joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

  3 клас

 Українська мова

3-Б

до 20 березня

  Прикметник як частина мови

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях. впр. 299, 302

Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми. с. 305,306

3-А, 3-В, 3-Г

І.

 1. Уживання прикметників в описах. Складання тексту-опису за малюнком. Впр.312-314

2. Змінювання прикметників за родами, впр.315-317

3. Вправи на визначення роду прикметників, впр. 318-319

4. Родові закінчення прикметників, впр.321-326

5. Змінювання прикметників за частинами, впр.328-330

ІІ

1. Змінювання прикметників за числави (впр. 328-330)

2. Змінювання прикметників за числави. Узагальнення знань (впр. 332-334)

3. Розвиток мовлення. Написання переказу за текстом с.136 "Добра синичка"

ІІІ

1. Дієслово як частина мови (впр. 336-338)

2. Зв'язок дієслова з іменником у реченні (впр. 340-341)

3. Розвиток мовлення. Складання зачину і кінцівки за поданою основною частиною оповідання В.Земляка "Перемога"

 Квітень

Дієслова-антоніми. Впр. 344-345, 347-348, 350-351

 21-24.04

1. Змінювання дієслів за часами (впр. 353-358)

2. Закріплення вивченого про часові форми дієслова (впр. 361-362)

27-30.04

1. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію (впр. 364-365)

2. Вправи для розпізнавання часових форм дієслова, дієслів, що означають завершену і незавершену дію (впр. 368-370)

3. Написання не з дієсловами (впр. 372-376)

Травень

4-8.05

1. Розвиток мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір за уривком А.Лотоцького "Про Січ Запорізьку і про запорожців". (впр.360)

2. Закріплення знань учнів про дієслово як частину мови (впр. 379-384)

3. Розбір дієслова як частини мови. (впр. 386-392)

12-15.05

1. Що ми знаємо про текст (повторення)

2. Художній, науковий, діловий стилі тексту (повторення)

3. Види текстів. Їх ознак (повторення)

 

 Літературне читання

3-Б до 20 березня

 "Чудове Чудовисько" - читати

3-А, 3-В, 3-Г

1 О.Копиленко "Розбишака Чив". Ю.Старостенко "Хто це такий?" Навчальне аудіювання. Ю.Старостенко "І трапиться ж таке..." Позакласне читання "Весна іде - красу несе".

2. Григір Тютюнник "Бушля". Всеволод Нестайко "Просто Олесь друг". М.Трублаїні "Яшка і Машка". М.Трублаїні "Омар"

3. М.Трублаїні "Шоколад боцмана" (скорочено). Позакласне читання. Тема "Калейдоскоп казок". "Про мудрого віслюка" (переклад Д.Кононенка), "Королівські зайці" (переклад К.Бібікова). Євген Гуцало "Прелюдія весни" (уривок)

Квітень

1. Євген Гуцало "Прелюдія весни" (продовження)

2. Юрій Збанацький "Лелеки"

3. Г.Демченко "Лелеки" (скорочено). Порівняння творів.

21-24.04

1. Василь Чухліб "Равлик". Читаня в особах (с.151-153)

2. Дмитро Чередниченко "Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик" (с.153-156)

3. Д.Чередниченко "Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик" (продовження)

27-30.04

1. Позакласне читання. Тема "Слово про Тараса Шевченка". "І досі сниться...", "Маленьким про великого Тарса" за Оксаною Іваненко

2. Олег Буцень "Айстри"

3. Михайло Стельмах "Гусилебеді летять" (уривок)

Травень

4-8.05

1. М.Стельмах "Гуси-лебеді летять" (уривок) (продовження)

2. Узагальнення знань учнів за розділом "Світ прози"

3. Гумор в дитячій літературі. Грицько Бойко "Ось такий у мене ніс"

4. Микола Носов "Витівники"

12-15.05

1. Микола Носов "Витівники" (повторення)

2. Творчість Астріт Ліндгрен. "Малий і Карлсон, що живе на даху" (Уривок)

3. А.Ліндгрен "Малий і Карлсон, що живе на даху" (продовження)

 Математика  

3-Б до 20 березня

Письмове додавання і віднімання. с.10 №1. с.11 №3,4. с. 12-13 №1,2,4,5,9. с.14-15 №1,4 с.16-17 №2,3,4,8,9,10. с.18-19 №4,5 с.20-21 №3,7,8

3-А, 3-В, 3-Г

І.

1. Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Обчислення буквених виразів (с.128) №824-831

2. Множення виду 3 • 24. Складання рівностей, розв'язування задач. №834-840

3. Множення різниці на число. Порівняння виразів. №843-848.

4. Множення виду 70 • 8, 420 : 6. Перетворення іменованих чисел. №851-858

5. Множення виду 320 • 3. Задачі, пов'язані з одиничною нормою. №861-868.

ІІ

1. Ділення суми на число. Розв'язування задач двома способами (№879-884)

2. Ділення виду 39 : 3. Розв'язування рівнянь (№887-894)

3. Ділення виду 72 : 3 і 50 : 2. Складання задач за поданим виразом (№897-905)

4. Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове шляхом розкладання на зручні доданки (№908-913)

 ІІІ

1. Перевірка ділення множенням (№916-922)

2. Перевірка множення діленням (№952-931)

3. Ділення виду 360 : 3. Розв'язування рівнянь. (№934-940)

4. Ділення виду 64 : 16 шляхом випробовування. Розв'язування і порівняння складених задач на три дії (№943-949)

Квітень

1. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Складання виразів за таблицею. № 952-957

2. Зміна дробу при зміні одного множника у кілька разів. № 960-966

3. Зміна частки при зміні діленого у кілька разів №969-974

4. Зміна частки при зміні дільника у кілька разів №977-982

21-24.04

1. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач (№985-989)

2. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач двома способами (№992-996)

3. Розв'язування рівнянь з двома діями (№999-1004)

27-30.04

1. Частини. Позначення частинк числа цифрами. №999-1004

2. Визначення часу за годинником. Розв'язування задач на час. №1016-1023

3. Ділення трицифрового числа на двоцифрове шляхом випробування №1026-1033

Травень

4-8.05

1. Знаходження числа за його частиною. №1036-1043

2. Ділення з остачею (ознайомлення) №1046-1054

3. Ділення з остачею (розгляд загального прийому обчислення). Співвідношення між остачею і дільником №1057-1063

4. Перевірка ділення з остачею №1066-1080

12-15.05

1. Ознаки подільності на 2 і на 5. Подвійні нерівності. №1083-1092

2. Повторення таблиці множення і ділення.

3. Повторення письмового множення на одноцифрове число виду 213 * 3 №1095-1104

4. Повторення ділення з остачею №1107-1110

 Англійська мова

3-А, 3-Г (Family and Friends 2)

Тема 8. What's the time? (Котра година)

1. CB с.58. Опрацювати лексику та діалог. WB с.58 Виконати вправи

2. CB с.59. Граматичний матеріал: What's the time? - It's ... o'clock. Повторити написання числівників 1-12. WB с.59. Виконати вправи.

3. CB с.60. Опрацювати лексику. Вивчити письмово слова с.58, 60. WB с.60 Виконати вправи.

4. CB с.61 Опрацювати фонетичний матеріал. WB с.61 Виконати вправи.

5. CB с.62 Прочитати та опрацювати текст, виконати завдання. WB с.62. Виконати вправи.

6. CB с.63 Послухати аудіозапис (слухати) та виконати завдання. Опрацювати питальні слова. WB с. 63 Виконати вправи.

Квітень до 24.04.2020

1. CB с.64 Unit9 Where does she work? Опрацювання ЛО та діалогу   WB с.64 Вик. вправи

2. CB с.65 Does he/she work in a ... ? Опрацювання граматичного матеріалу    WB с.65 Вик. вправи

3. CB с.66 Слухання та опрацювання нової лексики та пісні    WB с.66 Вик. вправи

4. CB с.67-68 Вправи на фонетику Skill Time Читання та опрацювання тексту   WB с.67-68 Вик. вправи

5. CB с.69 Слухання та виконання вправ. Перегляд відео. Письмо   WB с.69 Вик. вправи

6. CB с.70-71 Fluency Time  Опрацювання діалогів. Виконання проекту.  WB с.70-71 Вик. вправи

 

3-Б

1. CB с. 110-111 Опрацювати лексику, виконати фонетичні завдання. WB с. 110-111 Виконати вправи.

2. CB с. 112 Skills Time. Прочитати та перекласти текст. Опрацювати лексику. WB с.112 Виконати вправи.

3. CB с. 113 Прослухати аудіозапис (слухати) і виконати вправи. WB с.113 Виконати вправи.

4. CB с.114-115 Опрацювати аудіювання і підготувати проект. WB с. 114-115 Виконати вправи

5. CB і WB с. 116-117 Вправи на повторення

6. CB с. 118-123 Culture Опрацювати тексти. WBс. 118 Вправи на розмовну мову. с. 120-122 Culture Виконати вправи

7. CB с. 124-127 Вправи на повторення граматичного матеріалу WB с. 124-135 Повтрення лексики. с.136-151 Повторення фонетики

 

3-В

1. CB р.16-17 Опрацювання лексики. Буквосполучення -ch, -sh, -th. WB р.16-17 виконати вправи.

2. Skills Time. CB р.18-19 Читання та опрацювання вірша, аудіювання (Ех.1) (слухати), письмо (Ех. 3), виконання вправ WB р.18-19

3. Unit 3. I can ride a bike. Опрацювання лексики та діалогу CB p. 20-21. Граматичні структури: Can she ...? Yes, she can / No, she can't. Виконати вправи WB с.20-21

4. Прийменники місцяю CB с. 22-23, виконати вправи WB с.22-23

5. Skills Time. Читати текст "Outdoor Toys" CB p.24 (опрацювати текст). Аудіювання та письмо CB p.25 Виконання вправ WB p.24-25

6. Fluency Time "Classroom language". Опрацювання діалогів  CB p.26. Виконання проекту  CB p.27. Виконання вправ WB p.26-27

Квітень до 24.04.2020

1. CB  c.30 Unit4 Have you got a milkshake? Опрацювання ЛО та діалогу. Використання аудіозаписів  WB с.30 Вик вправи

2. CB  с.31 Have you got...? - Yes, I have. Has he got ...? No, he hasn't. Орацювання граматичного матеріалу  WB с. 31. Вик. вправи

3. CB с.32 Numbers 10-100. Слухання пісні WB с.32 Вик впр.

4. CB с.33 Phonics. Опрацювати фонетичні вправи  WB с.33 Вик вправи

5. CB с.34 Skill Time.  Читання і опрацювання діалогу  WB с.34 Вик. вправи

6. CB с.35 Виконання вправи на слухання, перегляд відео. Письмова підготовка (знак питання, крапка)  WB с. Вик. вправи

Природознавство

 3-Б до 20 березня

§ 31, 32, 33

3-А, 3-В, 3-Г

1. Охорона рослинного і тваринного світу §42

2. Червона книга України §43

 3. Заповідники. Ботанічні сади (с.134-138)

4. Заповідні території рідного краю (с.138-141)

5. Організм людини. Система органів. Нервова система (с.142-144)

6. Опора тіла і рух. Опорно-рухова система (с.144-146)

Квітень

1. Травна система (с.149-150)

2. Харчування. Правила здорового харчування (с.151-153)

 21-24.04

1. Дихальна система (с.153-155)

2. Кровоносна система (с.155-157)

Травень

4-8.05

1. Здоровий спосіб життя (с.163-166)

2. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом "Організм людини".

12-15.05

1. Заптання до природи. Вода - руйнівник чи рятівник. Повторення с.167-168

2. Які легенди про рослин і тварин складали наші пращури? с.169-170

Я у світі

3-А, 3-В, 3-Г

1 Конституція України, Деклараціяправ дитини. Конвенція ООН про  права дитини.

2. "Що буде, якщо..." Думаю про наслідки (с.101-103)

3. Країни світу. Україна на карті світу (с.106-109)

 Квітень

Україна - європейська держава (с.110-113)

 21-24.04

Такі різні й такі схожі країни та народи (с.114-119)

27-30.04

Я вивчаю різні країни й народи (с.120-125)

 Травень

4-8.05

Я вивчаю різні країни й народи (продовження)

12-15.05

Навчальний проєкт "Винаходи людства, що змінили світ"

 Трудове навчання

3-Б до 20 березня

Ур.27.

3-А, 3-В, 3-Г

1. Мозаїка з природних і штучних матеріалів. "Равлик"

2. Декорування виробів. Брелок-смайлик

 3. Декорування виробів. "Бджілка"

Квітень

Декорування виробів. Орнамент. Виготовлення аплікації писанки відомими техніками.

21-24.04

Самообслуговування. Сервірування столу до обіду.

27-30.04

Самообслуговування. Одяг і взуття. Пришивання ґудзиків з чотирма отворами

Травень

4-8.05

Виготовлення та оздоблення виробів об'ємної форми з коробок, упаковок (будинків, роботів, транспортних засобів тощо.)

12-15.05

Виготовлення об'ємних виробів з упаковок. Оздоблення виготовлених виробів (транспортних засобів, роботів тощо)

 Музичне мистецтво

3-А, 3-В, 3-Г

1. Музичні інструменти (сопілка). Французька народна пісня "Пісня постушка" (розучування)

2. Двочастинна форма музики. Повторення французької народної пісні "Пісня пастушки"

 3. Тричастинна форма музики. М.Катричко, В.Клинця "Писанка"

Квітень

Форма рондо в музиці. Д.Кабалевський "Класне рондо". Б.Фільц "Весняне рондо"

21-24.04

Варіаційна форма в музиці. М.Ризоль "Ой на горі жито". Виконання укр. народної пісні "Ой на горі жито"

27-30.04

Кульмінація в музичному творі. А.Житкевич, Л.Стельмащук "Заквітчали зорі обрій".

Травень

4-8.05

Увернюра. І.Дунаєвський увертюра до фільму "Діти капітана Гранта"

12-15.05

Повторення. Симфонічний розвиток музики. П.Чайковський "Симфонія №4" (фінал). М.Катричко, Д.Чередниченко "Подарунок мамі"

Образотворче мистецтво

3-А, 3-В, 3-Г

1.  Птахи в польоті. Малювання птахів у русі.

2. Краса побуту. Ліплення з пластиліну композиції "Вечірнє чаювання"

 3. Світ казок в ілюстраціях. "Солом'яний бичок" (гуаш або акварельні фарби)

Квітень

Художник у театрі. Створення декорацій до театральної вистави (гуаш або акварельні фарби)

21-24.04

Магія бутафорії. Виготовлення театральної маски

27-30.04

Театральний костюм. Узгодження форми з декором. Виготовлення театральної ляльки (художні матеріали за вибором)

Травень

4-8.05

Лялька в театрі. Конструювання лялькового персонажа (художні матеріали за виробом)

12-15.05

Театральна афіша. Створення ескізу афіші до однієї з театральниз казок (гуаш)

 інформатика

 Word – друк 3-х віршів, де кожен вирівняти (1-ий – по лівому краю, 2-ий – по центру, 3-ій – по правому краю), оформити (відформатувати) різними розмірами шрифту, кольорами та накресленням (ж/к/п).

Квітень

У текстовому документі набрати розпорядок дня під час дистанційного навчання. Вставити малюнки, що ілюструють ці процеси.

Травень

Тема: Презентації

  • Прочитати теоретичний матеріал с.80-113
  • Виконати практичне завдання на с. 98
  • Виконати практичне завдання на с. 112
Фізична культура

https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY&t=33s

https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM

https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A

 Основи здоров'я

3-А, 3-В, 3-Г

1.  Поведінка біля  залізничної колії (с.98-101)

2. "Де можна гратися, а де - ні. Безпека у населеному пункті. Правила поведінки дітей надворі" (с.102-104)

3. Безпека велосипедиста (с.105-110)

Квітень

Відпочинок на природі. Речі та одяг для прогулянки на природі (с.111-114)

21-24.04

Щоб не заблукати, якщо загубився в лісі (с.115-117)

27-30.04

Характер людини і здоровя. Самооцінка характери (с.121-124)

Травень

4-8.05

Навчання - найголовніша справа. Розвиток пам'яті та уваги. (с.125-128)

12-15.05

Ознаки втоми і перевтоми. Профілактика емоційного перенпруження с.129-130

 Християнська етика

3-А, 3-В, 3-Г

1. Наставники в житті людини.

2. Вміння слухати і почути.

 3. Послідовність і постійність у творенні добра. Вибір добра. Кроки до добра.

Квітень

Послідовність і постійність у творенні добра. Наполегливість. Відвага.

21-24.04

Витривалість, наполегливість і мужність на порозі добра

27-30.04

Витривалість, наполегливість і мужність на дорозі добра. Сила волі (продовження)

Травень

4-8.05

Воскреслий Христос змінює життя людей

12-15.05

Найдорожча, наймиліша матінка моя Марія - мати Ісуса Христа. Мати-Україна.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru