зошиті розв’язані приклади з нього. Вивчити правила напам’ять . Виконати номери 969(1, 3, 5); 971(1, 3, 5, 7); 972(1, 3, 5, 7, 9, 11) 982(1, 3, 5, 7, 9, 11)

2. Повторити параграф 35!
Виконати завдання № 977(1, 3 , 5), 979(1,3), 984(1,3,5) 986(1,3,5), 1002(1,3) 1006(1) і задачі 988, 992, 994, 1016, 1018.

3. Повторити параграф 35!
Виконати завдання № 1009; 1011; 1021; 1023; 1024; 1026; 1028;1030.
Підготуватися до самостійної роботи, яка відбудеться у п‘ятницю на тему: «Ділення десяткових дробів» (параграф 35).

 4 ТИЖДЕНЬ НАВЧАННЯ.
Вивчити параграф 36! Перегляньте відеоурок:  https://www.youtube.com/watch?v=aCStYdCL7x0
Виконати завдання № 1042; 1046; 1050; 1052; 1058

Квітень  06-10

Цього тижня розв’язуємо номери 1138(15, 16, 17, 18, 19, 20) та 1139(3, 4 ,5)і повторюємо тему: Дії з десятковими дробами під час перегляду відео уроків на ТБ. В четвер он-лайн тест.Доброго всім здоров`я.

 5 ТИЖДЕНЬ НАВЧАННЯ. 21.04
Вивчити параграф 37! Виконати завдання № 1068; 1074; 1079; 1081.

6 ТИЖДЕНЬ НАВЧАННЯ.
Повторити параграф 37!
Виконати завдання № 1086; 1091; 1096; 1099; 1101

7 ТИЖДЕНЬ НАВЧАННЯ.
Вивчити параграф 38!
Виконати завдання № 1117; 1122; 1125; 1130

5-В

заходимо на дистанційне навчання (логіни та паролі такі як на інформатику)

 Історія України

1. Прочитати  §15, відповісти на запитання (с.89) письмово в робочому зошиті

2. Прочитати § 16, завдання 1-9 (с.95), дати письмову відповідь

3. Прочитати §17, дати письмову відновідь на запитання 1-12 (с.101)

Квітень

Тема Революція Гідності 2013-2014 рр. Прочитати параграф 18,підготувати повідомлення про одного з героїв Небесної Сотні,які проживали наТернопільщині

5-Б, 5-В

Опрацювати §18. Скласти письмово хронологічну таблицю "Революція Гідності" на основі параграфа.

Повторити §9-17

21-24.04

Опрацювати §19. Складіть письмову розповідь на тему "Видатна історична особа в історії України" (на ваш вибір)

27-30.04

Опрацювати §20. Проаналізувати документ на с.113. Усно дати відповіді на запитання на с.116

 Історія Тернополя

1. Прочитати §8, дати усно відповіді на запитання  (с.34)

2. Урок узагальнення, напишіть в робочому зошиті відповіді на запитання с.35 в підручнику

3. Прочитати §9, усно відповісти на запитання в підручнику (с.40)

Квітень

Опарцювати §10. Письмово у робочому зошиті пояснити такі історичні терміни: революція, ратуша, більшовики, патріот

Опрацювати §11. Скласти письмово план розповіді за п2, с.46.

Опрацювати §12. Складіть письмово розповідь на тему "Доля Тернополя у роки Другої світової війни".

Основи християнської етики

1. Тема. Дитинство Ісуса Христа. Виконати завдання № 5, 6 (с.51-52) в зошиті письмово.

2. Тема "Служіння Ісуса Христа". Виконати завдання в зошиті на с.54 №7, 8 усно

3. Тема "Дві головні заповіді любові". Виконати письмово в зошиті завдання №5, 6, 7 (с.55-56)

 Природознавство

Різноманітність організмів. Тварини. Гриби.

Опрацюйте теоретичний матеріал  §35, 36.

Виконайте завдання в робочому зошиті ст 76 (урок 3);  ст 78 (урок 4)

 

Різноманітність організмів. Бактерії

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал  §37
 2. Виконайте завдання в робочому зошиті ст 82  (урок 5);
 3. Виконайте практичне заняття № 10 (робочий зошит ст 78- 80)
 4. Виконайте практичне заняття № 11 ((робочий зошит ст 83 - 84, урок 6)

 

1. Опрацюйте § 38 та 39. 
2. Виконайте завдання в робочому зошиті ст 85 (урок7) та ст 86-87 ( урок8)
 
квітень
Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне та водне середовище життя, пристосування організмів до життя в ньому.
1. Перегляньте відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=6WUUdJnBpU4
2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 40 та 41. 
3. Виконайте завдання в робочому зошиті ст 88 - 89 (урок 9) та ст 90 - 91 ( урок 10)
 Виконайте навчальний проект "Вирощування найвищої бобової рослини" - підручник ст.173. Термін виконання 3 тижні
21-24.04
Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=LeBf_VxnQ7s
Опрацюйте теоретичний матеріал § 42
Виконайте завдання в робочому зошиті ст 92 - 93 (урок 11)
Виконайте тести , зайшовши за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=184832
 
27.04
Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=lhq_9i-6O3Q
Опрацюйте теоретичний матеріал § 43
Виконайте завдання в робочому зошиті ст 94 - 95 (урок 12)
 
1. Перегляньте відеоурок за посиланням   https://www.youtube.com/watch?v=v7AMbD6lIds&fbclid=IwAR1ErdNRfBJLRTsD4DiOzspF_YgJCuRTiL48BkZ4pURU2zbIwmrhQcbnCrQ
2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 44
3. Виконайте завдання в робочому зошиті ст 96 (урок 13)
4. Виконайте підсумковий тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=754885 
 
Травень
Людина частина природи. Зміни в природі
  1. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=a7bh1fq6X5k
  2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 45
  3. Виконайте завдання в робочому зошиті ст 99 - 100 (урок 1).
 
Екологічні проблеми та їх розв'язання
   1. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=Pt9y30fPSls
   2. Опрацюйте теоретичний матеріал § 46
   3. Виконайте завдання в робочому зошиті ст 101 ( урок 2).

12-15 травня

Тема. Охорона природи.Червона книга.

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал §47
 2. Виконайте завдання в робочому зошиті ст 103-104 (урок 3)

Готуємось до контрольної роботи (повторити § 45-47)

18-29 травня

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.
    1. Перегляньте відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=eExonU9IVRg
     2. Опрацюйте теоретичний матеріал §48
     3. Виконайте завдання в робочому зошиті ст 107-108 (урок 5-6)
Практична робота
Складання Червоної книги своєї місцевості ( робочий зошит ст 105 -106 (урок 4))
 
Навчальний проект "Смітити не можна - переробляти" (підручник ст 189)
 Інформатика

Виконати ІТ-книга урок 22, 23, 24 (code.org) – отримати сертифікат, сфотографувати на телефон його зелені кружечки(вверху), що є завданнями.

Вивчити з підручника с.186 – 193,

Виконати ПР №5(с.193)

Квітень

https://drive.google.com/open?id=1W8oBD6biLequaidseX2MMvpl3ND47uHl

Травень

Тема «Мережеві технології та Інтернет»

 1. Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок. Пошук інформації в Інтернеті.
  1. Вивчити теоретичний матеріал з підручника с.62-77
  2. Виконати завдання №6 на с.78, відповіді запишіть та скопіюйте у текстовий документ, збережіть з назвою z6_своє прізвище (вкажіть своє прізвище) та прикріпіть у Moodle (або на Viber)
  3. Виконайте уроки №7, 8 з IT-книги
 2. Безпечне користування Інтернетом. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету. Використання мережі Інтернет для навчання.
  1. Вивчити теоретичний матеріал з підручника с.79-93
  2. Виконайте урок №9 з IT-книги
 3. Підсумковий урок - урок 10. Тематична робота №2 з IT-книги.
  Трудове навчання

Дівчата

 https://vseosvita.ua/library/tehnologia-prigotuvanna-salativ-koktejliv-ta-vinegretiv-109039.html

Завдання:Розв'язати ребус відповісти на питання-письмово

Робочий зошит-Проєкт №5 заповнити

 

Хлопці

https://falko.ucoz.ua/publ/ob_39_ekti_praci/5_klas/tekhnologija_vigotovlennja_derev_janoji_igrashki/4-1-0-75

Технологія виготовлення дерев’яної іграшки. Ознайомитись та вибрати виріб для проекту.

https://naurok.com.ua/test/teoriya-3399.html пройти тест

https://naurok.com.ua/test/4-derevina-yak-konstrukciyniy-material-41197.html пройти тест

Квітень

Вироби до Великодня своїми руками

 21.04

https://vseosvita.ua/library/tehnologicnij-proces-vigotovlenna-viroburozmicanna-vipiluvanna-abo-pilanna-maket-transportnogo-zasobu-105365.html

Підсумкове оцінювання

https://naurok.com.ua/test/pidsumkove-ocinyuvannya-330748.html

 Основи здоров'я

 Тема. Пожежна безпека

 • Вивчити теоретичний матеріал п.22
 • Намалювати "трикутник безпеки"
 • Написати правила безпечного багаття

Тема. Автономна ситуація

 • Опрацювати теоретичний матеріал підручника п.23
 • Записати "формулу безпеки" в автономній ситуації с.134
 • Ознайомитися з правилами поведінки під час коронавірусу, обговорити з батьками і дотримуватися їх

Травень

Повторити тему "Стихійні лиха" (п.28)

Образотворче мистецтво

березень

https://drive.google.com/open?id=1a6oVBS8guQ13d7X0RPerU8JUE7HtSljD

 квітень

https://drive.google.com/open?id=1Tjyv6eML9cvyMIrhO7GCQxvn0kQQnXfR

Травень

https://drive.google.com/open?id=1vrQK4mmRvJLSyObL1rc6N5Cj1O4yMyg5

Музичне мистецтво

1. Творчість М. Калачевського, ознайомитись з особливостями українських народних інструментів, повторити текст пісні Н. Май "Червона калина".
2. Творчість Ф. Шуберта та Дж.Каччіні, прослухати муз. матеріал "Ave Maria" у вик.  різних співаків, розучити пісню В.Філіпенка "Прийди, прийди весно красна".
3. Творчість М. Глінки, слухання- М. Глінка "Венеціанська ніч" та хор "Слався" з опери "Іван Сусанін", повторити всі вивчені пісні

4. Прослухати та проаналізувати твір Л. Деліб Піцикато "Навшпиньки" з балету "Сільвія". Розучити пісню О. Злотник "Школярі-школярики".

5. Прослухати  М.Глінка - роман "Жайворонок" у виконанні дитячого хору. Повторити вивчену пісню О.Злотника "Школярі-школярики".

7 тиждень:
Слухання М. Мусоргський п'єса номер 10 "Богатирські ворота"з фортепіанної сюїти  "Картинки з виставки". Розучити пісню - Г.Гладков "Пісенька друзів".
8-й тиждень:
Слухання- П. Чайковський - Вальс із балету "Спляча красуня". Повторити вивчену пісню "Пісенька друзів".

9-й тиждень:
Слухання- Ж. Оффенбах Галоп із опери "Паризький балет". Розучити пісню І.Тарнавського, Т. Демчука" Світ шкільний"
10-й тиждень:
Слухання- Й. Штраус Полька " Полювання". Повторити вивчену пісню І. Тарнавського Т. Демчука "Світ шкільний".

Фізична культура

https://drive.google.com/open?id=1nUQYUR-PUhjCbx0sc39JNzOax7sUkEKZ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru